1

Nơm Dơn Samƀŭt Jêh Ri Nau Khâl

1Gâp nơm du huê buranh nchih njuăl ma bu ur, nơm Brah Ndu săch jêh, jêh ri ma phung kon ay, phung gâp rŏng tâm nau nanê̆, mâu knŏng gâp dơm ôh rŏng ma khân may, ƀiălah nđâp ma phung gĭt năl jêh nau nanê̆, 2yor nau nanê̆ gŭ tâm he jêh ri mra gŭ ndrel he n'ho ro. 3Ăn nau yô̆, nau ueh, jêh ri nau đăp mpăn bơh Brah Ndu, Mbơ̆, jêh ri bơh Yêsu Krist, Kon bơh Mbơ̆ gŭ ndrel ma khân may tâm nau nanê̆ jêh ri nau rŏng.

Nau Rŏng Ndrăng Oh Nâu

4Gâp maak hâu ngăn ngên saơ ƀaƀă tâm phung kon may hăn tĭng ndô̆ nau nanê̆, tĭng nâm nau ntăm he sŏk dơn jên bơh Mbơ̆. 5Aƀaơ aơ, hơi bu ur, gâp vơh vơl ma ay mâu di gay ntĭnh ma ay nau vay mhe ôh, ƀiălah nau he geh jêh bơh ntơm saơm, ăn he tâm rŏng ndrăng he nơm. 6Jêh ri pô aơ jêng nau rŏng, tơlah he tĭng ndô̆ nau păng ntĭnh pô aơ jêng nau păng ntĭnh nâm bu khân may hŏ tăng jêh bơh saơm, ăn khân may tĭng ndô̆ nau nĕ.

Njrăng Ma Phung Nơm Nti Tih

7Yor geh âk phung ndơm lăp jêh tâm neh ntu. Khân păng mâu nkoch Mbơh Yêsu Krist văch jêh tâm nglay săk. Nơm nâm nđĕ jêng nơm ndơm jêh ri nơm rlăng đah Brah Krist. 8Njrăng hom ma khân may nơm, gay ma lơi ăn khân may roh play bơh kan khân may ƀư, ƀiălah gay ma khân may geh nŭm nau nkhôm. 9Mbu nơm rlet hăn lor jêh ri mâu gŭ nâp tâm nau nti bơh Brah Krist mâu geh Brah Ndu ôh. Mbu nơm gŭ nâp tâm nau nti aơ, geh Mbơ̆ jêh ri Kon. 10Tơlah du huê hăn ta khân may jêh ri mâu dơn nau nti aơ, lơi rom păng tâm ngih khân may ôh jêh ri lơi tâm khâl đah khân păng ôh; 11yorlah mbu tâm khâl đah păng jêng du nuih đah păng tâm kan mhĭk. 12Gâp geh âk nau ŭch nchih ma khân may, ƀiălah mâu ŭch ƀư ma n'ha rđaih jêh ri dak ôch ôh, ƀiălah gâp kâp gân mra hăn ta khân may, jêh ri ngơi đah khân may gay ma nau maak he jêng rah vah. 13Phung kon ruh may, nơm Brah Ndu săch jêh, njuăl nau khâl đah may.