6

Daniel Tâng Ntốq Cula Samín

1Puo Dari-ut chóh muoi culám bar chít náq yỗn táq sốt tâng cruang án. 2Cớp án rưoh Daniel cớp bar náq canŏ́h ễn yỗn nhêng salĩq máh cũai sốt ki, dŏq chuai dũ ranáq puo yỗn cỡt moâm. 3Vớt tễ ki tỡ bữn dũn, Daniel apáh yỗn noau dáng án táq ranáq o hỡn tễ máh tỗp ayững atĩ puo cớp máh cũai sốt tâng cruang ki. Cỗ Daniel loŏh plỡ táq ranáq o lứq, ngkíq puo chanchớm ễ chóh án yỗn nhêng salĩq nheq máh cũai sốt tâng cruang ki. 4Chơ, máh cũai canŏ́h ca nhêng salĩq cớp cũai sốt canŏ́h, nheq tữh alới chuaq ralíh tễ ranáq Daniel nhêng salĩq tâng cruang puo. Ma tỗp alới tỡ bữn tamóh muoi ŏ́c lôih ntrớu tễ Daniel, yuaq Daniel la cũai tanoang tapứng lứq, án tỡ bữn ĩt práq noau chỡng mứt pahỡm tỡ la cutiang táh chíq máh ranáq án. 5Alới manoaq pai chóq manoaq neq: “Tỗp hái ntôm chuaq ralíh ễ cauq Daniel, ma tỡ bữn ramóh ntrớu. Cŏh lơ khân hái chuaq tâng phễp rit Yiang án sang, hái têq tamóh ŏ́c ễ cauq án.”
6Yuaq ngkíq, alới pỡq ramóh puo cớp pai neq: “Cucốh puo Dari-ut ơi! Sễq yỗn anhia ỡt cóng tamoong dũn! 7Nheq tữh tỗp hếq ca nhêng salĩq cruang anhia, la sốt ỡt pưn anhia, cũai ayững atĩ hếq, cớp máh cũai sốt dũ vil, hếq khoiq pruam neq: Pĩeiq lứq yỗn anhia aloŏh muoi phễp rit ễn yỗn dũ náq cũai cóq puai samoât lứq. O yỗn anhia aloŏh phễp rit neq: Tâng clống pái chít tangái, dũ náq cũai tỡ têq câu sễq tễ yiang aléq tỡ la sễq tễ cũai aléq, ma cóq alới sễq ống tễ puo sâng. Khân cũai aléq ma paluan phễp rit nâi, cóq noau takễl án ki chu ntốq noau dŏq máh cula samín. 8Yuaq ngkíq, sễq puo aloŏh phễp rit nâi cớp chĩc ramứh anhia loâng tâng choâiq ki. Cóq yỗn dũ náq cũai trĩh phễp rit ki samoât alới cóq trĩh nheq máh phễp rit tỗp Mê-dia cớp tỗp Pơ-sia tê; phễp rit tâng bar cruang nâi, cũai aléq la tỡ têq ralêq.”
9Cỗ tễ ŏ́c nâi, puo Dari-ut chĩc ramứh án tâng choâiq phễp rit ki. 10Toâq Daniel dáng puo Dari-ut khoiq chĩc ramứh án tâng choâiq phễp rit ki chơ, Daniel píh chu loah pỡ dống án bữm. Án chỗn tâng tran pỡng bân ntốq bữn toong piang têq tapoang chu angia vil Yaru-salem. Tâng ntốq ki Daniel pớh ngoah toong piang, chơ án sacốh racớl câu sễq tễ Yiang Sursĩ. Án dốq táq níc ngkíq, muoi tangái pái trỗ.
11Máh cũai ca chuaq ralíh tễ Daniel, alới mpruam pỡq chu dống Daniel, chơ hữm án câu sễq tễ Yiang Sursĩ. 12Ngkíq alới pỡq cauq pỡ puo neq: “Cucốh puo ơi! Anhia khoiq chĩc ramứh anhia tâng choâiq phễp rit pai neq: ‘Tâng clống pái chít tangái, khân cũai aléq ma câu sễq muoi ramứh ntrớu tễ yiang aléq tỡ la tễ cũai aléq ma tỡ bữn sễq tễ anhia, cũai ki cóq noau apŏ́ng chu ntốq noau dŏq máh cula samín.’”
 Puo ta‑ỡi neq: “Pĩeiq. Phễp rit ki lứq ngkíq, ariang máh phễp rit cruang Mê-dia cớp cruang Pơ-sia tê; lứq cũai aléq la tỡ têq ralêq.”
13Chơ alới pai cớp puo neq: “Daniel, samiang ca noau cỗp tễ cruang Yuda, án tỡ bữn yám noap anhia, tỡ la trĩh máh phễp rit anhia patâp. Án câu sễq níc tễ Yiang Sursĩ cu rangái, muoi tangái pái trỗ.”
14Toâq puo sâng santoiq ki, án sâng ngua lứq cớp chanchớm níc dŏq chuaq rana ễ chuai Daniel. Án ỡt chanchớm níc toau moat mandang pât. 15Chơ máh cũai ca cauq Daniel toâq ramóh loah puo, cớp pai neq: “Anhia dáng chơ tễ máh phễp rit tỗp Mê-dia cớp tỗp Pơ-sia, máh phễp rit nâi anhia toâp aloŏh, cớp aléq la tỡ têq ralêq.”
16Yuaq ngkíq, puo ớn noau apŏ́ng Daniel tâng ntốq noau dŏq máh cula samín, cớp án pai chóq Daniel neq: “Sễq Yiang Sursĩ mới sang, án ca tanoang tapứng lứq chuai amoong mới!”
17Noau vih côl tamáu catáng chíq ngoah ki; chơ puo catếh ta án cớp ta cũai sốt canŏ́h tâng tamáu ki, dŏq tỡ yỗn cũai aléq chuai Daniel loŏh. 18Chơ, puo píh chu pỡ dống án cớp bếq tỡ langêt toau pông brang, dếh tỡ bữn cha sana tỡ la bũi óh ntrớu.
19Puo tamỡ tễ cláih, cớp tál tháng pỡq chu ntốq noau dŏq máh cula samín. 20Tữ án toâq pỡ ntốq ki, án arô Daniel casang yuaq án sâng clơng la‑ỡq; án pai neq: “Ơ Daniel, cũai táq ranáq Yiang Sursĩ ca tamoong mantái níc ơi! Yiang mới sang toam tanoang tapứng níc, án têq chuai yỗn mới vớt tễ bỗq máh cula samín tỡ?”
21Daniel ta‑ỡi án neq: “Sễq yỗn puo bữn ỡt cóng tamoong dũn! 22Yiang Sursĩ ớn ranễng án sễng cusũm chíq bỗq máh cula samín, tỡ yỗn cáp hếq. Cucốh puo ơi! Yiang Sursĩ táq nneq, la cỗ án dáng hếq tỡ bữn táq lôih ntrớu chóq án, cớp hếq tỡ bữn táq lôih ntrớu tê chóq puo.”
23Chơ puo sâng bũi ỡn lứq. Án ớn noau âc achỗn loah Daniel tễ ntốq noau dŏq máh cula samín, cớp án hữm Daniel tỡ bữn pân ntrớu, yuaq Daniel sa‑âm Yiang Sursĩ nheq rangứh rahỡ. 24Chơ puo ớn noau cỗp nheq máh cũai samiang ca cauq Daniel, cớp apŏ́ng alới dếh con lacuoi alới tâng ntốq noau kháng máh cula samín. Nhũang tỗp alới satooh ễ toâq pỡ pưn, máh cula samín sabóh cáp alới, cớp nghang alới dũ náq cỡt tacoaih nheq.
25Chơ puo Dari-ut chĩc thỡ cơiq yỗn dũ tỗp cũai, dũ cruang, cớp dũ parnai tâng cốc cutễq nâi dáng neq:
 “Sễq yỗn nheq tữh anhia ỡt bán sũan ien khễ níc!
26“Cứq patâp anhia dũ náq chũop cruang cutễq nâi, cóq anhia yám noap Yiang Sursĩ ca Daniel sang. Án la Yiang ca tamoong mantái níc, cớp án cỡt sốt mantái níc. Ntốq Yiang Sursĩ sốt tỡ bữn noau têq talốh cớp chớc án tỡ bữn noau têq pupứt. 27Án chuai amoong cớp kĩaq pasếq dỡi tamoong hái; án táq ranáq salễh lứq tâng paloŏng cớp tâng cốc cutễq nâi. Án khoiq chuai amoong Daniel yỗn vớt tễ máh bỗq cula samín.”
28Vớt tễ ki, Daniel bữn roap chớc sốt lứq tâng dỡi puo Dari-ut, cớp tâng dỡi Sai-rut puo cũai Pơ-sia.