2

Ðấng Biện Hộ cho Chúng Ta

1Hỡi các con thơ của tôi, tôi viết cho các con những điều nầy, để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu ai lỡ phạm tội, chúng ta có một Ðấng Biện Hộ trước mặt Ðức Chúa Cha, đó là Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng công chính. 2Chính Ngài là của lễ chuộc tội cho chúng ta, không những cho chúng ta mà thôi, nhưng cũng cho cả thế gian nữa.
3Nếu chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài, thì bởi điều đó chúng ta biết rằng chúng ta biết Ngài. 4Ai nói, “Tôi biết Ngài,” nhưng không vâng giữ các điều răn của Ngài là kẻ nói dối, và sự thật không ở trong người ấy. 5Nhưng ai vâng giữ lời Ngài thì lòng yêu kính Ðức Chúa Trời thật được trọn vẹn trong người ấy. Bởi điều này chúng ta biết rằng chúng ta ở trong Ngài: 6Ai nói mình ở trong Ngài thì phải sống như Ngài đã sống.

Ðiều Răn Mới

7Anh chị em yêu dấu, tôi không viết cho anh chị em một điều răn mới, nhưng là một điều răn cũ mà anh chị em đã có từ ban đầu. Ðiều răn cũ đó là Lời anh chị em đã nghe. 8Tuy nhiên đó cũng là điều răn mới mà tôi viết cho anh chị em, một điều răn rất thật đối với Ngài và đối với anh chị em, vì bóng tối đang tan biến và ánh sáng thật đã khởi sự tỏa sáng.
9Ai nói mình ở trong ánh sáng mà còn ghét anh chị em mình thì còn ở trong bóng tối cho đến bây giờ. 10Ai yêu thương anh chị em mình thì ở trong ánh sáng, và nơi người ấy không có điều chi gây cớ vấp ngã. 11Nhưng ai ghét anh chị em mình thì đang ở trong bóng tối và bước đi trong bóng tối, người ấy không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy như bị mù.

Lời Khuyên Các Tín Hữu

12Hỡi các con trẻ, tôi viết cho các con, vì nhờ danh Ngài, những tội lỗi của các con đã được tha.
13Hỡi những người làm cha, tôi viết cho anh em, vì anh em biết Ðấng hiện hữu từ ban đầu.
 Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn, vì các bạn đã chiến thắng Kẻ Ác.
14Hỡi các con trẻ, tôi đã viết cho các con, vì các con đã biết Ðức Chúa Cha.
 Hỡi những người làm cha, tôi đã viết cho anh em, vì anh em đã biết Ðấng hiện hữu từ ban đầu.
 Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho các bạn, vì các bạn mạnh mẽ, lời Ðức Chúa Trời ở trong các bạn, và các bạn đã chiến thắng Kẻ Ác.
15Chớ yêu thế gian và những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian, tình yêu của Ðức Chúa Cha không ở trong người ấy; 16vì mọi sự trong thế gian như ham muốn của xác thịt, ham muốn của mắt, và kiêu ngạo của đời, không đến từ Ðức Chúa Cha nhưng từ thế gian. 17Vả, thế gian với những ham muốn của nó đang bị qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Ðức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời.

Kẻ Chống Ðấng Christ

18Hỡi các con trẻ, đây là thời cuối cùng, và như các con đã nghe nói rằng Kẻ Chống Ðấng Christ sẽ đến, nhưng bây giờ nhiều kẻ chống Ðấng Christ đã đến rồi; do đó chúng ta biết rằng đây là thời cuối cùng. 19Chúng đã từ chúng ta ra đi, nhưng thật ra chúng không là người của chúng ta, vì nếu chúng là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta rồi; nhưng chúng đã bỏ đi, điều đó chứng tỏ rằng tất cả những kẻ ấy không phải là người của chúng ta. 20Nhưng các con đã được sự xức dầu của Ðấng Thánh và các con đều biết tất cả những điều ấy.
21Tôi viết cho các con không phải vì các con không biết sự thật, nhưng vì các con đã biết sự thật và biết rằng không có sự dối trá nào trong sự thật.
22Ai là kẻ nói dối, nếu không phải là kẻ phủ nhận Ðức Chúa Jesus là Ðấng Christ? Nó chính là Kẻ Chống Ðấng Christ. Kẻ ấy phủ nhận Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con. 23Không ai phủ nhận Ðức Chúa Con mà có Ðức Chúa Cha; ai xưng nhận Ðức Chúa Con có Ðức Chúa Cha.
24Về phần các con, hãy để những gì các con đã nghe từ ban đầu ở trong các con. Nếu những gì các con đã nghe từ ban đầu ở trong các con, các con cũng sẽ ở trong Ðức Chúa Con và trong Ðức Chúa Cha. 25Và đây là điều chính Ngài đã hứa với chúng ta: sự sống đời đời. 26Tôi viết cho các con những điều này liên quan đến những kẻ muốn lừa gạt các con. 27Về phần các con, nguyện Ðấng Xức Dầu các con đã nhận từ Ngài ở trong các con, và các con không cần ai dạy điều gì, nhưng như Ðấng Xức Dầu ấy dạy các con mọi sự, và là thật chứ không phải giả dối, và theo như Ðấng Xức Dầu ấy dạy, các con hãy ở trong Ngài.
28Giờ đây, hỡi các con thơ, hãy ở trong Ngài, để khi Ngài hiện ra chúng ta sẽ vững tâm và không hổ thẹn trước mặt Ngài trong ngày Ngài hiện đến.
29Nếu các con biết Ngài là Ðấng Công Chính, các con phải biết rằng ai thực hành sự công chính đều do Ngài sinh ra.