3

Nau Khlay Ndâp Ma Nau Brah Ndu Kuăl Phung Bu Năch

1Yor nau nây yơh, gâp Y-Pôl, jêng dĭk Yêsu Krist yor khân may, phung bu năch. 2Tơlah khân may gĭt jêh Brah Ndu ăn ma gâp kan ma nau păng yô̆, yor khân may, 3ma nau tâm mpơl jêh gâp gĭt rbăng nau khlay ndâp gâp nkoch bri ma khân may tâm bar pe rplay nau. 4Dôl khân may uănh, khân may dơi gĭt nau gâp gĭt rbăng ma nau khlay ndâp nây tâm Brah Krist, 5nau khlay ndâp nây ê mâp tâm mpơl tâm rnôk êng ma phung kon bunuyh nâm bu păng tâm mpơl jêh aƀaơ đah Brah Huêng Ueh ma phung kôranh oh mon kloh ueh jêh ri ma phung kôranh nơm mbơh lor păng; 6nau khlay ndâp nây nâm bu ntĭt, phung bu năch jêng phung ndơn ndrel, jêng jâng ti tâm du săk jăn, jêh ri geh ndrel ma hên nau ton Brah Ndu ntăm jêh tâm Yêsu Krist ma nau mhe mhan ueh. 7Jêh ri gâp jêng jêh du huê oh mon ktang tĭng nâm nau ăn tă bơh nau Brah Ndu yô̆. Păng ăn ma gâp ma kan brah păng. 8Nanê̆ gâp jêng du huê jê̆ lơn tâm phung kloh ueh. Păng ăn jêh nau yô̆ nây ma gâp, gay ăn gâp mbơh ma phung bu năch nau Brah Krist ndrŏng mâu dơi kơp. 9Jêh ri ăn ang ma lĕ rngôch bunuyh gĭt ma kan nau khlay ndâp Brah Ndu, pôn tâm păng nơm bơh lĕ rngôch rnôk lor ri, Brah Ndu nơm njêng lĕ rngôch ndơ. 10Ŭch ma nau blau mĭn Brah Ndu mâu blau lôch mra tâm mpơl ma nau chiă uănh jêh ri ma nau brah tâm trôk klơ yor phung ngih Brah Ndu, 11tĭng nâm nau păng săch bơh lor nanê̆ jêh tâm Yêsu Krist, Kôranh Brah he; 12tâm păng he geh nau kon me yor nau chroh ma păng; dơi hăn dăch Brah Ndu ma nau rnơm. 13Pôri gâp ntăm ma khân may, lơi rdja nuih n'hâm ôh yor nau rêh ni gâp dơn an ma khân may. Nau nây jêng nau chrêk rmah ma khân may.

Nau Yêsu Krist Rŏng Mâu Geh Dŭt

14Yor nau nây yơh gâp chon kômâk ta năp Mbơ̆. 15Bơh păng yơh lĕ rngôch mpôl băl tâm trôk jêh ri ta neh ntu geh amoh, 16gay ma păng ăn ma khân may tĭng nâm nau ndrŏng ma nau chrêk rmah, ăn khân may jêng ktang tâm nuih n'hâm đah Brah Huêng Ueh Păng; 17kŏ Brah Krist gŭ tâm nuih n'hâm khân may ma nau chroh; pôri ăn reh khân may ăn lăp nâp tâm nau rŏng, 18gay ma nâu oh dôl khân may sŏr reh nâp mbon tâm trong nau rŏng, dơi gĭt năl ndrel phung chroh gay gĭt rbăng nau huy, ndah prêh, ndah jong ndah nau jru păng mâm, 19jêh ri dơi gĭt năl nau Yêsu Krist rŏng rlau lơn ma lĕ rngôch nau blau mĭn; pô nây mơ khân may mra bêng ma lĕ nau rmeh rmai bơh Brah Ndu.
20Pô nây yơh Brah Ndu Nơm dơi ƀư rlau lơn đŏng ma lĕ nau he dăn mâu lah he mĭn, tĭng nâm nau brah pah kan tâm he. 21Ăn păng geh nau chrêk rmah tâm phung ngih Brah Ndu jêh ri tâm Yêsu Krist tâm lĕ rngôch rnôk ƀaƀơ n'ho ro! Amen.