8

Yê-su Sốt Nheq Tễ Rit Sang Yiang Sursĩ Yỗn Hái

1Chơ nheq máh santoiq hếq atỡng adớh, ŏ́c nâi la coâl. Hái bữn manoaq sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ chuai hái. Án tacu coah atoam Yiang Sursĩ tâng paloŏng. 2Án táq ranáq tễng rit sang Yiang Sursĩ tâng dống sang Yiang Sursĩ tâng paloŏng. Dống ki la tỡ cỡn dống cũai táq. Dống ki Yiang Sursĩ toâp táq.
3Cũai aléq sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, noau ớn án kiac charán cớp chiau sang crơng canŏ́h hỡ yỗn Yiang Sursĩ. Ngkíq án ca sốt nheq rit sang yỗn hái, cóq án bữn tê crơng chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 4Khân án ỡt tâng cốc cutễq nâi, lứq án tỡ bữn cỡt cũai tễng rit sang, yuaq khoiq bữn chơ cũai táq ranáq chiau crơng sang puai phễp rit I-sarel. 5Ranáq alới ki táq, Yiang Sursĩ sapáh yỗn hái dáng tễ ranáq Yê-su táq tâng paloŏng. Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ atỡng Môi-se toâq án ễ táq Dống Sang Aroâiq neq:
  “Cóq mới táq yỗn samoât dũ ramứh
ĩn cứq khoiq apáh yỗn mới hữm tâng cóh nâi.”
6Ma Yê-su bữn ranáq toâr hỡn cớp o hỡn tễ ranáq tỗp cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ tâng dỡi nâi. Machớng ki tê, máh ŏ́c Yiang Sursĩ par‑ữq cớp cũai nhơ tễ Yê-su, ŏ́c ki toâr hỡn cớp o hỡn tễ máh ŏ́c án par‑ữq cớp cũai tễ mbŏ́q, yuaq Yiang Sursĩ par‑ữq táq ŏ́c o clữi tễ nhũang. 7Khân máh ŏ́c Yiang Sursĩ par‑ữq tễ nhũang ki o nheq cớp tỡ bữn khlâiq muoi ramứh ntrớu, ki Yiang Sursĩ tỡ bữn túh par‑ữq noâng trỗ bar. 8Ma án hữm tỡ bữn pĩeiq yũah máh ŏ́c án par‑ữq ki, yuaq tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q án pai neq:
  “Toâq tangái ntun, cứq par‑ữq ŏ́c tamái
   cớp máh cũai I-sarel cớp cũai Yuda.
  9Máh ŏ́c cứq par‑ữq tamái ki
   la tỡ bữn ĩn cứq khoiq par‑ữq cớp achúc achiac alới,
  bo cứq tếc atĩ dững aloŏh alới tễ cruang Ê-yip-tô.
   Yuaq alới tỡ bữn táq puai máh ŏ́c par‑ữq ki.
  Ngkíq cứq tỡ bữn noap noâng cũai ki.
   Máh ŏ́c nâi la Yiang Sursĩ pai.
  10Ntun nâi cứq ễ par‑ữq cớp cũai I-sarel neq:
   Cứq ễ chĩc dŏq máh phễp rit cứq tâng mứt pahỡm alới.
  Cứq cỡt Yiang Sursĩ alới,
   cớp alới cỡt cũai proai cứq.
  11Alới tỡ bữn túh noâng manoaq atỡng manoaq,
   cớp sễm ai patâp sễm ai, pai neq: ‘Cóq anhia dáng tễ Yiang Sursĩ,’
  yuaq dũ náq alới bữn dáng chơ cứq,
   noap tễ cũai proai miat toau toâq cũai ca sốt clữi tễ canŏ́h.
  12Chơ cứq táh lôih yỗn alới,
cớp cứq tỡ bữn sanhữ noâng máh lôih alới.”
13Toâq Yiang Sursĩ pai án par‑ữq ŏ́c tamái ễn, ki máh ŏ́c án par‑ữq tễ nhũang cỡt tỡ bữn blễng noâng. Cớp máh ŏ́c tiaq tỡ bữn blễng noâng, ki cheq ễ pứt.