1

Lời Mở Ðầu

1Lời của CHÚA đến với Sô-phô-ni-a con của Cư-si, con của Ghê-đa-li-a, con của A-ma-ri-a, con của Hê-xê-ki-a, trong thời Giô-si-a con trai A-môn vua của Giu-đa.

Sự Ðoán Phạt Sẽ Ðến Với Giu-đa

  2“Ta sẽ quét sạch mọi sự trên mặt đất,” CHÚA phán.
  3“Ta sẽ quét sạch người ta và thú vật;
  Ta sẽ quét sạch chim trời và cá biển.
  Những kẻ gian ác sẽ ngã gục,
  Ta sẽ diệt trừ loài người khỏi mặt đất,” CHÚA phán.
  4“Ta sẽ đưa tay ra chống lại Giu-đa, và nghịch lại mọi kẻ sống ở Giê-ru-sa-lem.
  Ta sẽ diệt trừ khỏi chốn nầy những kẻ thờ lạy Ba-anh còn sót lại.
  Ta sẽ diệt trừ các tư tế thờ lạy hình tượng, để tên tuổi chúng không còn nữa.
  5Ta sẽ diệt trừ những kẻ lên sân thượng sụp lạy và thờ phượng các thần linh trên không trung,
  Và những kẻ sấp mình xuống nhân danh CHÚA mà thề, rồi lại nhân danh Minh-côm mà thề,
  6Cùng những kẻ xây lưng chối bỏ CHÚA, không tìm kiếm CHÚA, và không cầu vấn Ngài.”

  7Hãy im lặng trước mặt CHÚA Hằng Hữu!
  Vì ngày của CHÚA đến gần.
  CHÚA đã chuẩn bị một cuộc hiến tế.
  Ngài đã biệt riêng ra thánh những người khách của Ngài.
  8“Trong ngày hiến tế của CHÚA,
  Ta sẽ phạt các thủ lãnh, các hoàng tử, và tất cả những kẻ mặc y phục ngoại bang.
  9Trong ngày ấy, Ta sẽ phạt tất cả những kẻ nhảy qua ngạch cửa để thờ lạy hình tượng,
  Những kẻ chất đầy nhà chủ chúng những của cải chiếm được nhờ bạo lực và dối gian.
  10Trong ngày ấy,” CHÚA phán,
  “Người ta sẽ nghe tiếng khóc to ở Cổng Cá,
  Tiếng rên rỉ thở than ở Quận Nhì,
  Và một tiếng đổ ầm từ miền đồi núi.
  11Dân cư ở trung tâm thương mại sẽ than khóc,
  Vì tất cả các thương gia đều đã bị diệt mất.
  Tất cả các nhân viên ngân hàng đều đã bị giết.
  12Khi ấy, Ta sẽ dùng lồng đèn để lục soát Giê-ru-sa-lem;
  Ta sẽ phạt những kẻ tự mãn, những kẻ thản nhiên trước sự băng hoại xã hội,
  Những kẻ nói trong lòng, ‘CHÚA sẽ không ban phước hoặc giáng họa cho ai.’
  13Vì thế, các tài sản của chúng sẽ bị cướp đi, nhà cửa của chúng sẽ ra hoang phế;
  Chúng xây nhà, nhưng sẽ không được ở trong đó;
  Chúng trồng vườn nho, nhưng sẽ không được uống rượu của vườn nho.”

Ngày Lớn của CHÚA

  14Ngày lớn của CHÚA đã gần,
  Gần lắm rồi và ngày ấy đến nhanh chóng.
  Những tiếng kêu gào trong ngày của CHÚA thật thê thảm,
  Những chiến sĩ dũng mãnh cũng phải khóc to trong ngày ấy.
  15Ngày ấy là ngày của thịnh nộ,
  Ngày của khốn quẫn và bi thương,
  Ngày của hủy diệt và điêu tàn,
  Ngày của tối tăm và mù mịt,
  Ngày của âm u và đen tối.
  16Ngày của tiếng kèn trận và tiếng hò hét xung phong vào các thành kiên cố, và vào những tháp cao ở các góc thành.

  17“Ta sẽ đem cảnh khốn quẫn đến cho dân trong thành,
  Chúng sẽ bước đi như những người mù,
  Vì chúng đã phạm tội chống lại CHÚA,
  Máu của chúng sẽ đổ ra như bụi,
  Thân thể chúng sẽ rữa nát như phân.”

  18Bạc hoặc vàng của chúng đều không thể cứu chúng trong ngày thịnh nộ của CHÚA.
  Trong lửa giận của Ngài, cả xứ sẽ bị thiêu rụi;
  Thật vậy, Ngài sẽ tuyệt diệt đồng loạt cách khủng khiếp mọi kẻ sống trong xứ.