1

Ntŭk Dơn Samƀŭt Jêh Ri Nau Khâl

1Y-Pôl, jêng du huê kôranh oh mon Yêsu Krist tĭng nâm nau Brah Ndu ŭch, jêh ri Y-Timôthê, oh mon he. 2Njuăl ma phung kloh ueh jêh ri ma phung oh nâu răp jăp tâm Brah Krist tâm ƀon Kôlôs: ăn khân may geh nau yô̆ jêh ri nau đăp mpăn bơh Brah Ndu Mbơ̆ he.

Y-Pôl Tâm Rnê Ma Brah Ndu Jêh Ri Mbơh Sơm Yor Nau Chroh Tâm Phung Kôlôs

3Hên tâm Rnê ma Brah Ndu, Mbơ̆ Kôranh Brah he, Yêsu Krist, jêh ri ăt mbơh sơm yor khân may, 4yorlah hên tăng nanê̆ jêh nau khân may chroh tâm Yêsu Krist jêh ri nau khân may rŏng ma lĕ rngôch phung kloh ueh. 5Yorlah nau kâp gân prăp jêh ma khân may tâm trôk, jêh ri nau ngơi n'hêl nanê̆ bơh nau mhe mhan ueh khân may gĭt jêh lor.
6Nau Mhe Mhan Ueh nây, tât jêh ta nklang khân may tâm ban ma tâm lam bri neh, gay play jêh ri văch ma toyh, nâm bu tâm phung khân, bơh nar khân may tăng jêh ri gĭt rbăng nau yô̆ bơh Brah Ndu tĭng nâm nau nanê̆. 7Nâm bu khân may nti jêh bơh Y-Êphapra, du huê băl pah kan ndrel ma hên, păng kơl hên nâm bu du huê oh mon ktang răp jăp ma Brah Krist. 8Jêh ri păng mbơh ma hên gĭt mâm nau nuih n'gân khân may rŏng tâm Brah Huêng Ueh.
9Yor nây, hên tâm ban lĕ, bơh nar hên gĭt nanê̆ nau nây, hên mâu blau hŭnh ôh tâm nau mbơh sơm yor khân may, dăn Brah Ndu mbêng khân may, ma nau gĭt năl ma nau păng ŭch, tâm lĕ nau blau mĭn jêh ri gĭt rbăng brah. 10Gay ma khân may hăn di đah nau Kôranh Brah ƀư maak ma Păng tâm lĕ kan, ăn geh play tâm lĕ rngôch nau ƀư ueh, ăn bĭk tâm nau gĭt năl Brah Ndu. 11Ăn khân may jêng ktang tâm ban lĕ rngôch nau, ma nau brah chrêk rmah Păng, gay ma khân may dơi dơn lĕ nau rêh ni ma nau răm maak, jêh ri nau nsrôih.
12Khân may tâm rnê hom ma Mbơ̆, Nơm ăn ma khân may dơi ndơn drăp ndrel đah phung kloh ueh tâm nau ang. 13Păng rklaih jêh he bơh nau ktang nau ngo, jêh ri njŭn leo he ma ƀon bri hđăch kon păng rŏng ngăn ngên. 14Tâm Păng nây he geh nau tâm chuai, nau yô̆ an ma nau tih.

Brah Krist Jêng Tâm Ban Ma Brah Ndu

15Păng jêng rup ma Brah Ndu, Nơm bu mâu blau saơ Păng jêng nơm deh lor lơn ma lĕ rngôch mpa rhăk njêng. 16Yorlah tâm păng lĕ rngôch mpa rhăk njêng, nđâp ma mpa tâm trôk, nđâp mpa ta neh ntu, nđâp mpa bu mâu blau saơ, ndơ saơ, nau jêng hđăch, nau chiă uănh, mâu lah nau jêng toyh, nau jêng kôranh, lĕ rngôch yor Păng njêng dadê jêh, jêh ri prăp ma păng lĕ. 17Păng jêng lor lơn ma lĕ rngôch mpa, jêh ri lĕ rngôch mpa ăt gŭ dadê tâm Păng. 18Păng jêng bôk ma săk jăn, nâm bu ntĭt phung Ngih Brah Ndu, Păng jêng nau ntơm, Păng jêng Nơm deh lor lơn bơh phung khĭt, gay ma Păng jêng Kôranh tâm lĕ rngôch mpa. 19Yorlah Brah Ndu gay ăn nau bêng ler Brah Ndu gŭ tâm păng. 20Jêh ri ma mham Păng hoch jêh ta si tâm rkăng, Brah Ndu ăn nau đăp mpăn jêh ri tâm njĭr lĕ rngôch mpa ta neh ntu jêh ri tâm trôk ăn tâm rnglăp đah Păng Nơm.
21Bi phung khân may, ntơm saơm khân may jêng bu năch, jêh ri jêng rlăng tâm nau mĭn, jêh ri tâm kan mâu ueh. 22Ƀiălah aƀaơ khân may tâm njĭr jêh đah Păng ma nau khĭt kon Păng tâm săk jăn nglay săk Păng gay ma khân may dơi gŭ ta năp, Păng kloh ueh, mâu geh nau dơi nduyh, mâu geh têl rup mhĭk ôh. 23Tơlah khân may ăt gŭ nâp tâm nau chroh, mâu rơih mâu trơn nau kâp gân, bơh nau Mhe Mhan Ueh khân may tăng jêh, nau nây mbơh jêh ma lĕ rngôch mpa tâm trôk, jêh ri gâp Y-Pôl jêng du huê ktang ma nau nây.

Kan Jêh Ri Nau Rêh Ni Y-Pôl

24Aƀaơ gâp gŭ maak tâm nau rêh ni, gâp dơi jêh yor khân may, jêh ri đơ nau rêh ni hôm bơh Brah Krist gâp ƀư lôch jêh tă rnglay săk gâp, yor phung ngih Brah Ndu săk jăn păng.
25Ma ngih Brah Ndu nây yơh, gâp jêng oh mon ktang tĭng nâm nau Kôranh Brah Ndu đă jêh ŭch jao ma gâp, ăn gâp mbơh rah vah ma khân may nau Brah Ndu Ngơi. 26Nau khlay ndâp nây, pôn jêh tâm lĕ rngôch ƀiălah aƀaơ tâm mpơl jêh ma phung kloh ueh păng. 27Ma khân păng Brah Ndu ŭch ăn gĭt nau mdrŏng chrêk rmah ma nau khlay ndâp nây tâm phung bu năch, nâm bu ntĭt, Brah Krist tâm khân may, jêng nau kâp gân ma nau chrêk rmah.
28Ma păng yơh hên mbơh hên nkra ma lĕ rngôch bunuyh ma lĕ nau blau mĭn, gay tâm mpơl lĕ rngôch bunuyh jêng rah vah ngăn tâm Brah Krist. 29Ma nau nây blau pah kan dôl tâm lơh dŏng nau ktang păng, nau ktang nây pah kan tâm gâp ma nau Brah.