1

Nơm Dơn Samƀŭt Jêh Ri Nau Khâl

1Y-Pôl, kôranh oh mon Yêsu Krist tĭng nâm nau ntăm bơh Brah Ndu, Nơm tâm rklaih he, jêh ri Yêsu Krist, nau he kâp gân. 2Nchih njuăl ma Y-Timôthê, kon gâp ngăn tâm nau chroh; gay ma Brah Ndu, Mbơ̆, jêh ri Yêsu Krist, Kôranh Brah he, ăn ma may nau yô̆, nau ueh jêh ri nau đăp mpăn.

Nau Nti Tih Jêh Ri Nau Mhe Mhan Ueh Nau Yô̆

3Gâp kah gĭt ma may nau gâp nchâp may jêh ri gâp hăn ta n'gor Masêđôn, ăn may gŭ ta ƀon Êphêsô, gay ntăm ma bu lơi nti nau êng ôh. 4Jêh ri lơi mĭn ma nau nkoch bri ơm jêh ri ma nau răk mprĭng u che mâu blau lôch. Nau nây ăn geh nau tâm rlăch, ƀiălah mâu n'hao ôh kan Brah Ndu tâm nau chroh.
5Nau hên ŭch bơh nau ntăm nây jêng nau rŏng luh bơh nuih n'hâm kloh, bơh nuih n'hâm sŏng ueh, jêh ri ma nau chroh răp jăp. 6Ƀaƀă chalơi nau nây jêh ri nkhah du tâm nau nti dơm dam. 7Khân păng ŭch jêng kôranh nơm nti nau vay, ƀiălah khân păng mâu gĭt rbăng ôh nau khân păng lah, mâu lĕ khân păng blau ƀư nanê̆. 8He gĭt ma nau vay jêng ueh ma mbu nơm blau dŏng păng. 9He gĭt bu njêng nau vay mâu di ma bunuyh sŏng ôh ƀiălah ma phung ƀai jêh ri phung dăng bôk, phung mâu yơk ma Brah Ndu, jêh ri ma phung tih, ma phung mâu geh nau chroh, ma phung suai rak, ma phung nkhĭt mê̆ mbơ̆, ma phung nkhĭt bu, 10ma phung văng tĭr, bu klâu ndrăng bu klâu, bu ur ndrăng bu ur, ma phung tăch dĭk nă, ma phung mƀruh, ma phung rlăng, jêh ri lĕ nau êng ma nau nti kloh, 11tĭng nâm nau mhe mhan ueh chrêk rmah bơh Brah Ndu ueh maak, nau mhe mhan ueh nây jao jêh ma gâp.
12Gâp tâm rnê ma nơm ăn jêh nau ktang ma gâp dơi pah kan aơ, Yêsu Krist, Kôranh Brah he, yorlah păng kơp gâp jêng răp jăp jêh ri ăn gâp pah kan ma Păng. 13Kăl e ri gâp jêng du huê suai rak, du huê ƀư mhĭk, du huê hăt janh ƀai ƀiălah gâp geh jêh nau yô̆ yorlah gâp ƀư pô nây ma nau mâu gĭt rbăng, tâm nau mâu chroh, 14jêh ri nau Kôranh Brah yô̆ jêng bêng ler jêh ma gâp ma nau chroh jêh ri nau rŏng tâm Yêsu Krist. 15Nau ngơi aơ nanê̆ jêh ri khư sŏk dơn lĕ. Yêsu Krist văch jêh tâm neh ntu gay tâm rklaih phung tih. Tâm phung nây gâp jêng tih lơn ma lĕ rngôch, 16ƀiălah gâp sŏk dơn jêh nau yô̆, gay ma Yêsu Krist tâm mpơl tâm gâp, nơm tih lơn, lĕ nau păng srôih rah vah, ăn gâp jêng nau tâm ntĭt ma phung mra chroh tâm păng, gay geh nau rêh n'ho ro. 17Ma hđăch gŭ ƀaƀơ n'ho ro, mâu blau khĭt, bu mâu dơi saơ, knŏng Păng jêng Brah Ndu, ăn nau yơk jêh ri nau chrêk rmah tâm lĕ rngôch rnôk. Amen.

Tâm Lơh Nau Tâm Lơh Ueh

18Hơi Y-Timôthê kon gâp ơi nau gâp ntăm ma may jêng tĭng nâm nau mbơh lor njŭn jêh may, gay ma đah khân păng yơh may dơi tâm lơh nau tâm lơh ueh. 19Dôl djôt prăp nau chroh jêh ri nuih n'hâm sŏng ueh ƀaƀă dun jêh nau sŏng nây jêh ri khân păng rklâm lơi nau chroh khân păng. 20Tâm phung nây geh Y-Himênê, jêh ri Y-Aleksandrơ. Gâp jao jêh khân păng ma Satan, gay ma khân păng nti, mâu hôm suai rak ôh.