4

1Yor Păng mra tâm mpơl, jêh ri yor ƀon bri hđăch Păng gâp ntăm ma may ta năp Brah Ndu, jêh ri ta năp Yêsu Krist, Nơm mra phat dôih phung rêh jêh ri phung khĭt, 2ăn may nti Nau Brah Ndu Ngơi srôih tơlah mông găl mâu lah mâu găl ôh, rblang ăn nanê̆, nduyh, ăn tâm n'hao nuih ma nau rdơ̆ jêh ri nau tâm nti. 3Yorlah mra tât du rnôk phung bunuyh mâu hôm ŭch iăt nau nti kloh, ƀiălah geh nau chiăt ŭch iăt nau maak, khân păng mra tâm rƀŭn phung kôranh nơm nti tĭng nâm nau khân păng ŭch. 4Khân păng mra dun iăt nau ngăn, jêh ri rle n'gĭl ma nau nkoch bri ơm. 5Ƀiălah may, ăn may jêng di keh tâm lĕ rngôch ndơ, srôih dơn nau rêh ni pah kan du huê nsong nti lah, ƀư kan may ăn ueh.

Nau Y-Pôl Mĭn Ma Nau Nar Păng Mra Khĭt Dăch Jêh

6Yorlah gâp jêng jêh mpa ƀư brah bu tŏ, jêh ri nar gâp hăn dăch jêh. 7Gâp tâm lơh jêh nau tâm lơh ueh, ntŭk gâp nchuăt lôch jêh, gâp djôt prăp nau chroh. 8Bơh aơ rlet panăp gâp geh đon hđăch nau sŏng prăp jêh ma gâp, Kôranh Brah, Nơm phat dôih sŏng, mra ăn đon nây ma gâp tâm nar nây, jêh ri mâu di knŏng ma gâp ôh ƀiălah nđâp ma phung rŏng ma nau Păng mra văch.

Nau Nti Êng Êng

9Văch hom ta gâp ăn gơnh. 10Y-Đêmas chalơi jêh gâp, yor păng rŏng ma neh ntu aơ jêh ri păng hăn jêh ta ƀon Têsalônik; Y-Kresen hăn jêh ta ƀon Galati, Y-Tit ta n'gor Đalmati. 11Knŏng du huê Y-Luk gŭ ndrel ma gâp. Sŏk Y-Markôs jêh ri njŭn păng ndrel ma may, yorlah păng jêng khlay ma gâp tâm nau nti lah. 12Gâp njuăl Y-Tisik hăn ta ƀon Êphêsô. 13Tơlah may mra văch djôt leo aơ mbâl gâp chalơi ta ƀon Trôas tâm ngih Y-Karpus, jêh ri ndrom samƀŭt, khlay ngăn ngên ndrom samƀŭt ntâu, 14Y-Aleksandrơ, bunuyh chiăr kông, ƀư jêh âk nau mhĭk ma gâp. Kôranh Brah mra mplơ̆ sĭt ma păng tĭng nâm kan păng pah. 15May nơm njrăng lĕ ma păng, yorlah păng tâm rdâng ktang ngăn ma nau hên nti lah.
16Tâm nau gâp n'gang gâp nơm lor lơn, mâu geh nơm kơl gâp ôh, ƀiălah lĕ rngôch chalơi jêh gâp. Lơi ăn Kôranh Brah kơp nau nây ma khân păng ôh. 17Ƀiălah Kôranh Brah kơl gâp jêh ri ƀư ktang jêh gâp, gay gâp dơi nti lah ăp Nau Brah Ndu Ngơi, jêh ri gay ma lĕ rngôch phung bu năch dơi tăng. Pôri gâp klaih jêh bơh trôm mbung yau mŭr. 18Kôranh Brah mra ăn kon me ma gâp bơh lĕ kan mhĭk, jêh ri Păng mra tâm rklaih gâp gay ăn gâp lăp tâm ƀon bri hđăch Păng tâm trôk. Ma Păng geh nau chrêk rmah tâm lĕ rngôch rnôk. Amen.
19Khâl hom đah H'Prisil jêh ri Y-Akilas jêh ri ndŭl mpôl Y-Ônêsiphor. 20Y-Êrast gŭ ta ƀon Kôrintô, jêh ri gâp lơi Y-Trôphim gŭ bêch kuet ta ƀon Milê. 21Ăn may rlong joi trong văch lor ta yan puh Y-Ôbulus, Y-Puden, Y-Linus, Y-Klôdia jêh ri lĕ rngôch phung oh nâu khâl đah may. 22Ăn Kôranh Brah gŭ ndrel ma huêng may. Ăn nau yô̆ gŭ ndrel ma may.