4

Ŏ́c Rangoaiq Bữn Kia Sa‑ữi Ramứh

1Máh con acái cứq ơi! Cóq anhia trĩh santoiq cứq patâp anhia. Cóq anhia tamứng yỗn samoât, chơ anhia têq sapúh. 2Cứq atỡng anhia moang ranáq o. Yuaq ngkíq, cóq anhia chỗi táh. 3Bo cứq noâng carnễn, mpiq cứq bữn con ống muoi noaq cứq toâp; 4mpoaq cứq atỡng cứq neq: “Cóq mới sanhữ, cớp chỗi khlĩr máh santoiq cứq patâp. Cóq mới táq puai yỗn samoât máh santoiq cứq atỡng, chơ mới bữn tamoong. 5Cóq mới rien yỗn cỡt cũai rangoaiq cớp sapúh. Chỗi khlĩr, tỡ la táq claiq chíq, máh santoiq cứq patâp. 6Chỗi táh palỗ miat ŏ́c rangoaiq, yuaq ŏ́c rangoaiq têq bán curiaq mới; cóq mới pasếq ŏ́c rangoaiq, chơ ŏ́c rangoaiq ki têq bán curiaq mới yỗn ỡt plot-plál. 7Ŏ́c rangoaiq la toâr clữi nheq tễ ŏ́c canŏ́h. Ngkíq, cóq mới chĩuq tốh máh mun dũ ramứh dŏq mới têq bữn ŏ́c rangoaiq. 8Cóq mới pasếq ŏ́c rangoaiq, chơ ŏ́c rangoaiq lứq táq yỗn noau yám noap mới. Cóq mới yống pacái ŏ́c rangoaiq, yuaq ŏ́c ki têq táq yỗn cũai canŏ́h khễn mới. 9Ŏ́c rangoaiq mới cỡt ariang vuam piar ỡi tamái dốq apưng chóq tâng plỡ ai tamái án.”
10Con cứq ơi! Tamứng cứq nơ! Cóq mới noap nheq mứt pahỡm máh santoiq cứq patâp dŏq mới têq bữn ỡt cóng tamoong dũn. 11Cứq atỡng mới tễ ŏ́c rangoaiq cớp ngê táq pỡq tâng rana tanoang. 12Khân mới táq ngkíq, tỡ bữn muoi ramứh ntrớu têq catáng rana mới pỡq. Toâq mới lúh, mới tỡ bữn cudốh ntrớu. 13Cóq mới cayớm níc máh ramứh mới khoiq rien chơ. Máh ramứh ki têq ayông dỡi tamoong; cóq mới yống pacái máh ramứh ki. 14Chỗi puai ngê cũai sâuq; chỗi táq ĩn cũai loâi dốq táq. 15Chỗi táq ngkíq! Cóq mới viaq yơng tễ máh ranáq sâuq! Cóq mới veh chíq tễ rana ki, cớp tíng pỡq tâng rana tanoang. 16Cũai sâuq tỡ rơi bếq khân alới tỡ yũah bữn táq ranáq lôih. Alới mut bếq ma moat alới ỡt chih-pachih léng-paléng níc khân alới tỡ yũah táq cũai canŏ́h. 17Ranáq sâuq cớp ranáq plampla cỡt samoât crơng sana cớp dỡq nguaiq yỗn alới.
18Rana máh cũai tanoang o cỡt samoât sarỡng moat mandang tarưp tễ cláih, cỡt poang la‑ữt toau toâq tangái. 19Ma rana máh cũai sâuq pỡq cỡt canám til-nhil. Alới dớm, ma alới tỡ bữn dáng alới cudốh ntrớu.
20Con cứq ơi! Cóq mới tamứng máh ŏ́c cứq atỡng mới. Cóq mới noap máh santoiq cứq atỡng. 21Chỗi yỗn santoiq ki pứt chíq tễ mới. Cóq mới cayớm dŏq máh santoiq ki tâng mứt pahỡm. 22Aléq noap santoiq ki bữn dỡi tamoong o; cớp santoiq ki táq yỗn tỗ chác án cỡt bán sũan. 23Cóq mới nhêng carsĩat o máh sarnớm mới chanchớm, yuaq dỡi tamoong cớp ranáq táq la toâq tễ sarnớm chanchớm. 24Cóq mới táh chíq santoiq táq ntỡng tỡ bữn lứq. Chỗi rabũl cớp máh ranáq ralôp. 25Cóq mới nhêng níc chu moat bo mới pỡq tâng rana, cớp chỗi luliaq chu nâi chu ki. 26Cóq mới tutuaiq pỡq tâng rana tanoang, chơ máh ranáq mới ễ táq lứq cỡt ranáq pĩeiq. 27Cóq mới viaq tễ máh ranáq sâuq, ma pỡq tâng rana tanoang sâng. Chỗi cuyau aloŏh tễ rana pĩeiq.