8

Brah Yêsu Jêng Kôranh Ƀư Brah Toyh Lơn

1Tâm nau hên mhe lah jêh, nau khlay jêng nau he geh du huê Nơm ƀư brah toyh pô nây. Păng gŭ jêh mpeh pama sưng hđăch nau chrêk rmah tâm trôk. 2Păng jêng oh mon ktang tâm ntŭk kloh ueh jêh ri tâm ngih bok ngăn, ngih Kôranh Brah Nơm rdâk, mâu di bunuyh ôh.
3Lĕ rngôch kôranh ƀư brah toyh geh kan nhhơr ndơ bu ăn, jêh ri ndơ bu ƀư brah; yor nây khlay đŏng ma kôranh ƀư brah aơ geh ndơ nhhơr. 4Tơlah Păng gŭ ta neh ntu aơ Păng mâu jêng kôranh ƀư brah ôh, yorlah geh jêh kôranh ƀư brah nhhơr ndơ ăn tĭng nâm nau vay. 5Khân păng jêng nâm bu rup jêh ri gui ma ntŭk kloh ueh tâm trôk, yorlah, tơlah Y-Môis ntơm ƀư ngih bok, păng geh nau mbơh bơh Brah Ndu pô aơ: "Njrăng hom, ăn may ƀư lĕ tĭng nâm rup gâp nhhơ jêh ma may ta yôk."
6Ƀiălah aƀaơ Brah Krist geh jêh kan khlay lơn tâm nau Păng jêng Nơm tâm nklang ma nau tâm rnglăp ueh lơn, rdâk jêh ta klơ nau ton ueh lơn. 7Yorlah tơlah nau tâm rnglăp lor mâu geh nau tih ôh, mâu hôm geh khlay ôh geh nau tâm rnglăp tal bar. 8Yorlah ma nau ngơi nduyh yơh Kôranh Brah lah ma phung Israel!"
 Aơ nar mra tât, Kôranh Brah lah,
 Gâp mra ƀư nau tâm rnglăp mhe đah ngih Israel jêh ri đah ngih Yuđa.
9Mâu di nâm bu nau tâm rnglăp Gâp ƀư jêh ma phung che khân păng ôh, nar Gâp têk khân păng ta ti gay ăn khân păng luh bơh n'gor Êjip.
 Yorlah khân păng mâu srôih tâm nau Gâp rnglăp.
 Jêh ri Gâp tâm ban lĕ, "mâu hôm chrê ma khân păng ôh Kôranh Brah lah:
10"Aơ, nau tâm rnglăp Gâp mra ƀư ma ngih Israel.
 Jêh nar nây Kôranh Brah lah, Gâp mra dơm nau vay Gâp tâm nau mĭn khân păng.
 Jêh ri Gâp mra nchih tâm nuih n'hâm khân păng.
 Gâp mra jêng Brah Ndu khân păng, jêh ri khân păng mra jêng phung ƀon lan Gâp.
11Mâu mra hôm geh ôh du huê sâm nti phung băl păng mâu lah oh păng ma nau lah pô aơ:
 'Ăn may gĭt năl Kôranh Brah.'
 Yorlah lĕ rngôch mra gĭt năl Gâp, ntơm bơh phung jê̆ tât phung toyh tâm khân păng.
12Yorlah Gâp mra yô̆ an nau tih khân păng.
 Jêh ri Gâp mâu mra kah gĭt ôh ma nau kue khân păng."
13Dôl ngơi ma nau tâm rnglăp mhe, păng mbơh ma nau lor jêng ơm. Jêh ri moh ndơ jêng ơm jêh, ranh jêh mra rai yot yơh.