3

1Ơ máh cũai I-sarel ơi! Cóq anhia tamứng santoiq nâi Yiang Sursĩ khoiq pai chóq anhia, la máh cũai án khoiq dững aloŏh tễ cruang Ê-yip-tô; án pai neq: 2“Tễ nheq tữh cũai tâng cốc cutễq nâi, cứq khoiq rưoh ĩt ống anhia toâp. Yuaq ngkíq, cứq yỗn anhia roap tôt, la cỗ tian tễ máh ranáq lôih anhia khoiq táq.”

Mpỗl Cũai Tang Bỗq Yiang Sursĩ

3Khân bar náq cũai tỡ pruam parnơi, alới tỡ têq pỡq muoi rana.
4Cula samín tỡ bữn arư casang tâng arưih, khân án tỡ bữn ramóh cumáp. Cớp án tỡ bữn cri tê tâng cưp, khân ŏ́q cumáp cha.
5Khân ŏ́q prán payoiq, chớm tỡ bữn chuat tâng parténg. Khân tỡ bữn acán ntrớu tatũih parténg, ki parténg tỡ bữn loaih.
6Khân tỡ bữn sâng sưong lavia atỡng tếc rachíl, cũai proai tâng vil tỡ bữn sâng ngcŏh. Khân Yiang Sursĩ tỡ bữn atoâq ranáq rúng ralốh, ki tỡ têq toâq pỡ vil.
7Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai tỡ bữn táq ntrớu, khân án tỡ yũah atỡng máh cũai tang bỗq án dáng tễ ranáq ki. Alới la máh cũai táq ranáq án.
8Khân cula samín arư casang lứq, ki cũai aléq tỡ bữn ngcŏh? Khân Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai, ki cũai aléq ma tỡ ễq pau loah parnai án?

Ŏ́c Pupứt Toâq Pỡ Vil Sa-mari

9Amôt atỡng tễ máh cũai ca ỡt tâng dống puo, tâng cruang Ê-yip-tô cớp tâng vil At-dôt, neq: “Cóq nheq tữh anhia parỗm parnơi pỡ dũal cóh Sa-mari, cớp nhêng máh rloâm-rlức tâng ntốq ki, dếh máh ranáq sâuq alới dốq táq.”
10Yiang Sursĩ pai neq: “Máh cũai nâi tỡ bữn dáng táq pĩeiq ntrớu; alới parỗm crơng alới rapốn dŏq tâng dống alới, cớp táq tachoât níc. 11Yuaq ngkíq, máh cũai par‑ũal ỡt sarlũm cruang cutễq alới, talốh viang vil alới, cớp pũr ĩt nheq máh crơng tễ dống alới.”
12Yiang Sursĩ pai neq: “Ariang cũai bán charán cữu ĩt loah bĩq bar coah ayững tỡ la muoi coah cutũr sâng tễ con cữu ca cula samín khoiq cáp cuchĩt. Lứq ngkíq tê, máh cũai tâng vil Sa-mari cớp tâng vil Damac bữn ĩt loah rabĩq-rabến máh crơng crớu alới.”
13Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ca sốt toâr lứq pai neq: “Cóq anhia tamứng cớp catoaih atỡng tŏ́ng toiq Yacốp. 14Tâng tangái cứq yỗn máh cũai I-sarel roap tôt cỗ tian máh ranáq alới khoiq táq, cứq ễ talốh táh máh prông sang tâng vil Bet-el. Chơ, pỗn nhoq prông sang noau táq yỗn cỡt tacoaih pacháh cớp satooh tâng cutễq. 15Cứq ễ pupứt máh dống alới ỡt tâng catữ sangễt cớp máh dống alới ỡt tâng catữ phũac cutâu. Cớp dũ dống ca pasang toâq paluac achĩang, dếh máh dống toâr, lứq cỡt rúng ralốh nheq. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”