1

Sứ Ðiệp của CHÚA Cho Mi-ca

1Lời của CHÚA đến với Mi-ca ở Mô-rê-sết trong thời của Giô-tham, A-kha, và Hê-xê-ki-a, các vua của Giu-đa; đó là sứ điệp ông đã thấy liên quan đến Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.

Lời Tiên Tri Nghịch Lại Sa-ma-ri

  2Hỡi muôn dân, tất cả các ngươi hãy nghe đây;
  Hỡi trái đất và muôn loài vạn vật, khá lắng nghe;
  Này, CHÚA Hằng Hữu làm chứng chống lại các ngươi,
  Chúa làm chứng chống lại các ngươi từ trong Ðền Thánh của Ngài.
  3Vì kìa, CHÚA rời khỏi nơi của Ngài trên thiên đàng,
  Ngài ngự xuống và giẫm nát các nơi cao trên đất.
  4Các núi đồi sẽ tan chảy dưới chân Ngài;
  Các thung lũng sẽ nứt ra,
  Như sáp gặp lửa,
  Như nước từ trên cao đổ xuống.
  5Tất cả các điều đó xảy ra vì tội của Gia-cốp,
  Vì tội lỗi của nhà I-sơ-ra-ên.
  Nơi nào tiêu biểu cho tội lỗi của Gia-cốp?
  Chẳng phải là Sa-ma-ri sao?
  Nơi nào có những đền miếu trên cao, tiêu biểu cho sự thờ hình tượng của Giu-đa?
  Chẳng phải là Giê-ru-sa-lem sao?

  6“Vì thế, Ta sẽ biến Sa-ma-ri thành một đống đổ nát,
  Thành một cánh đồng dùng để trồng nho;
  Ta sẽ đổ các đá xây tường của nó xuống thung lũng,
  Ta sẽ làm các nền của nó lộ ra trần trụi.
  7Tất cả tượng chạm nó thờ sẽ bị đập tan ra mảnh vụn;
  Tất cả số tiền cúng cho các thần tượng của nó sẽ bị thiêu rụi trong lửa;
  Tất cả các tượng thần của nó sẽ nằm trơ trụi điêu tàn;
  Nó thu tiền cúng cho các thần tượng của nó như người ta trả tiền cho phường đĩ điếm,
  Cho nên chúng sẽ bị báo trả như người ta trả tiền cho phường đĩ điếm.”

Số Phận Thảm Sầu của Các Thành ở Giu-đa

  8Vì cớ đó, tôi sẽ đổ nước mắt và khóc than,
  Tôi sẽ đi chân không và để thân mình trần trụi,
  Tôi sẽ tru lên như chó rừng,
  Tôi sẽ kêu gào như đà điểu.
  9Vì vết thương của nó không thể chữa trị,
  Nó đã lây đến Giu-đa,
  Nó đã đến tận cổng nhà của dân tộc tôi,
  Nó đã đến tận Giê-ru-sa-lem.
  10Xin đừng nói cho kẻ thù của chúng tôi ở Gát biết;
  Xin đừng ai than khóc để chúng khỏi sinh nghi;
  Hỡi dân ở Bết Lê Áp-ra, hãy lăn mình trong tro bụi để bày tỏ nỗi bi thương.
  11Dân ở Sa-phia bị dẫn đi trần truồng và hổ thẹn;
  Dân ở Xa-a-nan không dám ra đi;
  Dân ở Bết Ê-xên than khóc, vì nguồn kinh tế chính của thành đã bị cướp đoạt.
  12Dân ở Ma-rốt mòn mỏi chờ đợi được tiếp tế, nhưng chỉ thấy toàn tai họa đến từ CHÚA,
  Tai họa giáng xuống tận cổng thành Giê-ru-sa-lem.
  13Hỡi dân ở La-kích, hãy thắng ngựa vào xe để chạy trốn,
  Vì chính ngươi đã dẫn đường cho Ái Nữ của Si-ôn phạm tội,
  Vì những tội lỗi I-sơ-ra-ên đã phạm đều thấy đầy dẫy trong thành của ngươi.
  14Vì vậy, ngươi hãy biếu các quà tiễn biệt cho Mô-rê-sết Gát đi,
  Vì lời hứa hẹn tiếp viện của các tộc trưởng ở Ách-xíp chỉ là trò dối gạt các vua I-sơ-ra-ên.

  15“Hỡi dân ở Ma-rê-sa, Ta sẽ đem một kẻ chinh phục đến đánh hạ ngươi,
  Vinh hiển của I-sơ-ra-ên sẽ dời qua A-đu-lam.
  16Hãy cạo đầu và cắt tóc của ngươi để than khóc cho những đứa con ngươi yêu quý,
  Hãy cạo trọc đầu như kên kên, vì chúng bị bắt phải lìa ngươi để đi đến chốn lưu đày.”