4

Nau Khlay Tă Bơh Nau Blau Mĭn

1Hơi phung khon buklâu gâp, iăt hom nau ntĭm nti bơh du huê mbơ̆, rkêng tôr gay ma khân may dơi geh nau gĭt rbăng.
2Yor lah gâp ăn ma khân may du nau nti ueh ngăn;
 Lơi ta chalơi ôh nau gâp nti.
3Dôl gâp jêng du huê kon buklâu ma mbơ̆ gâp,
 kanŏng êng du huê kon buklâu, kon dul mê̆ gâp deh.
4Mbơ̆ gâp sâm nti gâp, lah:
 "Ăn nuih n'hâm may djôt nau gâp ngơi; tông hom ma nau gâp ntăm, ri mơ may mra rêh.
5Lơi ta chuêl jêh ri lơi teng ôh đah nau ngơi bơh bâr mbung gâp;
 sŏk dơn hom nau blau mĭn jêh ri nau gĭt rbăng.
6Lơi ta chalơi nau blau mĭn jêh ri păng mra chiă uănh may,
 rŏng hom ma păng, jêh ri păng mra king n'gang may.
7Nau blau mĭn jêng du ntil khlay lơn, pôri, sŏk hom nau blau mĭn,
 dŏng hom ăn lĕ ndơ may hŏ geh gay rvăt hom nau gĭt rbăng.
8Yơk ma nau blau mĭn jêh ri păng mra n'hao may,
 Păng mra yơk ma may, tơ lah may ut ra-u păng.
9Păng mra ndô ta kalơ bôk may du mlâm rvang kao si nau yô̆.
 Păng mra rơm ăn may đon hađăch chrêk ma lơp.
10Hơi kon, iăt hom jêh ri sŏk dơn nau gâp ngơi gay ma năm, khay may gŭ rêh ntop âk lơn.
11Gâp hŏ nti jêh may tâm trong blau mĭn, njŭn leo may tâm trong sŏng srăng.
12Tơlah may hăn, nhuat may chuat mâu lĕ may chêh prah.
13Djôt prăp nau ntĭm nti lơi ta chalơi păng ôh, djôt prăp păng ăn nâp; yorlah păng jêng nau rêh may.
14Lơi ta lăp ôh trong phung ƀai, jêh ri lơi ta hăn trong phung mhĭk
15Du teng hom trong êng, lơi ta jot ôh ta nây. Der hom bơh nây jêh ri hăn trong sŏng
16Yorlah khân păng mâu dơi hăk bêch ôh, tơlah khân păng mâu hŏ ƀư tih ôh; khân păng gŭ rngeh tơ lah khân păng ê hŏ ăn tŭp du huê bunuyh ƀư tih.
17Yorlah khân păng sa piăng let sŏk ma nau ƀai, jêh ru nhêt dak play kriăk ƀâu sŏk ma nau mhĭk.
18Ƀiălah trong phung sŏng jêng nâm bu nchrang luh nar ơm ôi, nau ang păng jêng katang lơn kŏ tât nchrat nar.
19Trong ma phung djơh mhĭk jêng nâm bu ngo klĕng.
 Khân păng mâu gĭt ôh moh ndơ khân păng geh chêh.
20Hơi kon, ăn may gơih hom iăt nau gâp ngơi, rkêng tôr iăt nau gâp lah.
21Lĕ nau ngơi nây lơi ăn păng du ngai bơh măt may ôh, djôt prăp păng tâm nuih n'hâm may.
22Yorlah păng jêng nau rêh ma phung saơ păng,
 jêh ri nau dăng katang ma lĕ săk jăn khân păng.
23Njrăng hom ƀaƀơ gay mât mray nuih n'hâm may ăn ueh ma lĕ ndơ êng yorlah tă bơh păng yơh luh tu nau rêh.
24Lơi hôm ngơi nau mƀruh ôh du ngai bơh nau ngơi plăch rlăm tâm bâr mbung.
25Ăn măt may uănh rlet panăp jêh ri lơi ta uănh pachiau pama ôh.
26Rli hom ăn lâng trong jâng may hăn pôri mơ lĕ trong may hăn mra jêng nâp.
27Lơi teng pachiau mâu lah pama ôh,
 Trơn hom jâng may bơh nau mhĭk.