9

Khởi điểm mới

1Thượng Đế ban phúc cho Nô-ê và các con trai ông như sau, “Hãy sinh thật đông con, làm tràn ngập đất. 2Mọi loài thú trên đất, các loài chim trời, mọi loài bò sát trên đất, các loài cá dưới biển sẽ sợ các con. Ta đã trao chúng nó vào tay các con. 3Mọi loài vật di động, mọi sinh vật là đồ ăn cho các con. Trước đây ta ban cho các con thực vật, nay các con có thể ăn đủ mọi thứ. 4Nhưng các con không được ăn thịt còn máu trong đó, vì máu là sự sống. 5Ta sẽ đòi sự sống nơi máu. Ta sẽ đòi mạng của súc vật nào giết người, ta sẽ đòi mạng của người nào cướp mạng sống kẻ khác.
  6Ai giết người sẽ bị người khác giết,
   vì Thượng Đế tạo dựng nên con người theo hình ảnh Ngài.
7Còn về phần con, Nô-ê, ta muốn con và gia đình con sinh thật nhiều con cái trên đất.”
8Rồi Thượng Đế bảo Nô-ê và các con trai ông, 9“Bây giờ ta lập ước với con và con cháu của con, 10cùng những sinh vật ở với con; chim trời, các loài thú hiền hoà, các loài dã thú và những loài cùng ra khỏi tàu với con, tức mọi sinh vật sống trên đất. 11Ta lập giao ước sau đây với con: Ta sẽ không bao giờ dùng nước lụt để tiêu diệt trái đất nữa. Sẽ không bao giờ có nước lụt tiêu diệt địa cầu nữa.”
12Thượng Đế bảo, “Đây là dấu hiệu của giao ước giữa ta với con và các sinh vật cùng ở với con, cho đến mọi thế hệ mai sau. 13Ta đặt cái mống trên các đám mây để làm dấu hiệu giữa ta và địa cầu. 14Khi ta đưa mây phủ trái đất và cái mống xuất hiện giữa các đám mây, 15thì ta sẽ nhớ lại giao ước ta lập với con cùng các sinh vật. Nước lụt sẽ không bao giờ tiêu diệt các sinh vật trên đất nữa. 16Khi cái mống xuất hiện trong mây, ta nhìn thấy và sẽ nhớ lại giao ước muôn đời giữa ta và các sinh vật trên địa cầu.”
17Thượng Đế bảo Nô-ê, “Cái mống là dấu hiệu ta lập với các sinh vật trên đất.”

Nô-ê và các con trai ông

18Các con trai cùng ra khỏi tàu với Nô-ê là Sem, Cham và Gia-phết. (Cham là cha của Ca-na-an.) 19Đó là các con trai của Nô-ê. Tất cả dân tộc trên đất đều do ba người con trai ấy mà ra.
20Nô-ê làm nghề nông và trồng một vườn nho. 21Ông uống rượu nho đến nỗi say, rồi nằm trần truồng trong lều. 22Cham, cha của Ca-na-an, thấy cha mình trần truồng thì đi ra kể lại cho hai anh em mình đang ở ngoài lều. 23Sem và Gia-phết liền lấy một cái áo mang trên vai và đi giật lùi vào trong lều, lấy áo trùm lên cha mình. Họ quay mặt đi nên không thấy cha mình trần truồng.
24Vì say rượu nên Nô-ê ngủ mê. Khi tỉnh dậy hay biết điều Cham, con út, làm cho mình, 25liền bảo,
  “Ca-na-an sẽ bị nguyền rủa!
   Nó sẽ làm nô lệ hạng bét
   cho các anh nó.”
26Nô-ê bảo,
  “Chúc tụng CHÚA là Thượng Đế của Sem,
   Cầu cho Ca-na-an làm nô lệ cho Sem.
  27Nguyền Thượng Đế ban thêm đất đai
   cho Gia-phết.
  Nguyền Gia-phết ở trong lều của Sem
   và Ca-na-an làm nô lệ cho họ.”
28Sau trận lụt lớn, Nô-ê sống thêm 350 năm nữa.
29Ông hưởng thọ được 950 tuổi rồi qua đời.