5

Lời cầu nguyện cùng Chúa

  1Lạy Chúa, xin hãy nhớ lại những điều chúng tôi đã gánh chịu.
   Xin hãy đoái nhìn sự sỉ nhục chúng tôi.
  2Xứ chúng tôi đã bị trao vào tay kẻ lạ;
   nhà cửa chúng tôi bị giao vào tay người ngoại quốc.
  3Chúng tôi như trẻ mồ côi không cha;
   mẹ chúng tôi như đàn bà góa.
  4Chúng tôi phải mua nước uống;
   phải trả tiền mua củi.
  5Những kẻ rượt đuổi chúng tôi muốn túm cổ chúng tôi.
   Chúng tôi mệt mỏi, không được nghỉ ngơi chút nào.
  6Chúng tôi lập ước với Ai-cập
   và với A-xy-ri để kiếm thức ăn.
  7Tổ tiên chúng tôi đã phạm tội cùng Ngài,
   nhưng họ không còn nữa;
   nay chúng tôi phải chịu khổ vì tội lỗi họ.
  8Kẻ tôi mọi đã trở thành chủ nhân chúng tôi,
   không ai cứu tôi khỏi tay chúng.
  9Chúng tôi liều mạng để kiếm thức ăn;
   chúng tôi đối đầu với cái chết trong sa mạc.
  10Da thịt chúng tôi nóng như lò lửa;
   chúng tôi cháy vì chết đói.
  11Kẻ thù ngược đãi phụ nữ Giê-ru-sa-lem
   và các cô gái trong những thành phố Giu-đa.
  12Kẻ thù treo các quan trưởng chúng tôi trên cây.
   Chúng không kính nể các bô lão chúng tôi.
  13Chúng bắt các thanh niên chúng tôi xay bột bằng cối,
   còn các chàng trai ngã quỵ dưới các gánh củi nặng.
  14Các bô lão không còn ngồi nơi cửa thành;
   các thanh niên không còn ca hát nữa.
  15Lòng chúng tôi không còn niềm vui nào;
   điệu nhảy múa của chúng tôi trở thành buồn thảm.
  16Mão triều đã rơi khỏi đầu chúng tôi.
   Vì chúng tôi phạm tội nên hậu quả thật gớm ghê.
  17Vì lý do đó mà chúng tôi sợ hãi,
   mắt chúng tôi mờ.
  18Núi Xi-ôn hoang vắng,
   chỉ có chó rừng đi rông quanh nó.
  19Nhưng Lạy CHÚA, Ngài trị vì đời đời.
   Từ nay cho đến đời đời Ngài là Vua.
  20Sao Ngài quên chúng tôi lâu vậy?
   Ngài bỏ chúng tôi luôn sao?
  21Lạy CHÚA, xin hãy mang chúng tôi trở về cùng Ngài, thì chúng tôi sẽ trở về.
   Xin hãy làm cho chúng tôi được như ngày trước,
  22hay là Ngài đã từ bỏ chúng tôi đời đời rồi?
   Ngài vẫn còn giận dữ với chúng tôi sao?