2

Cóq Hái Nhêng Yỗn Samoât

1Yuaq ngkíq, cóq hái puai samoât samơi parnai hái khoiq sâng chơ. Hái táq ngkíq yỗn mứt hái ỡt sabớng o níc. 2Lứq parnai Yiang Sursĩ atỡng na ranễng án tễ paloŏng la lứq pĩeiq. Cớp khân cũai táq lôih cớp tỡ bữn trĩh parnai ki, lứq Yiang Sursĩ táq cũai ki puai loah ranáq alới khoiq táq. 3Khân ngkíq, ntrớu ễn Yiang Sursĩ ễ táq chóq hái, khân hái tỡ ễq tamứng parnai ca toâr lứq nâi, la parnai án ễ chuai amoong hái? Tễ dâu lứq Ncháu hái atỡng parnai nâi. Vớt ki alới ca khoiq sâng án atỡng, alới ễn atỡng yỗn hái dáng. 4Cớp Yiang Sursĩ apáh yỗn hái dáng lứq pĩeiq alới pai, yuaq án yỗn sa‑ữi tếc, cớp án táq sa‑ữi ranáq salễh. Cớp cũai aléq án rưoh, án yỗn Raviei án chuai cũai ki têq táq sa‑ữi ranáq o.

Yê-su Crĩt Ndỡm Nheq

5Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn ranễng án tễ paloŏng cỡt sốt máh cruang cutễq án ễ tễng. Máh ramứh ki cứq ntôm ễ atỡng anhia. 6Ma bữn cũai chĩc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q neq:
  “Ntrớu anhia hữm o tễ cũai,
   ma anhia chanchớm tễ án?
  Ntrớu o anhia hữm án,
   ma anhia ayooq án?
  7Anhia yỗn án pưn bĩq tễ ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng.
  Anhia yỗn án bữn chớc ariang puo,
   dŏq noau yám noap án.
8Cớp anhia yỗn án sốt nheq dũ ramứh.”
Tâng tâm saráq ntốq nâi atỡng tễ Yiang Sursĩ yỗn máh cũai bữn sốt nheq dũ ramứh. Ma sanua hái tỡ yũah hữm cũai aléq bữn sốt nheq dũ ramứh.
9Ma hái hữm Yê-su toâp. Án ỡt dỡ pưn ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng, yỗn têq án cuchĩt tang nheq tữh cũai, cỗ Yiang Sursĩ sâng sarũiq táq cũai. Án chĩuq túh coat cớp cuchĩt; chơ Yiang Sursĩ yỗn án bữn chớc ariang puo dŏq noau yám noap án. 10Lứq pĩeiq Yiang Sursĩ, án ca tễng dũ ramứh cớp bán kĩaq dũ ramứh, lứq pĩeiq án yỗn Yê-su chĩuq sa‑ữi túh coat, dŏq táq moâm ranáq án. Yuaq Yiang Sursĩ yoc sa‑ữi lứq cũai cỡt con án cớp chống chớc án tê. Cỗ Yê-su chĩuq máh ramứh túh coat ki, ngkíq án têq cỡt nỡm tễ ŏ́c chuai amoong cũai. 11Án ca táq bráh mứt pahỡm cũai, cớp máh cũai ca khoiq cỡt bráh chơ, alới bữn ống muoi Mpoaq. Yuaq ngkíq, Yê-su tỡ bữn sâng casiet dŏq alới la sễm ai án. 12Yê-su pai cớp Yiang Sursĩ neq:
  “Cứq ễ pau atỡng yỗn sễm ai cứq dáng tễ ramứh mới.
   Tâng ntốq alới rôm, cứq ũat khễn mới.”
13Cớp án pai ễn neq:
  “Cứq poâng canưm ống Yiang Sursĩ sâng.”
Cớp án pai ễn neq:
“Cứq ỡt nâi parnơi cớp máh con ca Yiang Sursĩ khoiq yỗn cứq.”
14Yuaq máh con Yiang Sursĩ bữn sâiq cớp aham, ngkíq Yê-su cỡt machớng alới tê. Án táq ngkíq yỗn têq án cuchĩt, dŏq talốh pupứt yiang Satan, án ca bữn chớc têq cachĩt cũai. 15Ngkíq Yê-su têq acláh máh cũai ca cỡt samoât sũl nheq dỡi tamoong, cỗ alới ngcŏh cuchĩt. 16Hái dáng án toâq tỡ bữn cỗ ễ chuai máh ranễng Yiang Sursĩ, ma cỗ án ễ chuai máh tŏ́ng toiq A-praham. 17Ngkíq, Yê-su cóq cỡt machớng tháng sễm ai án, yỗn têq án cỡt samoât cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Án ayooq lứq alới, cớp án táq pĩeiq níc máh ranáq Yiang Sursĩ. Ngkíq án táq yỗn Yiang Sursĩ têq táh lôih alới. 18Cutỗ án toâp chĩuq sa‑ữi túh coat ca yoc ễ radững án táq lôih. Cỗ án chĩuq máh ramứh túh coat ki, ngkíq án têq rachuai máh cũai ca chĩuq sa‑ữi ramứh ca yoc ễ radững alới táq lôih.