10

Phễp Rit Tiaq La Sapáh Sâng

1Phễp rit Yiang Sursĩ atỡng na Môi-se la ariang noau sapáh sâng, yoc atỡng tễ ŏ́c o ca toâq nỡ‑ra. Ma phễp rit ki tỡ bữn bữn ŏ́c o ki. Ngkíq máh crơng noau chiau sang puai phễp rit ki tỡ têq táq yỗn alới ca yoc ễ toâq pỡ Yiang Sursĩ yuaq alới noâng bữn ŏ́c tanĩq. 2Khân máh crơng noau chiau sang ki lứq têq táq yỗn cũai ca sang Yiang Sursĩ cỡt bráh máh lôih alới, ki alới tỡ bữn túh chiau sang noâng. 3Ma cu cumo alới chiau sang níc, ariang catoaih alới yỗn sanhữ níc máh lôih alới táq, 4yuaq aham ntroŏq cớp mbễq la tỡ nai têq pupứt lôih cũai.
5Pân ngkíq, tữ Crĩt toâq pỡ cốc cutễq nâi án atỡng Yiang Sursĩ neq:
  “Mới tỡ bữn yoc noau kiac charán cớp chiau sang crơng canŏ́h.
   Ma mới khoiq thrũan chơ yỗn cứq cỡt tỗ cũai.
  6Mới tỡ bữn sâng bũi noau bốh charán
   cớp chiau sang crơng dŏq pupứt lôih.
  7Chơ cứq pai neq: ‘Cứq toâq pỡ nâi
   yoc ễ puai rangứh mới, Yiang Sursĩ ơi!
  Noau khoiq chĩc chơ tễ ranáq cứq táq
tâng tâm saráq phễp rit Yiang Sursĩ.’”
8Adớh hái sâng Yê-su pai neq: “Mới tỡ ễq noau kiac charán cớp chiau crơng canŏ́h, tỡ la bốh charán cớp sang crơng dŏq pupứt lôih, yuaq mới tỡ bữn sâng bũi tễ máh ramứh ki.” Ma puai phễp rit I-sarel patâp cóq táq ngkíq.
9Chơ Yê-su pai ễn neq: “Cứq toâq pỡ nâi yoc ễ puai rangứh mới toâp, Yiang Sursĩ ơi.”
 Ngkíq hái dáng Yiang Sursĩ ralêq phễp rit tiaq, chơ táng phễp rit tamái ễn.
10Yuaq Yiang Sursĩ sâng yoc, ngkíq án táq yỗn hái cỡt bráh o yáng moat án, nhơ Yê-su Crĩt cuchĩt tang hái ống muoi trỗ ki toâp.
11Cu náq cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ puai phễp rit I-sarel cóq táq níc cu rangái, cớp chiau sang máh crơng yỗn Yiang Sursĩ; ma crơng ki tỡ nai têq pupứt lôih cũai. 12Ma tữ Yê-su chiau sang muoi trỗ ki toâp tỗ án bữm, ki têq pupứt lôih cũai tâng dũ dỡi. Moâm ki án tacu coah atoam Yiang Sursĩ. 13Án tacu ngki, acoan Yiang Sursĩ táq yỗn dũ ramứh ca tỡ ễq trĩh án cỡt pưn talang ayững án. 14Án chiau sang muoi trỗ, ma án táq yỗn cũai sa‑âm cỡt bráh o sốt dỡi yáng moat Yiang Sursĩ. 15Cớp Raviei Yiang Sursĩ hỡ khoiq atỡng tễ ranáq ki tễ nhũang neq:
  16“Yiang Sursĩ pai neq: ‘Nỡ‑ra cứq ễ par‑ữq cớp alới neq:
Cứq ễ chĩc dŏq máh phễp rit cứq tâng mứt pahỡm alới.’”
17Chơ án pai ễn:
  “Cứq tỡ bữn sanhữ noâng máh lôih cớp ranáq sâuq alới táq.”
18Khân Yiang Sursĩ khoiq táh lôih chơ, tỡ bữn túh cóq kiac noâng charán sễq Yiang Sursĩ táh lôih.

Hái Toâq Pỡ Yiang Sursĩ

19Ngkíq, sễm ai ơi, hái têq cỡt clŏ́q lứq mut tâng Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt, la cỗ nhơ tễ aham Yê-su. 20Án khoiq pớh rana tamái, la rana tamoong, yỗn hái têq mut pỡ ntốq ki, yuaq tỗ án cỡt pacháh, la ariang aroâiq noau catáng ntốq ki cỡt raháq. 21Hái bữn cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ. Án toâp sốt nheq tâng dống Yiang Sursĩ. 22Ngkíq cóq hái toâq pỡ Yiang Sursĩ, bữn mứt pahỡm tanoang cớp sa‑âm samoât samơi. Mứt pahỡm hái cỡt bráh chơ, tỡ bữn sâng lôih noâng, machớng tỗ hái cỡt bráh tê, cỗ hái mpơi tâng dỡq bráh. 23Cóq hái lác alĩu níc yống máh ŏ́c hái khoiq sa‑âm chơ. Hái chỗi saria sarnớm, yuaq án ca par‑ữq cớp hái, lứq samoât án táq máh án khoiq par‑ữq. 24Cớp cóq hái manoaq chuai manoaq yỗn bữn mứt pahỡm ayooq cớp táq ranáq o. 25Anhia cóq rôm parnơi, chỗi caryoah ariang cũai canŏ́h. Cớp cóq anhia cutóng lứq manoaq radững manoaq yỗn táq ranáq o, yuaq anhia dáng chơ cheq ễ toâq tangái parsốt.
26Khân bữn cũai aléq khoiq dáng chơ parnai pĩeiq tễ Yiang Sursĩ, ma án táq clốq níc ranáq tỡ pĩeiq, tỡ bữn ramứh ntrớu têq pupứt lôih cũai ki. 27Ma cũai ki ỡt croŏq níc tangái Yiang Sursĩ rablớh loah án, cớp ớn án pỡq chu ntốq ũih blữ hang lứq. Nheq tữh cũai ca tỡ ễq tamứng Yiang Sursĩ cóq ỡt tâng ntốq ki. 28Cũai aléq ma tỡ bữn trĩh phễp rit Môi-se atỡng, noau cachĩt cũai ki, tỡ bữn dŏq noâng. Khân bữn bar pái náq ma pai alới hữm án táq lôih, chơ noau cachĩt toâp. 29Khân lứq ngkíq, nŏ́q anhia chanchớm pĩeiq noau táq chóq cũai ca tĩn sarúq Con Yiang Sursĩ? Cũai ki chanchớm aham Yê-su tỡ bữn o ntrớu. Ma lứq aham ki toâp táq yỗn Yiang Sursĩ cỡt par‑ữq ratoi cớp hái. Cớp cũai mumat Raviei Yiang Sursĩ ca chuai miat hái. Lứq Yiang Sursĩ táq cũai ki ntâng hỡn ễn. 30Hái dáng chơ án ca pai neq:
“Cứq nâi toâp ễ culáh cóng tễ máh ranáq cũai khoiq táq.”
Cớp noau pai ễn neq:
  “Lứq Yiang Sursĩ rablớh máh cũai proai án.”
31Túh coat lứq khân cũai ki toâq pỡ atĩ Yiang Sursĩ, la Yiang tamoong.
32Cóq anhia sanhữ máh tangái nhũang, bo anhia mbỡiq sa‑âm, cớp poang tễ Yiang Sursĩ khoiq claq tâng mứt pahỡm anhia. Noau khoiq táq anhia sa‑ữi ramứh túh coat, ma anhia chĩuq tanhĩr níc. 33Noau mumat anhia cớp táq anhia yáng moat cũai clứng. Cớp toâq noau táq yớu anhia, ki anhia pruam chĩuq parnơi cớp yớu tê. 34Anhia khoiq sâng sarũiq máh cũai noau cỗp cớp chóq tâng cuaq. Cớp toâq noau rapốn crơng crớu anhia, anhia sâng bũi hỡr, yuaq anhia dáng anhia bữn crơng o hỡn tâng paloŏng, cớp crơng ki tỡ têq noau talốh. 35Ngkíq chỗi táh mứt pahỡm clŏ́q anhia khoiq bữn tễ nhũang, yuaq mứt pahỡm ki bữn kia lứq yỗn anhia. 36Cóq anhia chĩuq tanhĩr níc, chơ moâm anhia táq nheq máh ranáq Yiang Sursĩ yoc anhia táq, lứq án yỗn anhia bữn ramứh o ca án khoiq ữq chơ. 37Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ pai neq:
  “Noâng bĩq tangái, án ca pai ễ toâq, lứq án toâq.
   Án tỡ bữn acoan noâng.
  38Cũai tanoang o bữn tamoong cỗ nhơ án sa‑âm.
  Ma khân cũai aléq carlũn loah cluang clĩ,
cứq tỡ bữn sâng bũi noâng cớp cũai ki.”
39Ma hái tỡ bữn ariang cũai ca carlũn loah cluang clĩ, chơ Yiang Sursĩ táh alới. Hái la cũai sa‑âm pacái lứq; chơ raviei hái cỡt tamoong mantái.