12

Tangái Parsốt Tháng

1Ranễng Yiang Sursĩ ca tâc tampâc busín pai neq: “Tâng tangái ki Mi-kêl, la ranễng Yiang Sursĩ, lứq toâq. Án la ranễng sốt toâr cớp án bán curiaq máh cũai proai Yiang Sursĩ. Chơ bữn ŏ́c túh coat ntâng lứq, ca tỡ nai toâq yũah tâng cốc cutễq nâi. Máh cũai proai Yiang Sursĩ ca bữn ramứh tâng pơ saráq Yiang Sursĩ, lứq bữn tamoong. 2Sa‑ữi náq cũai khoiq cuchĩt bữn tamoong loah; muoi pún tễ tỗp ki ỡn chỡ yuaq alới bữn tamoong mantái níc, ma muoi pún ễn sâng casiet táq mantái níc. 3Máh cũai roan rangoaiq, alới cỡt samoât poang claq tễ paloŏng. Cớp alới radững cũai canŏ́h táq ranáq tanoang o; alới cỡt samoât mantỗr tâng paloŏng mantái níc.
4“Daniel ơi! Sanua cóq mới catứp pơ saráq ki cutooq dŏq, chơ catếh ta táq tếc yỗn toau toâq tangái parsốt cốc cutễq nâi. Bo ki bữn sa‑ữi náq cũai pỡq chu nâi pỡq chu ki yoc ễ dáng máh ranáq ntrớu ễ cỡt.”
5Chơ cứq Daniel hữm bar náq samiang ỡt tayứng tâng tor crỗng, muoi coah muoi noaq. 6Manoaq tễ bar náq ki, án blớh ranễng ca tâc tampâc busín ca ỡt yáng ahóq dỡq neq: “Noâng dũn máh léq ranáq salễh nâi cỡt rapĩeiq?”
7Án ca tâc tampâc busín sacỡ bar coah atĩ chu paloŏng, chơ par‑ữq samoât lứq nhơ ramứh Yiang Sursĩ ca tamoong mantái níc. Cứq sâng án pai neq: “Tâng pái cumo tadĩ noau ễ padâm máh cũai proai Yiang Sursĩ, chơ vớt ki dũ ramứh nâi lứq cỡt.”
8Cứq sâng máh santoiq án pai, ma cứq tỡ bữn sapúh. Yuaq ngkíq, cứq blớh loah neq: “Achuaih ơi! Toâq moâm nheq máh ranáq nâi, ranáq ntrớu ễn ễ cỡt?”
9Án ta‑ỡi neq: “Daniel ơi! Sanua yỗn mới pỡq ien khễ, yuaq máh santoiq ki noau khoiq cutooq dŏq toau toâq tangái parsốt. 10Nỡ‑ra mứt pahỡm sa‑ữi náq cũai cỡt bráh samoât tac noau khoiq tooc. Ma cũai loâi tỡ bữn sapúh ntrớu tháng, chơ alới táq níc ranáq sâuq sâng; bữn ống cũai roan rangoaiq sâng têq sapúh ŏ́c ki.
11“Tễ tangái noau tỡ yỗn chiau sang noâng máh crơng chiau sang cu rangái, cớp noau achúh crơng nhơp cớp lôih ca Yiang Sursĩ tỡ ễq hữm, bữn 1,290 tangái. 12Cũai aléq ma sa‑âm samoât samơi toau nheq 1,335 tangái, cũai ki lứq bữn ŏ́c bốn.
13“Daniel ơi! Mới cóq bữn mứt pahỡm tanoang tapứng níc toau toâq tangái parsốt. Chơ vớt ki, mới cuchĩt; ma ntun ki mới yuor tamoong loah tễ cuchĩt cớp roap cóng tâng tangái parsốt puai máh ranáq mới khoiq táq.”