2

Kêu Gọi Trở Về Với CHÚA

  1Hỡi dân không còn biết xấu hổ, hãy nhóm họp lại, phải, hãy nhóm họp lại.
  2Trước khi lịnh ban ra,
  Trước ngày các ngươi bị vãi ra khắp nơi như rơm rác,
  Trước khi cơn giận bừng bừng của CHÚA đến trên các ngươi,
  Trước ngày cơn thịnh nộ của CHÚA giáng trên các ngươi.
  3Hãy tìm kiếm CHÚA,
  Hỡi tất cả những người khiêm nhu trong xứ,
  Hỡi những người thi hành các mạng lịnh Ngài đã truyền.
  Hãy tìm sự công chính,
  Hãy tìm đức khiêm nhường,
  May ra các ngươi sẽ được che chở trong ngày CHÚA nổi giận.

Lời Tiên Tri Nghịch Lại Phi-li-tin

  4Quả thật Ga-xa sẽ bị bỏ rơi,
  Ách-kê-lôn sẽ thành nơi hoang vắng,
  Ách-đốt sẽ bị trục xuất ngay giữa trưa, và Éc-rôn sẽ bị nhổ bật gốc.
  5Khốn thay cho dân sống dọc theo bờ biển, dân Kê-rê-thi!
  Lời CHÚA chống lại ngươi.
  “Hỡi Ca-na-an, xứ của dân Phi-li-tin,
  Ta sẽ tiêu diệt ngươi, và sẽ không còn ai trong các ngươi sống ở đó.”
  6Xứ nằm nơi ven biển sẽ thành những đồng cỏ,
  Thành những cánh đồng cho bọn chăn chiên,
  Và những nơi cho các ràn chiên.
  7Miền duyên hải sẽ thuộc về những người còn sót lại của nhà Giu-đa;
  Họ sẽ chăn bầy của họ ở đó.
  Ðêm về họ sẽ nằm ngủ trong các nhà ở Ách-kê-lôn.
  Vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của họ, sẽ chăm nom họ,
  Ngài sẽ tái lập vận mạng của họ.

Lời Tiên Tri Nghịch Lại Mô-áp và Am-môn

  8“Ta đã nghe những lời nhục mạ của Mô-áp và những lời sỉ vả của con cái Am-môn,
  Những lời chúng sỉ nhục dân Ta và đe dọa xâm lăng biên thùy của họ.
  9Vì thế, như Ta hằng sống,” CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán,
  “Chắc chắn Mô-áp sẽ thành như Sô-đôm, và xứ sở của con cái Am-môn sẽ ra như Gô-mô-ra.
  Ðất nước của chúng sẽ thành đất hoang cho cỏ dại, đầy các hầm muối, một vùng hoang phế muôn đời.
  Những kẻ còn sót lại của dân Ta sẽ đến cướp lấy chúng,
  Những kẻ sót lại của dân Ta sẽ đến chiếm hữu chúng.
  10Ðó là giá chúng phải trả cho sự kiêu ngạo của chúng,
  Vì chúng đã sỉ nhục và tự cao tự đại đối với dân của CHÚA các đạo quân.”

  11CHÚA sẽ là cớ kinh hoàng cho chúng,
  Vì Ngài sẽ tiêu diệt tất cả các thần trên đất.
  Bấy giờ người ta sẽ thờ phượng Ngài;
  Ai nấy đều thờ phượng Ngài tại địa phương của mình,
  Tất cả các dân trên các hải đảo cũng vậy.

Lời Tiên Tri Nghịch Lại Cút

  12“Còn các ngươi, hỡi dân Cút,
  Các ngươi sẽ bị gươm của Ta tiêu diệt.”

Lời Tiên Tri Nghịch Lại A-sy-ri

  13Ngài sẽ đưa tay ra chống lại phương bắc và tiêu diệt A-sy-ri;
  Ngài sẽ biến Ni-ni-ve thành một nơi hoang phế và khô cằn như sa mạc.
  14Các đàn súc vật sẽ nằm nghỉ giữa thành;
  Mọi loài thú sẽ sống ở đó;
  Chim bồ nông và chim vạc sẽ ở trên đầu cột các tòa nhà bỏ hoang;
  Tiếng chúng kêu sẽ vọng qua các cửa sổ;
  Cảnh hoang phế thể hiện rõ nơi các ngạch cửa,
  Vì những đồ làm bằng gỗ bá hương đều bị bỏ mặc cho tiêu điều.
  15Ðó là thành trước kia thật tưng bừng nhộn nhịp,
  Dân sống an toàn và tự nhủ trong lòng,
  “Chẳng có thành nào được như thành của ta.”
  Thế mà nay nó biến ra điêu tàn đổ nát,
  Thành một nơi cho các loài thú trú thân!
  Ai qua lại thấy vậy đều xuýt xoa nuối tiếc,
  Phất cánh tay biểu lộ nỗi thất vọng não nề.