1

Y-David Tăng Lư Nau Y-Sôl Jêh Ri Y-Jônathan Lĕ Khĭt

1Jêh Y-Sôl khĭt, jêh ri Y-David hŏ dơi jêh đah phung Amalek lĕ plơ̆ sĭt jêh, pôri gŭ ta ƀon Siklak bar nar. 2Nar rơh pe, geh du huê buklâu văch tât tă bơh pôih Y-Sôl, kho ao păng lĕ khêk, bôk tôr păng krêp neh muy; tât ta năp Y-David, chon mon ta neh jêh ri mbah. 3Y-David lah ma păng, "Mbah tă may?" Ôbăl plơ̆ lah: "Gâp nchuăt du klaih tă bơh pôih taban Israel." 4Y-David lah ma obăl, "Moh nau tât? Mbơh hom ma gâp." Ôbăl plơ̆ sĭt lah đŏng: "Phung ƀon lan nchuăt du klaih tă bơh nau tâm lơh, jêh ri geh âk bunuyh lĕ chôt khĭt jêh. Y-Sôl jêh ri kon buklâu păng Y-Jônathan lĕ khĭt đŏng." 5Y-David lah ma bu klâu ndăm nơm nkoch bri ma păng nây, "Mâm may gĭt ma Y-Sôl jêh ri kon bu klâu păng Y-Jônathan lĕ khĭt jêh?" 6Bu klâu ndăm nơm bơh ma păng nây lah: "Nkhêp gâp geh gŭ ta kalơ yôk Gilbôa; jêh ri Y-Sôl gŭ ta nây nsing ta tak păng. Jêh ri ta aơ, âk ndeh seh jêh ri phung ncho seh tĭng ban dăch păng. 7Păng n'gĭl saơ gâp jêh ri kuăl gâp. Gâp lah: 'Ta aơ gâp'. 8Păng lah ma gâp, 'Mbu may?' Gâp plơ̆ sĭt lah ma păng, 'Gâp jêng du huê Amalek.' 9Păng lah ma gâp, 'Dâk êp kêng gâp jêh ri nkhĭt lơi gâp, yorlah gâp rngot ngăn, ƀiălah nau rêh gâp hôm e' 10Pônây gâp dâk êp kêng păng jêh ri nkhĭt păng, yorlah gâp mĭn tơlah nđom kŏ mâu hôm rêh lĕ, păng lĕ chôt jêh. Jêh ri gâp sŏk đon hađăch kalơ bôk păng jêh ri kông ta ti păng, jêh ri djôt leo ndơ nây ma kôranh gâp ta aơ."
11Pôri Y-David djôt ta ao păng nơm jêh ri nkhêk lơi păng, lĕ rngôch phung tĭng ndô̆ păng tâm ban lĕ ƀư pô nây da dê. 12Khân păng gŭ nglâng khĭt, nhĭ, vơl, jêh ri ver ât sông sa kŏ tât măng yor Y-Sôl, yor Y-Jônathan kon buklâu ôbăl, yor phung ƀon lan Yêhôva, jêh ri yor ngih Israel, yorlah khân păng hŏ khĭt jêh đah đao.
13Y-David lah ma bu klâu ndăm nơm mbơh ma păng, "Mbah tă may văch tât?" Păng plơ̆ lah: "Gâp jêng kon bu klâu du huê Amalek, nơm gŭ njơh ƀât lât." 14Y-David lah ma păng, "Mâm ƀư may mâu klach ôh yơr ti may ƀư rai nơm Yêhôva tŏ jêh dak ƀâu kah?" 15Jêh ri Y-David kuăl du huê tâm phung ndăm păng, jêh ri lah: "Hăn nkhĭt hom nơm nây." Jêh ri păng sreh nơm nây, pôri nơm nây khĭt yơh. 16Y-David lah ma păng, "Ăn mham may hoch ta kalơ bôk may nơm; yorlah trôm mbung may nơm lĕ nkoch ƀư ma may nơm, dôl may lah: "Gâp nkhĭt jêh nơm Yêhôva tŏ jêh ma ƀâu kah." Nau Y-David Nhĭm Vơl Yor Y-Sôl Jêh Ri Y-Jônathan
17Y-David nhĭm vơl kơt aơ yor Y-Sôl, jêh ri Y-Jônathan kon buklâu ôbăl, 18jêh lah nau nây ăn bu nti phung ƀon lan Yuda. Aơ, bu chih jêh tâm ndrom sămƀŭt Y-Jasar,  Păng lah:
19"Ơ bri Israel! Bunuyh lư n'găr may bu nkhĭt jêh ta ntŭk kalơ gôl may!  Moh nau dĭng khĭt phung janh katang nây?
20Lơi nkoch ôh nau nây tâm ƀon Gat,
 lơi ăn bu gĭt ôh nau nây
 tâm trong ƀon Askêlon;
 klach lah phung kon druh phung Philistin hâk răm,
 Jêh ri phung kon bu ur mâu koh ntâu dơi
 tâm rnê ma păng nơm.
21"Hơi phung yôk Gilbôa!
 lơi ăn geh dak ngom jêh ri mih ta kalơ khân may,
 mâu lĕ ăn geh mir ba play do ndơ dŏng prăp ma ndơ nhhơr!
 Yorlah ta ntŭk nây, khêl phung janh katang ƀơ̆ jêh,
 Nây jêng khêl Y-Sôl, păng mâu mra bu dơi tŏ dak play Ôlivơ đŏng ôh.
22Na Y-Jônathan mâu hôm saơ sĭt
 Mâu hôm saơ krêp puăch bunuyh khĭt, jêh ri mham phung janh katang;
 Jêh ri đao dau Y-Sôl mâu saơ sĭt lĕ
 mâu hôm geh nau chrêk ma lơp ôh.
23"Tơlah hôm rêh, Y-Sôl jêh ri Y-Jônathan phung bu rŏng ueh uĭn!
 Tâm nau rêh jêh ri tâm nau khĭt, khân păng mâu tâm nkhah ôh;
 khân păng prăl ngăn nâm bu klang,
 khân păng katang lơn nâm bu yau mŭr.
24"Hơi phung kon bu ur Israel, nhĭm hom ma Y-Sôl,
 Bu hŏ ăn păng nsoh ao jâr chăng rvanh bok sut chăng,
  nơm nka ao jâr khân may ma ndơ miah
25"Mâm dĭng phung janh katang chalôt ta nklang nau tâm lơh!
 Moh nau Y-Jônathan chôt khĭt ta ntŭk kalơ gôl khân may?
26Hơi Y-Jônathan, nâu gâp! Nuih n'hâm gâp rngot klâng yor may;
 may hŏ ƀư maak jêh ma gâp âk ngăn,
  nau may rŏng gâp jêng khlay ngăn,
 rlau lơn ma nau rŏng phung bu ur.
27Mâm dĭng phung janh katang lĕ chôt jêh?
 jêh ri ndơ tâm lơh khân păng lĕ rai yot?