4

1Này con, nghe cha khuyên dạy,
Lắng tai để có sự hiểu biết.
2Ta cho con bài học tốt
Đừng bỏ phép tắc ta.
3Ta vốn là con của cha ta,
Đứa con một yêu quý của mẹ ta.
4Cha ta cũng đã dạy
Lòng con ghi tạc lời ta
Giữ gìn mệnh lệnh ta và sống
5Tìm cầu khôn ngoan và thông sáng.
Đừng từ khước, đừng xây bỏ lời ta,
6Đừng lìa bỏ khôn ngoan, thì nó sẽ bảo vệ con,
Yêu mến khôn ngoan thì nó sẽ gìn giữ con.
7Khôn ngoan là cần yếu,
Hãy tìm cầu khôn ngoan,
Tận dụng khả năng cho được thông sáng.
8Tôn trọng khôn ngoan thì nó sẽ đưa con lên cao,
Nắm giữ khôn ngoan thì nó sẽ đem cho con vinh dự,
9Sẽ ban vòng hoa xinh đẹp trên đầu
Và đội cho con mũ miện vinh quang.
10Con ơi, hãy nghe và tiếp nhận lời ta,
Thì con sẽ sống thêm được nhiều năm.
11Ta đã dạy con đường khôn ngoan,
Dẫn con theo lối ngay thẳng.
12Khi con đi, sẽ không bị vướng chân.
Lúc con chạy, sẽ không vấp ngã.
13Hãy nắm chặt lời khuyên dạy,
Đừng hờ hững bỏ qua điều ta dạy;
Phải nắm giữ, vì là sinh mạng con.
14Đừng bước vào đường kẻ ác,
Đừng theo lối bọn gian manh.
15Phải tránh xa, đừng lai vãng,
Phải quay lưng đi luôn một nước.
16Khi chưa làm ác, chúng nào chịu ngủ,
Chúng cố thức để gây vấp ngã cho người.
17Chúng ăn bánh gian ác,
Uống rượu bạo tàn.
18Nhưng đường người công bình càng thêm sáng sủa,
Rực rỡ như mặt trời ban trưa.
19Đường kẻ ác ngập tràn bóng tối,
Vấp ngã cũng chẳng biết vì đâu!
20Con ơi, lưu ý lời ta dạy,
Lắng tai nghe ta giải bày.
21Đừng để lời ta xa tầm mắt con,
Nhưng phải giữ chặt trong tâm hồn.
22Vì lời ta đem sinh lực cho người vâng phục,
Sức mạnh cho châu thân.
23Phải lo giữ tấm lòng con hơn cả,
Vì tự đáy lòng, nguồn nước sống tuôn tràn.
24Con hãy tránh xa miệng lưỡi dối trá,
Đôi môi gian tà.
25Mắt con phải ngó thẳng tới trước,
Đừng liếc dọc liếc ngang.
26Nếu con thận trọng mọi đường lối,
Thì bước chân con sẽ vững vàng.
27Đừng quay sang phải hay trái,
Phải giữ chân con khỏi chỗ gian tà