2

Cũai Táq Nan Atỡng Tễ Ngê Yiang Sursĩ

1Tễ mbŏ́q, bữn máh cũai táq nan alới la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. Chơ alới pỡq atỡng máh cũai proai. Machớng ki tê, nỡ‑ra lứq bữn cũai toâq pỡ anhia, alới táq nan atỡng tễ ngê Yiang Sursĩ. Alới atỡng ngê tỡ bữn pĩeiq, ễq máh tỗp sa‑âm cỡt rúng. Cớp alới calỡih táh Ncháu nheq tữh cũai, án ca khoiq thái alới. Ngkíq alới chống táq yỗn raviei alới cỡt pứt toâp. 2Bữn clứng cũai yoc ễ puai máh ngê sâuq alới atỡng. Cỗ tễ alới ki, yuaq bữn cũai acrieiq ngê pĩeiq tễ Yiang Sursĩ. 3Alới ca táq nan atỡng ngê Yiang Sursĩ, alới atỡng anhia parnai raphếq rathũ, yuaq alới yoc ễ bữn lơi tễ anhia. Tễ nhũang lứq Yiang Sursĩ dadŏq ễ táq alới, cớp tỡ bữn dũn noâng án lứq pupứt alới.
4Lứq samoât, Yiang Sursĩ apŏ́ng dếh ranễng án, ca táq lôih tâng pống sarloac. Ntốq ki canám pếc lứq. Noau chŏ́q ranễng ki toâq sái-sô toau yỗn toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai. 5Cớp Yiang Sursĩ tỡ bữn dŏq tê máh cũai tễ mbŏ́q, bo án tễng yỗn cỡt raloâm dỡq toâq pỡ dũ náq cũai loâi tâng cốc cutễq nâi. Yiang Sursĩ chuai amoong ống tacual náq tễ dống sũ Nô-ê sâng, yuaq Nô-ê la cũai atỡng ngê tanoang o tễ Yiang Sursĩ. 6Cớp Yiang Sursĩ chŏ́ng bar vil Sadôm cớp Camô-rơ yỗn cat cỡt chíq bŏ́h. Án pupứt bar vil ki, dŏq cỡt tếc yỗn cũai ca táq ranáq sâuq tâng dỡi ntun dáng ntrớu án ễ táq chóq cũai loâi. 7Ma Yiang Sursĩ chuai amoong manoaq Lot sâng yỗn án loŏh tễ vil ki, yuaq Lot bữn mứt tanoang o, cớp án sâng a‑ĩ mứt hữm máh cũai tâng vil ki táq níc ranáq sâuq. 8Lot ỡt mpứng dĩ máh cũai ki. Cu rangái án hữm cớp sâng níc tễ máh ranáq sâuq alới táq. Ma án bữn mứt tanoang. Ngkíq án sâng a‑ĩ yarĩaq tâng mứt án toâq án hữm máh cũai táq sâuq níc ngkíq. 9Lứq Yiang Sursĩ chuai amoong máh cũai ca puai ngê án. Án acŏ́q arŏ́q alới tễ máh ramứh túh coat. Cớp án dadŏq ễ táq máh cũai sâuq toâq tangái án rablớh cớp táq alới. 10Lứq samoât, án táq ngkíq chóq cũai ca puai ngê sâuq tễ mứt pahỡm alới cớp mumat chớc Yiang Sursĩ.
 Máh cũai táq nan atỡng ngê Yiang Sursĩ, alới clŏ́q lứq cớp alới achỗn tỗ bữm. Alới tỡ bữn sâng ngcŏh ntrớu tễ pai tỡ o tễ máh ramứh sốt tâng paloŏng.
11Ma dếh ranễng Yiang Sursĩ tâng paloŏng, ca bán rêng cớp bữn chớc toâr, la tỡ khớn pai tỡ o ntrớu tễ máh ramứh sốt ki yáng moat Yiang Sursĩ. 12Ma máh cũai táq nan, alới cỡt samoât charán. Pĩeiq lứq noau cỗp cớp cachĩt alới. Alới mumat máh ramứh alới tỡ bữn dáng. Ngkíq nỡ‑ra, alới pứt ariang charán tê. 13Alới cóq chĩuq túh coat machớng alới khoiq táq chóq cũai canŏ́h tê. Alới par‑ễq tháng táq ranáq sâuq bo noâng tangái. Alới cỡt ariang muoi tếc crơng nhơp tớt tâng aroâiq bráh. Ranáq alới táq, ki táq yỗn anhia sâng casiet. Alới yoc lứq rathũ raphếq anhia bo alới cha parnơi cớp anhia tâng tangái rôm cha bũi. 14Toâq alới hữm mansễm aléq, ki mứt alới chanchớm yoc ễ bữn mansễm ki. Alới tỡ nai moâm táq ranáq lôih. Alới radững máh cũai sa‑âm tỡ yũah khâm yỗn táq sâuq. Alới rangoaiq lứq chuaq máh mứt alới ham. Nỡ‑ra Yiang Sursĩ lứq pupứt alới! 15Alới khoiq táh rana tanoang. Ngkíq alới clŏ́c rana, chơ pỡq tâng rana puai ngê cũai mbŏ́q ramứh Balam, con samiang Bê-ô. Án ham yoc ễ bữn cóng tễ ngê sâuq. 16Ma bữn aséh dễn tếq án táq lôih. Aséh ki pai na sưong cũai, dŏq catáng án, tỡ yỗn án táq ranáq ĩn cũai yúh táq.
17Alới ca táq nan atỡng tễ ngê Yiang Sursĩ la ariang mec ŏ́q dỡq hoi. Cớp alới ariang talúc cuyal phát dững. Yiang Sursĩ khoiq thrũan muoi ntốq canám téc-téc yỗn alới ỡt nỡ‑ra. 18Yuaq alới atỡng ễq noau chanchớm alới rangoaiq, ma santoiq alới pai la lứq sacũl. Alới pai tỡ bữn ntrớu samiang yoc ễ táq tỡ o chóq mansễm. Ngkíq alới radững máh cũai sa‑âm tỡ yũah khâm, cũai ca mbỡiq loŏh tễ cũai puai ngê sâuq yỗn táq loah ranáq sâuq. 19Alới pai cũai sa‑âm têq táq puai mứt pahỡm alới sâng yoc. Ma alới ca pai ngkíq, lứq alới toâp la sũl yỗn ngê lôih. Ngê ntrớu radững cũai, cũai ki lứq cỡt sũl yỗn ngê ki. 20Ngkíq, khân bữn cũai viaq vớt tễ ngê sâuq tâng dỡi nâi, cỗ alới dáng Yê-su Crĩt, Ncháu hái, án ca chuai amoong hái, ma ntun ễn ngê sâuq ki radững loah cũai ki táq sâuq, ngkíq án cỡt sâuq clữi tễ nhũang ễn. 21Khân alới khoiq dáng chơ rana tanoang o, ma alới píh táq loah ranáq sâuq, ki khaq alới tỡ bữn dáng ntrớu tháng tễ ngê Yiang Sursĩ, saláng alới dáng chơ píh tỡ ễq puai noâng ngê ki. 22Alới ca táq ngkíq, la táq yỗn cỡt rapĩeiq máh parnai sacâm neq: “Acho cuta, chơ án píh chu yễl loah carta án,” cớp “Alic khoiq mpơi dỡq cỡt bráh chơ, moâm ki án pỡq roam tâng talĩng sĩa.”