1

Ntŭk Dơn Samƀŭt Jêh Ri Nau Khâl

1Y-Pôl, Y-Silvan jêh ri Y-Timôthê, nchih njuăl samƀŭt ma phung ngih Brah Ndu ta ƀon Têsalônik, phung gŭ tâm Brah Ndu, Mbơ̆ jêh ri tâm Yêsu Krist, Kôranh Brah: Ăn nau yô̆ jêh ri nau đăp mpăn gŭ ndrel ma khân may.

Phung Têsalônik Dơn Nau Mhe Mhan Ueh Jêh Ri Gŭ Răp Jăp

2Hên tâm rnê ma Brah Ndu ƀaƀơ yor khân may dôl hên mbơh sơm ma khân may. 3Hên kah gĭt ƀaƀơ ta năp Brah Ndu, Mbơ̆ he, ma kan nau chroh khân may, ma kan nau rŏng khân may jêh ri nau khân may gŭ nâp tâm nau kâp gân tâm Kôranh Brah he, Yêsu Krist. 4Hên gĭt, hơi phung oh nâu Brah Ndu rŏng, khân may jêng phung Brah Ndu săch jêh.
5Nau mhe mhan ueh hên nti jêh ma khân may, mâu di knŏng tâm nau ngơi ôh, ƀiălah ma nau brah, ma Brah Huêng Ueh, jêh ri ma nau gĭt nanê̆. Yorlah khân may gĭt jêh nau hên gŭ ngao krao sach ndrel ma khân may yor khân may. 6Jêh ri khân may nơm jêng jêh phung tĭng ndô̆ hên jêh ri Kôranh Brah, dôl khân may sŏk dơn Nau Ngơi ta nklang âk nau rêh ni, ma nau răm bơh Brah Huêng ueh; 7pôri khân may jêng nau tâm ntĭt ma lĕ rngôch phung chroh tâm n'gor Masêđôn jêh ri n'gor Akai. 8Yorlah bu tăng lư jêh Nau Kôranh Brah Ngơi bơh khân may, mâu di knŏng n'gor Masêđôn jêh ri Akai, ƀiălah lam ntŭk bu gĭt jêh ma nau khân may chroh ma Brah Ndu, kŏ mâu hôm khlay ôh ma hên ngơi. 9Yorlah bu nkoch bri nau khân may rom hên jêh ri ma nau khân may chroh ma Brah Ndu, chalơi jêh rup brah mhĭk jêh ri pah kan ma Brah Ndu rêh jêh ri nanê̆, 10jêh ri gŭ kâp Kon Păng bơh trôk, Nơm Păng dâk rêh jêh bơh phung khĭt, Brah Yêsu, Nơm Tâm Rklaih he ma nau ji nuih mra tât.