1

H'Rut Jêh Ri H'Naômi

1Tâm rnôk phung Kôranh Phat-dôih chiă uănh geh nau ât ji ngot tâm bri nây. Geh du huê bu klâu bơh ƀon Bêtlêhem tâm bri Yuđa hăn gŭ bât lât tâm bri Môap ndrel ma ur păng jêh ri bar hê kon bu-klâu păng. 2Amoh bu klâu nây Y-Êlimêlek amoh ur păng H'Naômi, jêh ri amoh bar hê kon bu klâu Y-Mahlôn jêh ri Y-Kiliôn. Khân păng jêng phung Êphrata bơh ƀon Bêtlêhem tâm bri Yuđa. Khân păng hăn ma bri Môap jêh ri gŭ ta nây. 3Ƀiă lah Y-Êlimêlek sai H'Naômi, khĭt jêh, jêh ri păng ndrel ma bar hê kon bu klâu păng hôm. 4Bar hê kon bu klâu nây gŭ ur bu ur Môap, amoh du huê H'Ôrpa, amoh du huê êng nây H'Rut. Khân păng gŭ ta nây klăp lah jât năm. 5Y-Mahlôn jêh ri Y-Kiliôn lĕ bar hê khân păng khĭt hêng. Pô nây H'Naômi roh bar hê kon bu klâu păng jêh ri sai păng.
6Pô nây păng ndrel ma bar hê ƀăn păng ntơm du luh bơh bri Môap sĭt ma bri păng nơm, yor lah dôl gŭ tâm bri Môap, păng tăng jêh ma Yêhôva khâl jêh ma phung ƀon lan păng jêh ri ăn mpa sông sa ma khân păng. 7Pô nây, păng ntơm du luh bơh ntŭk păng gŭ, ndrel ma bar hê ƀăn păng, jêh ri khân păng hăn sĭt ma bri Yuđa.
8Ƀiă lah H'Naômi lah ma bar hê ƀăn păng, "Hăn hom, ăp nơm khân ay sĭt ma ngih mê̆ khân ay, ăn Yêhôva ƀư nau ueh ma khân ay, tâm ban khân ay hŏ ƀư ueh jêh ma phung khĭt jêh ri ma gâp. 9Dăn ma Yêhôva ăn khân ay dơi geh nau nđik mpăn, ăp nơm khân ay tâm ngih sai khân ay." Pô nây păng chŭm khân păng, jêh ri khân păng nhhiăng nhĭm. 10Khân păng lah ma păng. "Mâu ôh, hên mra sĭt ndrel ma ay ma phung ƀon lan ay." 11Ƀiă lah H'Naômi lah, "Plơ̆ sĭt hom. hơi yuh. Mâm khân ay ŭch hăn ndrel ma gâp hia? Ngă gâp hôm geh kon bu klâu lah tâm trôm ndŭl gâp gay ma khân păng jêng sai ma khân ay? 12Plơ̆ sĭt hom. Hơi yuh, dâk hăn hom, yor lah gâp ranh mâu hôm dơi geh sai ôh. Tơ lah gâp lah. Gâp geh nau kâp gân, nđâp tơ lah gâp geh sai măng aơ jêh ri mra deh ma phung kon bu klâu, 13khân ay mra gŭ kâp lĕ tât khân păng văch ma toyh? Yor nây khân ay mra dun gŭ sai lĕ? Mâu ôh. Hơi yuh, yor lah jêr lơn ma gâp đah khân ay. Yor lah ti Yêhôva yơr jêh rdâng đah gâp." 14Pô nay khân păng nhhiăng nhĭm đŏng, jêh ri H'Ôrpa chŭm po păng, ƀiă lah H'Rut tĭng hăn ndrel H'Naômi.
15Jêh ri H'Naômi, lah ma H'Rut: "Uănh hom, yuh ay plơ̆ sĭt jêh ma ƀon lan păng jêh ri phung brah păng. Sĭt hom kơt yuh ay." 16Ƀiă lah H'Rut lah, "Lơi vơl ăn gâp chalơi ay mâu lah sĭt mâu tĭng ay ôh. Yor lah ta ntŭk ay hăn gâp mra hăn, jêh ri ta ntŭk ay gŭ gâp mra gŭ; phung ƀon lan ay mra jêng phung ƀon lan gâp lĕ, jêh ri Brah Ndu ay mra jêng Brah Ndu gâp đŏng. 17Ta ntŭk ay khĭt gâp mra khĭt ndrel, ta nây bu mra tâp gâp. Ăn Yêhôva ƀư pô nây ma gâp jêh ri lĕ dŭt rmeh đŏng tơ lah nau êng ma nau khĭt tâm nkhah gâp ma ay." 18Tơ lah H'Naômi saơ păng gay sĭt hăn ndrel ma păng, păng mâu hôm ngơi ôh. 19Pô nây bar hê Khân păng hăn ndrel kŏ tât ta ƀon Bêtlêhem, jêh ri tơ lah khân păng tât ma ƀon Bêtlêhem, lĕ rngôch phung ƀon lan nây ndrŏt nuih n'hâmyor khân păng: Jêh ri phung bu ur lah, "Aơ bơh H'Naômi?" 20Păng lah ma khân păng, lơi ta ntơ gâp H'Naômi ôh, ntơ gâp H'Mara, yor lah Nơm Geh Lĕ Nau Brah ƀư jêh nau rngot ngăn ma gâp. 21Gâp dâk hăn bêng ler, jêh ri Yêhôva njŭn gâp sĭt ti dơm. Mâm ƀư khân ay ntơ gâp H'Naômi, tơ lah Yêhôva ƀư rngot gâp jêh, jêh ri Nơm Geh Lĕ Nau Brah ăn tât jêh nau rêh ni ma gâp."
22Tâm ban pô nây H'Naômi plơ̆ sĭt jêh, jêh ri H'Rut bu ur Môap ƀăn păng ndrel ma păng. Khân păng sĭt bơh bri Môap. Jêh ri khân păng tât ma ƀon Bêtlêhem ta yan bu ntơm kăch rek ba orgơ.