4

Lời khuyên của người cha

  1Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của người cha,
   Hãy chú ý để học biết sự thông sáng;
  2Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành;
   Đừng lìa bỏ những lời dạy dỗ của ta.
  3Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta,
   Đứa con một mà mẹ ta yêu quý.
  4Cha ta có dạy rằng: “Lòng con hãy ghi nhớ các lời ta
   Hãy tuân giữ điều răn của ta, thì con sẽ được sống.
  5Hãy tìm cầu sự khôn ngoan và sự thông sáng,
   Chớ quên và chớ từ bỏ các lời của miệng ta;
  6Đừng lìa bỏ sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ gìn giữ con;
   Hãy yêu mến sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ bảo vệ con.
  7Sự khôn ngoan là điều quan trọng nhất, hãy tìm cầu sự khôn ngoan;
   Hãy dùng hết những gì con có mà mua sự thông sáng.
  8Hãy tôn cao sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ đưa con lên,
   Hãy gắn bó với sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan đem vinh dự đến cho con.
  9Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một vòng hoa xinh đẹp,
   Ban cho con một mão miện vinh quang.”

Lời khuyên giữ đường ngay nẻo chính

  10Hỡi con ta, hãy nghe và tiếp nhận các lời ta,
   Thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên.
  11Ta đã hướng con vào đường lối khôn ngoan,
   Dẫn con đi trên đường ngay nẻo chính.
  12Khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng,
   Lúc con chạy, cũng không hề vấp ngã.
  13Hãy nắm chặt lời khuyên dạy, đừng buông ra,
   Phải cầm giữ, vì nó là sự sống của con.
  14Đừng bước vào đường kẻ ác,
   Chớ đi theo lối kẻ gian tà.
  15Hãy tránh xa đường ấy, đừng đi ngang qua nó;
   Hãy quay lưng, cứ thẳng bước mà đi.
  16Vì chúng không chợp mắt nếu chưa làm điều ác;
   Không thể ngủ yên khi chưa gây vấp ngã cho ai.
  17Chúng ăn bánh của sự gian ác
   Và uống rượu của sự bạo tàn.
  18Nhưng đường người công chính sáng như mặt trời chiếu rạng,
   Càng sáng thêm cho đến giữa trưa.
  19Còn nẻo kẻ gian ác ngập tràn bóng tối;
   Chúng chẳng biết mình vấp ngã vì đâu!

  20Hỡi con ta, hãy chú tâm đến lời ta dạy,
   Lắng tai nghe những lời thuyết giảng của ta.
  21Các lời ấy chớ để xa tầm mắt con,
   Hãy giữ lấy nơi lòng con mãi mãi.
  22Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được nó,
   Là sức khỏe cho toàn thân của họ.
  23Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết,
   Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
  24Con hãy dẹp bỏ miệng lưỡi gian tà,
   Và tránh xa đôi môi giả dối.
  25Đôi mắt con hãy nhìn ngay phía trước,
   Mí mắt con hướng thẳng trước mặt con.
  26Hãy san bằng các nẻo của chân con,
   Để mọi đường lối con được vững chắc.
  27Đừng quay sang bên phải hay bên trái;
   Phải giữ chân con khỏi chốn gian tà.