4

Lời khuyên Nhủ của Từ Phụ

  1Các con ơi, hãy lắng nghe lời cha dạy bảo;
  Hãy chú tâm lãnh hội đến tinh tường.
  2Vì cha cho các con những lời khuyên dạy tốt;
  Mong các con đừng bỏ lời giáo huấn của cha.
  3Khi cha còn là một đứa con thơ dại của ông nội các con,
  Là con một yêu dấu của bà nội các con;
  4Ông nội các con đã dạy cha rằng:
  Lòng con khá ghi tạc lời cha dạy bảo;
  Giữ mệnh lệnh cha, con sẽ sống oai hùng:
  5Hãy kiếm khôn ngoan, khá tìm thông sáng,
  Ðừng quên và đừng lìa bỏ lời cha.
  6Ðừng lìa bỏ khôn ngoan, nàng sẽ bảo vệ con;
  Yêu mến nàng, nàng sẽ gìn giữ con.
  7Khôn ngoan là nhu cầu tối thượng, nên phải đạt khôn ngoan;
  Trong mọi thứ con đạt được ở đời, cố đạt sự thông sáng.
  8Hãy coi trọng nàng, nàng sẽ làm con được tôn trọng;
  Ôm giữ nàng, nàng sẽ mang vinh dự đến cho con.
  9Nàng sẽ đặt trên đầu con một vòng hoa tuyệt mỹ;
  Nàng sẽ dâng tặng con mão chiến thắng huy hoàng.

Sống Theo Ðường Chính Trực

  10Con ơi, hãy lắng nghe và tiếp nhận lời cha,
  Thì những năm của đời con sẽ thêm nhiều lên.
  11Cha đã dạy dỗ con theo đường lối khôn ngoan;
  Cha đã hướng dẫn con theo nẻo đường ngay thẳng.
  12Khi con đi, các bước của con sẽ không bị cản trở;
  Nếu con chạy, con sẽ không bị vấp ngã.
  13Hãy giữ chặt lời giáo huấn, đừng buông nó ra.
  Hãy canh giữ nàng, vì nàng là sự sống của con.
  14Con đừng đi vào nẻo đường của phường gian ác,
  Bước chân con đừng đặt vào lối của bọn gian tà.
  15Con hãy tránh xa nó và đừng đi ngang qua nó;
  Con hãy quay khỏi nó và tiếp tục đi luôn.
  16Vì kẻ ác sẽ không ngủ được nếu không làm điều ác đức;
  Chúng cho là bị mất ngủ nếu không gây vấp ngã cho ai.
  17Vì chúng cho làm chuyện gian tà cần thiết như ăn cơm ăn bánh,
  Và cho việc bạo tàn là cần có như uống rượu khi ăn.
  18Ðường của người ngay lành giống như ánh bình minh rực rỡ,
  Càng lúc càng rạng ngời cho đến khi tỏa sáng khắp bầu trời;
  19Còn đường kẻ ác giống như đêm khuya tăm tối;
  Chúng ngã nhào mà không biết ngã vì sao.
  20Con ơi, hãy chú tâm để ý đến lời cha;
  Hãy nghiêng tai nghe lời cha khuyên bảo.
  21Ðừng để chúng vuột khỏi tầm mắt con;
  Hãy giữ chúng trong lòng con.
  22Vì chúng là sự sống cho người nào tìm được chúng;
  Chúng sẽ là sức khỏe cho thân thể của ai có chúng trong lòng.
  23Hãy hết sức cẩn thận giữ gìn tấm lòng của con,
  Vì các nguồn sự sống đều từ đó mà ra.
  24Hãy bỏ khỏi miệng con những lời điêu ngoa gian dối,
  Hãy quăng khỏi môi con những lời dối trá lọc lừa.
  25Mắt con hãy nhìn thẳng về phía trước,
  Ánh mắt con khá hướng thẳng trước mặt con.
  26Hãy giữ các bước chân con trong đường ngay nẻo chánh,
  Ðể mọi đường lối của con được thiết lập vững vàng.
  27Ðừng quay qua bên phải hoặc quay qua bên trái;
  Hãy quay bước chân con ra khỏi chỗ gian tà.