3

Manoaq A‑ĩ Yỗt Atĩ

(Mathia 12:9-14; Luca 6:6-11)

1Bữn muoi tangái Yê-su mut tâng dống sang tỗp I-sarel, cớp bữn manoaq samiang yỗt atĩ tâng dống sang ki. 2Cớp bữn cũai canŏ́h ỡt ngki nhêng chu Yê-su, yoc ễ dáng án táq bán cũai a‑ĩ ki tâng Tangái Rlu, ma tỡ bữn. Alới chi-chuaq ŏ́c lôih yoc ễ cauq Yê-su. 3Yê-su atỡng cũai yỗt atĩ ki neq: “Mới yuor tayứng yáng moat máh cũai nâi.”
4Chơ Yê-su blớh alới ca ỡt mpễr ki neq: “Khân puai rit hái, ntrớu anhia sâng pĩeiq hỡn noau táq tâng Tangái Rlu? Pĩeiq noau táq o, ma pĩeiq noau táq sâuq? Pĩeiq noau chuai amoong, ma pĩeiq noau cachĩt? Ŏ́c aléq anhia sâng o hỡn?”
 Ma alới ki tỡ bữn ta‑ỡi ntrớu.
5Yê-su carlang nhêng chu alới ki. Án sâng ũan lứq alới bữn mứt coang. Chơ án ớn cũai a‑ĩ ki neq: “Mới aloŏh atĩ.”
 Tữ án aloŏh atĩ án, chơ atĩ án cỡt bán.
6Ngkíq tỗp Pha-rasi loŏh tễ dống sang ki pỡq toâp ramóh tỗp puai Hê-rôt. Nheq alới ki sarhống ễ cachĩt chíq Yê-su.

Clứng Cũai Ỡt Cheq Tor Dỡq Clóng

7Vớt ki Yê-su cớp tỗp rien tễ án loŏh tễ ki, chơ pỡ chu dỡq clóng. Tỗp cũai clứng lứq tễ cruang Cali-lê toâq pỡ án. 8Toâq noau sâng han tễ ranáq án táq, sa‑ữi cũai toâq pỡ án tễ cruang Yudê, tễ vil Yaru-salem, tễ cruang I-dumê, tễ cruang yơng tễ crỗng Yôr-dan, cớp tễ cruang mpễr vil Ti-rơ cớp vil Sadôn hỡ. 9Chơ Yê-su ớn tỗp rien tễ án pỡq mian dŏq muoi lám tuoc, yuaq án tỡ ễq cũai clứng ki nêt tỗ án. 10Clứng cũai a‑ĩ toâq nêt yoc ễ satoaq tỗ án, cỗ án khoiq táq yỗn bán sa‑ữi cũai a‑ĩ chơ. 11Ma tữ yiang sâuq hữm Yê-su, alới padếh muoi tatứp yáng moat án. Alới ki pai casang lứq neq: “Anhia lứq Con Yiang Sursĩ.”
12Ma Yê-su sưoq yiang sâuq ki chỗi atỡng yỗn cũai canŏ́h dáng án la noau.

Yê-su Rưoh Muoi Chít La Bar Náq Rien Tễ Án

(Mathia 10:1-4; Luca 6:12-16)

13Yê-su chỗn tâng cóh, cớp án arô yỗn toâq pỡ án máh cũai án khoiq rưoh. Ngkíq alới toâq pỡ án. 14Yê-su rưoh muoi chít la bar náq ca dốq ỡt cớp án. Án dŏq alới la: tỗp ayững atĩ án, cớp án patâp alới la chu léq alới pỡq, ki cóq alới atỡng pỡ ki. 15Án yỗn alới bữn chớc tuih aloŏh yiang sâuq hỡ. 16Máh ramứh tỗp muoi chít la bar náq án rưoh la neq: Si-môn, án ca Yê-su amứh Phi-er; 17Yacỡ cớp a‑ễm án ramứh Yang, alới bar náq la con samiang Sê-badê. Yê-su dŏq loah ramứh alới Bô-anet ễn. Santoiq Bô-anet parlong loah la ‘sanŏ́q crứm’. 18Bữn dếh Anrê, Phi-lip, Batê-lami, Mathia, Thô-mat, Yacỡ con samiang Al-phê, Thadê, Si-môn Sê-lôt, 19cớp Yuda I-cari-ôt, án ca chếq yỗn noau cachĩt Yê-su.

Yê-su Cớp Bên-sabul

(Mathia 12:22-32; Luca 11:14-23; 12:10)

20Vớt ki Yê-su mut tâng muoi dống. Chơ clứng lứq cũai pỡq rôm loah pỡ ki. Yê-su cớp tỗp rien tễ án tỡ têq dếh chi-cha yuaq tadát nheq cũai. 21Tữ mpiq cớp a‑ễm Yê-su khoiq sâng tễ ranáq nâi, alới toâq yoc ễ dững aloŏh chíq Yê-su tễ cũai clứng, yuaq alới sâng noau pai neq: “Án la samoât cũai yúh.”
22Bữn cũai yống rit sễng tễ vil Yaru-salem. Alới pai neq: “Yê-su têq tuih aloŏh yiang sâuq cỗ yiang Bên-sabul ỡt cớp án cớp yỗn án bữn chớc táq ranáq ki. Yiang ca sốt nheq máh yiang sâuq yỗn án bữn chớc ki.”
23Ngkíq Yê-su arô cũai ki toâq pỡ án, chơ án atỡng alới toâq parnai sacâm neq: “Nŏ́q yiang Satan ma têq tuih tỗ án bữm? 24Khân bữn muoi cruang, ma manoaq rachíl manoaq, tỡ bữn cỡt noâng cruang. 25Khân bữn muoi dống sũ, ma manoaq ralỗih chóq manoaq, dống sũ ki tỡ bữn cỡt noâng. 26Khân tỗp yiang Satan, manoaq rachíl chóq manoaq, tỗp ki cỡt ratáh. Án tỡ bữn cỡt tỗp noâng. Án cỡt pứt chíq.
27“Tỡ bữn noau têq talốh dống cũai bán rêng khân án tỡ bữn chŏ́q nhũang cũai ki. Moâm ki têq án talốh dống cũai ki cớp ĩt nheq crơng án.
28“Cứq atỡng anhia samoât lứq, cũai aléq ma táq lôih ntrớu, cớp cũai aléq ma acrieiq ramứh Yiang Sursĩ, nheq ramứh ki Yiang Sursĩ têq táh. 29Ma cũai aléq ma acrieiq Raviei Yiang Sursĩ, Yiang Sursĩ tỡ nai táh lôih ki. Cũai táq ranáq ki bữn lôih mantái níc.”
30Yê-su atỡng ngkíq cỗ alới ki pai neq: “Án bữn yiang sâuq.”

Mpiq Cớp Sễm Ai Yê-su

(Mathia 12:46-50; Luca 8:19-21)

31Chơ mpiq cớp sễm ai Yê-su toâq pỡ ki. Alới tayứng yáng tiah dống, cớp ớn noau pỡq coâiq Yê-su. 32Clứng cũai tacu pễr Yê-su. Alới atỡng án neq: “Ki! Mpiq cớp sễm ai thâi ỡt yáng tiah. Alới yoc ễ ramóh thâi.”
33Yê-su blớh alới ki: “Noau la mpiq cớp sễm ai cứq?”
34Chơ án carlang nhêng chu máh cũai tacu pễr án, cớp án pai neq: “Nâi la mpiq cớp sễm ai cứq. 35Alới ca táq tapun ngê Yiang Sursĩ, alới la sễm ai sễm ỡi cứq, cớp mpiq cứq.”