1

Mpa Nhhơr Gŭch1

1Yêhôva kuăl Y-Môis jêh ri ngơi ma păng bơh ngih bok tâm rƀŭn, lah: 2"Ngơi hom ma phung ƀon lan Israel jêh ri lah ma khân păng. tơ lah du huê tâm phung khân may njŭn du ntil ndơ nhhơr ma Yêhôva, ăn khân may njŭn ndơ khân may nhhơr bơh ndrôk mâu lah be, biăp.
3Tơ lah ndơ păng nhhơr jêng ndơ nhhơr gŭch ma ndrôk, ăn păng nhhơr du mlâm nkuăng mâu geh ntŭk iơh ôh. Ăn păng nhhơr ndơ nây ta mpông ngih bok tâm rƀŭn, gay păng dơi geh nau dơn ta năp Yêhôva. 4Păng mra pah ti păng ta kalơ bôk mpa nhhơr gŭch, mpa nây mra geh nau dơn yor păng ŭch ƀư nau kloh nau tih păng. 5păng mra sreh ndrôk nkuăng ta năp Yêhôva jêh ri phung Kôranh ƀư brah phung kon bu klâu Y-Arôn mra nhhơr mham, jêh ri mra nkhŭt mham nây jŭm rvăch nơng ta mpông ngih bok nau tâm rƀŭn. 6Păng mra n'huk ntâu mpa nhhơr gŭch jêh ri koh păng âk rngơl. 7Phung kon bu klâu Kôranh ƀư brah Y-Arôn mra dơm ŭnh ta kalơ nơng, jêh ri bun long ta kalơ ŭnh. 8Jêh ri phung kon bu klâu Y-Arôn phung Kôranh ƀư brah mra dơm rngơl bôk, jêh ri ngi ăn di ta kalơ long dôl ŭnh hit ta kalơ nơng. 9Ƀiălah păng mra rao proch khŭng ma dak jêh ri jâng păng. Jêh ri Kôranh ƀư brah mra gŭch lĕ ta kalơ nơng, jêng mpa nhhơr gŭch, mpa nhhơr ăn ŭnh sa ƀâu n'hôl kah tât ta Yêhôva.
10Tơ lah mpa păng nhhơr jêng mpa nhhơr gŭch, bơh biăp, be, ăn păng nhhơr du mlâm nkuăng mâu geh ntŭk iơh ôh. 11Ăn păng sreh mpa nây mơ pa dor nơng ta năp Yêhôva jêh ri phung Kôranh ƀư brah phung kon bu klâu Y-Arôn mra nkhŭt mham jŭm ndăch nơng. 12Păng mra koh âk rngơl, nđâp ma bôk jêh ri ngi păng, jêh ri Kôranh ƀư brah mra dơm rngơl nây tâm di ta kalơ long ŭnh dôl hit ta kalơ nơng. 13Ƀiălah păng mra rao proch khŭng jêh ri jâng păng ma dak. Jêh ri Kôranh ƀư brah mra nhhơr lĕ jêh ri gŭch păng ta kalơ nơng; păng jêng mpa nhhơr gŭch, mpa nhhơr ăn ŭnh sa, n'hôl ƀâu kah tât ta Yêhôva
14Tơ lah mpa păng nhhơr ma Yêhôva jêng du ntil mpa nhhơr sĭm och, ăn păng njŭn mpa păng nhhơr plŭk mâu lah ntơp. 15Kôranh ƀư brah mra njŭn iăm ta nơng jêh ri juet bôk păng jêh ri gŭch păng ta nơng jêh ri mham păng mra roch ta pĭt nơng. 16Păng mra sŏk lơi pưm nđâp rsau jêh ri klŭp păng ta pĭt nơng mơ pa lơ ta ntŭk bu dơm buh. 17Bu mra hêk năr păng ƀiălah mâu ăn tăch ôh. Jêh ri Kôranh ƀư brah mra gŭch păng ta kalơ nơng, ta kalơ long ŭnh dôl hit; păng jêng mpa nhhơr gŭch, mpa nhhơr ăn ŭnh sa, n'hôl ƀâu kah tât ta Yêhôva.