3

Bổn Phận Vợ Chồng

1Cũng vậy, chị em là những người vợ, hãy thuận phục chồng dù chồng chưa theo Ðạo, để qua cách ăn nết ở của vợ, người chồng sẽ bị cảm hóa, không cần nói gì, 2khi họ thấy được lòng trong trắng và cách ăn nết ở đáng tôn trọng của chị em. 3Chị em đừng quá chú trọng đến sự trang sức bề ngoài, như bện kiểu tóc cầu kỳ, đeo nhiều vàng ngọc, và ăn diện xa hoa loè loẹt; 4nhưng thà hãy trang sức con người bề trong, tức vẻ đẹp không tàn phai của một tâm hồn dịu dàng và bình lặng, đó là điều rất quý báu trước mặt Ðức Chúa Trời. 5Vì đó là cách các thánh nữ ngày xưa, những người để lòng trông cậy vào Ðức Chúa Trời, đã trang sức cho họ; họ thuận phục chồng của họ, 6giống như Sa-ra đã vâng phục Áp-ra-ham; bà gọi ông là chúa. Chị em sẽ trở thành con cái của Sa-ra, nếu chị em cứ làm điều thiện và không sợ bất cứ sự hăm dọa nào.
7Anh em là những người chồng cũng vậy, hãy sống với vợ với ý thức rằng nàng là phái yếu; vậy hãy quý trọng nàng như người chung hưởng ơn phước của đời sống với anh em; làm như thế lời cầu nguyện của anh em sẽ không bị ngăn trở.

Khuyên Chịu Khổ Vì Lẽ Phải

8Sau cùng, xin tất cả hãy đồng tâm nhất trí với nhau, hãy thông cảm nhau, hãy thương mến nhau trong tình anh chị em, hãy nhân từ và khiêm nhường. 9Ðừng lấy ác trả ác, đừng lấy nguyền rủa trả nguyền rủa, nhưng ngược lại, hãy chúc phước, vì anh chị em đã được kêu gọi để làm thế, hầu anh chị em có thể hưởng phước, 10vì,
  “Ai thiết tha yêu mến sự sống,
  Và muốn thấy những ngày tốt đẹp,
  Người ấy phải giữ lưỡi mình khỏi điều ác,
  Và môi mình khỏi nói những lời dối trá.
  11Người ấy phải bỏ điều ác và làm điều thiện.
  Người ấy phải tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó.
  12Vì mắt Chúa đoái xem những người ngay lành,
  Tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ,
  Nhưng mặt Chúa nghịch lại những kẻ làm ác.”
13Ai nỡ làm hại anh chị em khi anh chị em nhiệt thành làm điều tốt chăng? 14Nhưng nếu anh chị em phải chịu khổ vì lẽ phải, anh chị em có phước. Ðừng sợ sự đe dọa của họ và đừng bối rối. 15Nhưng hãy tôn Ðấng Christ ra thánh và làm Chúa trong lòng anh chị em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời mọi kẻ chất vấn về hy vọng của anh chị em, 16nhưng hãy đối đáp với thái độ khiêm tốn và kính trọng. Hãy có một lương tâm tốt, để những kẻ bôi bác anh chị em, những kẻ nói xấu cách đối xử tốt của anh chị em trong Ðấng Christ có thể bị hổ thẹn. 17Vì nếu ý muốn của Ðức Chúa Trời cho anh chị em là chịu khổ, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ hơn là làm điều ác.

Ðấng Christ Chịu Khổ Thay Cho Những Người Tội Lỗi

18Ðấng Christ đã chịu khổ vì tội lỗi một lần đủ cả, Ðấng công chính chịu khổ thay cho những người tội lỗi, để Ngài có thể đem anh chị em đến với Ðức Chúa Trời. Thân xác Ngài đã bị giết chết, nhưng tâm linh Ngài đã được làm cho sống. 19Bởi tâm linh ấy Ngài đã đến rao báo cho những tâm linh bị tù, 20là những kẻ không vâng phục tự ngàn xưa, khi Ðức Chúa Trời nhẫn nại đợi chờ trong thời của Nô-ê, suốt thời gian chiếc tàu được đóng; trong tàu đó chỉ có ít người được cứu khỏi nước, tám linh hồn tất cả. 21Ðó là hình bóng của phép báp-têm đã cứu anh chị em ngày nay –không phải sự tẩy rửa những dơ bẩn trên thân thể, nhưng sự thệ nguyện giữ một lương tâm tốt đối với Ðức Chúa Trời– qua sự sống lại của Ðức Chúa Jesus Christ, 22Ðấng đã ngự lên trời, đang ở bên phải Ðức Chúa Trời, nơi các vị thiên sứ, các đấng có quyền hành, và các bậc có quyền lực đầu phục Ngài.