1

Y-Salômôn Mbơh Sơm Dăn Nau Blau Mĭn

1Y-Salômon, kon bu klâu Y-David ƀư nâp păng nơm tâm ƀon-bri-hađăch păng; Yêhôva Brah Ndu păng gŭ ndrel păng, jêh ri ăn păng dơi jêng toyh ngăn ngên. 2Y-Salômôn mbơh ma le rngôch phung Israel, ma phung kôranh uănh du rbăn nuyh jêh ri ma phung kôranh uănh du rhiăng nuyh, ma phung kôranh-phat-dôih, jêh ri le rngôch kôranh tâm bri Israel, jêng phung kôranh noi deh ăn dơi văch tât; 3pôri, Y-Salômôn jêh ri le rngôch phung tâm rgum băl ndrel ma păng hăn rlet ntŭk prêh ta ƀon Gibêôn; yorlah ta nây geh ngih bok nau tâm rƀŭn Brah Ndu, ndơ Y-Môis, oh mon Yêhôva, hŏ ƀư jêh tâm ntŭk bri rdah. 4(Ƀiălah Y-Davih hŏ tung leo jêh hip Brah Ndu tă bơh ƀon Kiriat-Jêarim tât ma ntŭk Y-David hŏ nkra jêh ăn ma hip; Yorlah păng hŏ ndâk jêh ăn ma hip nây du mlâm ngih bok ta ƀon Yêrusalem). 5Pôri, panăp ngih bok Yêhôva geh nơng ƀư brah ma kông Y-Besalel kon bu klâu Y-Uri, sau Y-Hur, hŏ ƀư jêh; Y-Salômôn jêh ri phung tâm rƀŭn hăn tât ta ntŭk nây da dê. 6Y-Salômôn hao tât ta kalơ nơng kông n'gân pa năp Yêhôva, tâm ngih bok ntŭk tâm rƀŭn, jêh ri păng nhhơr du rbăn mpa nhhơr gŭch ta kalơ nơng nây. 7Măng nây ro, Brah Ndu tâm mpơl ma Y-Salômôn jêh ri lah ma păng, "Dăn hom, moh ndơ may ŭch gâp ăn ma may." 8Jêh ri Y-Salômôn lah ma Brah Ndu. "May hŏ ăn jêh nau rŏng toyh nanê̆ ngăn ma Y-David mbơ̆ gâp, jêh ri njêng jêh gâp hađăch thoi ntrok păng. 9Ơ Yêhôva Brah Ndu, dăn may ƀư n'hêl nanê̆ nau may ton jêh ma Y-David mbơ̆ gâp, hŏ tâm di jêh, yorlah may hŏ njêng jêh gâp hađăch chiă uănh phung ƀon lan âk nâm bu ndruyh neh. 10Pôri, dăn Kôranh Brah ăn ma gâp nau blau mĭn jêh ri nau gĭt rbăng, gay gâp dơi luh lăp ta năp phung ƀon lan aơ; yorlah mbu nâm dơi phat nkra phung ƀon lan may dŭt âk râk ngăn? 11Brah Ndu nsĭt lah ma Y-Salômôn. "Gâp njêng jêh may hađăch dơi chiă uănh ƀon lan gâp; pôri, yorlah may geh nuih n'hâm kơt aơ, may mâu ŭch dăn ôh nau ndrŏng kuăng, drăp ndơ, nau bu yơk, mâu lah nau dơi ƀư nkhĭt phung tâm rmot ma may, jêh ri mâu mâp lĕ geh dăn nau jong rêh, ƀiălah may dăn nau blau mĭn jêh ri nau gĭt rbăng ma may nơm gay ma may dơi phat nkra phung ƀon lan gâp, 12pôri gâp hŏ ăn jêh nau blau mĭn jêh ri nau gĭt rbăng ma may. Gâp mra ăn ma may nau ndrŏng, drăp ndơ, jêh ri nau bu yơk; nau gâp ăn nây lĕ phung hađăch lor panăp may mâu dơi geh ôh tâm ban kơt nây, jêh ri pakơi may kŏ mâu dơi geh lĕ hađăch tâm ban nâm bu kơt nây. 13Pôri, Y-Salômôn tă bơh ntŭk prêh tâm ƀon Gibêôn; panăp ngih boh ntŭk tâm rƀŭn, plơ̆ sĭt ma ƀon Yêrusalem; jêh ri păng chiă uănh phung Israel.

Y-Salômôn Tăch Rgâl Seh Nđâp Ma Ndeh Seh

14Y-Salômôn rgum le rngôch ndeh seh jêh ri phung tahan ncho seh; păng geh du rƀăn puăn rhiăng ndeh seh jêh ri du rmưn bar rbăn nuyh tahan ncho seh, phung nây păng ăn gŭ tâm ƀon bu bun ndeh seh jêh ri ndrel ma hađăch tâm ƀon Yêrusalem. 15Hađăch bun prăp prăk jêh ri mah tâm ƀon Yêrusalem âk nâm bu bun lŭ, jêh ri tơm si sêdar âk ngăn nâm bu tơm si sikamôr tâm neh lâng Sêphêla. 16Y-Salômôn rvăt âk seh bơh n'gor bri Êjipt jêh ri bri Kuê, jêh ri phung sâm tăch drăp ăn ma hađăch sŏk dơn drăp nây bơh bri Kuê tâm di du rnoh khlay. 17Khân păng rvăt du bôk ndeh seh bơh N'gor bri Êjipt rnoh khlay prao rhiăng sêkel prăk, jêh ri du mlâm seh du rhiăng prăm jât sêket; tâm ban rnoh nây lĕ phung hađăch mpôl Hitit jêh ri phung hađăch Siri rvăt ta phung sâm tăch drăp ăn ma hađăch tăch đưn tay ma khân păng.