7

Manchi-sadéc

1Manchi-sadéc nâi la puo cruang Salem, cớp án la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, la Yiang ca sốt clữi nheq tễ canŏ́h. Bo A-praham chu tễ rachíl cớp cachĩt máh puo canŏ́h, Manchi-sadéc ramóh án cớp pai ŏ́c bốn yỗn án. 2Chơ máh crơng A-praham khoiq ĩt tễ máh puo ki, án chiau yỗn Manchi-sadéc muoi pún tễ muoi chít pún. (Ramứh Manchi-sadéc, khân parlong loah la Puo Tanoang O. Cớp Puo Salem parlong loah la Puo Ien Khễ.) 3Hái tỡ bữn sâng noau atỡng tễ mpoaq tỡ la mpiq án, tỡ la tễ tŏ́ng toiq án. Hái tỡ bữn sâng noau atỡng tễ án canỡt tỡ la án cuchĩt. Án la samoât Con Yiang Sursĩ tê, án la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ toau sốt dũ dỡi.
4Têq hái dáng chớc Manchi-sadéc la lứq toâr, yuaq A-praham, achúc achiac nheq tữh cũai I-sarel, chiau yỗn Manchi-sadéc pún muoi chít tễ máh crơng án cheng ĩt tễ án rachíl. 5Yiang Sursĩ khoiq patâp tŏ́ng toiq Lê-vi yỗn alới ĩt pún muoi chít tễ nheq máh cũai I-sarel canŏ́h. Ma cũai ca yỗn la machớng tỗp Lê-vi tê, alới la tễ tŏ́ng toiq A-praham tê. 6Manchi-sadéc la tỡ cỡn tễ tŏ́ng toiq Lê-vi, ma noâng án ĩt pún muoi chít tễ A-praham. Cớp án câu ŏ́c bốn yỗn A-praham, la cũai bữn roap ŏ́c par‑ữq tễ Yiang Sursĩ. 7Dũ náq cũai dáng, khân pai ŏ́c bốn yỗn cũai canŏ́h, cóq án ca pai ki bữn chớc toâr hỡn tễ cũai roap ŏ́c bốn. Ngkíq hái dáng Manchi-sadéc bữn chớc toâr hỡn tễ A-praham. 8Cớp máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ tễ tŏ́ng Lê-vi, alới bữn chớc ĩt pún muoi chít tễ máh cũai I-sarel, ma alới noâng cóq cuchĩt. Ma Manchi-sadéc, án ca ĩt muoi pún tễ mbŏ́q, noau pai án noâng tamoong. 9Cớp têq hái pai neq: Tỗp Lê-vi dốq ĩt pún muoi chít tễ cũai I-sarel canŏ́h. Ma Lê-vi toâp la ariang án yỗn pún muoi chít chu Manchi-sadéc bo A-praham chiau pún muoi chít yỗn án, 10yuaq bo A-praham chiau pún muoi chít pỡ Manchi-sadéc, Lê-vi tỡ yũah canỡt. Ma án noâng ỡt tâng tỗ achuaih achêh án, A-praham.

Yê-su La Samoât Manchi-sadéc

11Nhơ tễ tŏ́ng toiq tỗp Lê-vi, cũai I-sarel bữn phễp rit Yiang Sursĩ patâp na Môi-se. Khân tỗp Lê-vi ca tễng rit sang Yiang Sursĩ, ma táq pĩeiq nheq, ki noau tỡ bữn pai noâng cóq bữn cũai canŏ́h ễn tễng rit sang Yiang Sursĩ puai chớc Manchi-sadéc, tỡ bữn puai chớc Arôn, tŏ́ng Lê-vi. 12Yuaq khân ralêq chớc cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, cóq ralêq phễp rit tê. 13Yê-su Crĩt, án ca hếq khoiq atỡng anhia, án la tễ tŏ́ng toiq canŏ́h; cớp tŏ́ng toiq ki tỡ nai bữn cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ. 14Hái dáng samoât la Ncháu hái, toâq tễ tŏ́ng toiq Yuda. Cớp Môi-se tỡ nai pai cũai tễ tŏ́ng toiq Yuda têq cỡt cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ. 15Ngkíq ranáq nâi apáh yỗn hái dáng raloaih lứq phễp rit ki cỡt ralêq, yuaq bữn cũai tễ tỗp canŏ́h ễn cỡt cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, la ariang Manchi-sadéc. 16Án tỡ bữn cỡt cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ puai phễp rit cũai dốq rưoh. Ma án bữn chớc cỡt cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ cỗ dỡi tamoong án tỡ nai cỡt pứt. 17Tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q pai neq:
  “Mới la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ sốt dũ dỡi,
puai chớc Manchi-sadéc.”
18Yiang Sursĩ pai ngkíq, la án dŏq chíq phễp rit tiaq, yuaq phễp rit ki cỡt tỡ bữn blễng noâng, cớp tỡ bữn cỡt kia ntrớu noâng. 19Phễp rit Môi-se tỡ têq táq yỗn cỡt pĩeiq lứq. Ma sanua Yiang Sursĩ yỗn hái ngcuang ranáq o hỡn ễn, têq hái ỡt parnơi cớp Yiang Sursĩ. 20Chơ tữ Yiang Sursĩ rưoh Yê-su cỡt cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, án thễ dũan. Ma máh cũai tễ tŏ́ng toiq Lê-vi, án tỡ bữn thễ dũan ntrớu. 21Ma Yê-su cỡt cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ cỗ án thễ dũan, yuaq tâm saráq Yiang Sursĩ pai neq:
  “Yiang Sursĩ khoiq thễ dũan, cớp án tỡ nai ralêq!
   Mới la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ sốt dũ dỡi.”
22Yuaq ngkíq Yê-su chứng tỗ án toâp dŏq táq tếc Yiang Sursĩ par‑ữq phễp rit tamái o hỡn tễ phễp rit tiaq.
23Máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ tễ tỗp Lê-vi la sa‑ữi lứq. Ma alới tỡ têq táq dũn, yuaq toâq ngư alới cóq cuchĩt. 24Ma Yê-su tamoong mantái níc; ngkíq án têq tễng rit sang Yiang Sursĩ sốt dũ dỡi. 25Yuaq ngkíq, án têq chuai amoong tâng dũ dỡi cũai ca yoc ễ toâq pỡ Yiang Sursĩ nhơ tễ án, cỗ án tamoong mantái, cớp án rasễq níc tễ Yiang Sursĩ dŏq chuai alới.
26Lứq pĩeiq la hái bữn cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ ca bráh o lứq. Án tỡ bữn táq pla ntrớu. Án tỡ bữn lôih ntrớu tháng. Án mpha tễ cũai bữn lôih. Cớp án ỡt tâng pỡng paloŏng. 27Án tỡ bữn ariang cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ puai chớc Lê-vi. Cu rangái cóq alới kiac charán, chơ chiau sang yỗn Yiang Sursĩ, dŏq sễq Yiang Sursĩ táh lôih alới voai, ki nŏ́q têq alới sễq yỗn cũai canŏ́h ễn. Ma Yê-su táq ống muoi trỗ sâng. Toâq án chiau sang yỗn Yiang Sursĩ, án chiau tỗ án bữm. 28Puai phễp rit Môi-se, cũai noau chóh yỗn sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ noâng bữn lôih. Ma ŏ́c Yiang Sursĩ thễ dũan ki toâq ntun phễp rit Môi-se. Cớp ŏ́c ki, yỗn Con Yiang Sursĩ toâp sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, yuaq Con ki tỡ nai bữn lôih mantái níc.