1

Ða-vít Ðược Tin Sau-lơ Tử Trận

1Sau khi Sau-lơ qua đời, Ða-vít cũng vừa đánh bại quân A-ma-léc trở về. Ông ở Xích-lắc được hai ngày. 2Ðến ngày thứ ba, nầy, có một người từ trại quân của Sau-lơ đến, áo quần rách tả tơi, đầu đầy bụi đất. Người ấy đến trước mặt Ða-vít, sấp mình xuống, và sụp lạy. 3Ða-vít hỏi người ấy, “Ngươi từ đâu đến?”
 Người ấy đáp, “Tôi vừa từ trại quân I-sơ-ra-ên đến đây.”
4Ða-vít hỏi tiếp, “Tình hình ra sao? Hãy nói cho ta biết.”
 Người ấy đáp, “Dân quân đã bỏ chiến trường chạy trốn. Nhiều người đã ngã xuống và tử trận. Sau-lơ và Giô-na-than con trai ông ấy cũng đã tử trận.”
5Ða-vít hỏi thanh niên ấy, “Làm sao ngươi biết rằng Sau-lơ và Giô-na-than con trai ông ấy đã tử trận?”
6Chàng thanh niên ấy nói với ông, “Tôi tình cờ chạy qua Núi Ghinh-bô-a; tôi thấy Sau-lơ đang đứng đó, dựa vào cây giáo của ông. Các xe chiến mã và các kỵ binh của địch quân đang truy kích ông rất gắt gao. 7Khi ông quay lại và thấy tôi, ông gọi tôi. Tôi đáp, ‘Có tôi đây.’
8Ông hỏi, ‘Ngươi là ai?’
 Tôi đáp, ‘Tôi là một người A-ma-léc.’
9Ông ra lịnh cho tôi, ‘Ngươi hãy lại gần ta và giết ta đi. Ta bị choáng váng mặt mày, dù ta vẫn còn sống.’ 10Vậy tôi lại gần ông và kết liễu đời ông, vì tôi biết chắc rằng ông sẽ không thể nào sống được sau khi ông ngã xuống. Sau đó, tôi lấy chiếc vương miện trên đầu ông và chiếc vòng đeo tay của ông đem về đây cho ngài.”
11Ða-vít nắm lấy áo ông mà xé ra; những người theo ông cũng làm vậy. 12Họ than thở, khóc lóc, và kiêng ăn đến chiều tối để thương tiếc Sau-lơ, Giô-na-than con trai ông ấy, dân quân của CHÚA, và nhà I-sơ-ra-ên, bởi vì họ đã bị ngã gục dưới lưỡi gươm. 13Sau đó Ða-vít hỏi chàng thanh niên đã đến báo tin, “Ngươi từ đâu đến?”
 Người ấy đáp, “Tôi là con của một kiều dân, một người A-ma-léc.”
14Ða-vít nói với hắn, “Ngươi không sợ đưa tay ra giết người được CHÚA xức dầu sao?”
15Ðoạn Ða-vít nói với một người trẻ đang theo ông, “Hãy lại gần, giết hắn đi.”
 Người ấy lại gần, đâm hắn, và hắn chết.
16Ðoạn Ða-vít nói, “Máu của ngươi đã đổ lại trên đầu ngươi, vì chính miệng ngươi đã làm chứng nghịch lại ngươi rằng, ‘Tôi đã giết người được CHÚA xức dầu.’”

Bài Ai Ca của Ða-vít Khóc Vua Sau-lơ và Giô-na-than

17Bấy giờ Ða-vít ngâm lên bài ai ca nầy để khóc cho Sau-lơ và Giô-na-than con trai ông ấy. 18Ông bảo họ hãy dạy cho trẻ con ở Giu-đa bài hát theo điệu Cây Cung nầy. Thật vậy, bài hát ấy đã được ghi lại trong Sách của Người Công Chính.
  19“Than ôi, hỡi I-sơ-ra-ên,
  Trên các núi đồi của ngươi,
  Những đứa con ưu tú đã bỏ mình!
  Những anh hùng đã gục ngã!

  20Ðừng nói cho dân ở Gát biết;
  Ðừng ai báo tin nầy trong các đường phố ở Ách-kê-lôn,
  Kẻo các con gái của người Phi-li-tin sẽ ăn mừng,
  Kẻo các con gái của những kẻ không được cắt bì sẽ hớn hở.

  21Hỡi các đỉnh núi Ghinh-bô-a,
  Ước chi từ nay sương và mưa sẽ không rơi xuống trên các ngươi nữa,
  Những cánh đồng của các ngươi sẽ không được phì nhiêu nữa,
  Vì khiên của người anh hùng đã phải quăng ở đó,
  Tức khiên của Sau-lơ không còn được thoa dầu.
  22Mũi tên từ cây cung của Giô-na-than không bao giờ trở về mà không vấy máu quân thù;
  Thanh gươm của Sau-lơ không bao giờ tra vào vỏ sạch trơn mà không dính mỡ dũng sĩ của quân thù.

  23Ôi Sau-lơ và Giô-na-than,
  Những con người đáng yêu và đáng mến;
  Khi sống họ chẳng xa nhau, khi chết họ cũng chẳng rời nhau.
  Họ nhanh nhẹn hơn cả chim phượng hoàng;
  Họ mạnh mẽ hơn bầy sư tử.

  24Hỡi các phụ nữ I-sơ-ra-ên,
  Hãy khóc cho Sau-lơ;
  Ông đã mặc cho các người vải điều sang trọng;
  Ông đã máng vào y phục các người những đồ trang sức bằng vàng.

  25Than ôi, những anh hùng đã ngã gục nơi chiến trường,
  Trên đỉnh đồi cao Giô-na-than đã tử trận.

  26Giô-na-than anh hỡi, lòng tôi chết điếng vì anh;
  Tôi thương mến anh biết bao;
  Tình thương anh dành cho tôi thật quá tuyệt vời,
  Còn hơn cả tình yêu của người nữ yêu tôi.

  27Than ôi, những anh hùng đã ngã gục;
  Các vũ khí chiến tranh giờ đã tan tành!”