22

  1Danh tiếng tốt quí hơn tiền của.
   Uy tín quí hơn vàng bạc.
  2Kẻ giàu và người nghèo đều giống nhau ở chỗ nầy:
   CHÚA dựng nên cả hai.
  3Người khôn thấy trước nguy hiểm và tránh né,
   kẻ khờ dại cứ đâm đầu vào rồi gặp rắc rối.
  4Nếu con tôn kính CHÚA và khiêm tốn,
   con sẽ được giàu có, vinh dự và sống lâu.
  5Đời kẻ ác giống như lối đi đầy chông gai và bẫy dò.
   Nhưng người thận trọng giữ mạng sống mình
   và tránh những lối đi ấy.
  6Hãy dạy dỗ con cái biết cách sống,
   để khi về già nó cũng không lạc lối.
  7Kẻ giàu quản trị người nghèo,
   ai mắc nợ là tôi tớ của chủ nợ.
  8Kẻ gieo điều ác sẽ gặp thảm họa.
   Sự kiêu căng giận dữ của chúng sẽ không kéo dài.
  9Người rộng rãi sẽ được phước,
   vì họ biết san sẻ thức ăn với người nghèo khó.
  10Hãy đuổi kẻ xấc láo đi,
   thì những cuộc tranh biện sẽ ngưng,
   và những cuộc cãi vã sẽ chấm dứt.
  11Ai ham thích tư tưởng trong sạch và lời nói thanh nhã
   sẽ được làm bạn với vua.
  12CHÚA canh giữ sự hiểu biết,
   nhưng Ngài phá hỏng âm mưu của kẻ vô tín.
  13Kẻ biếng nhác bảo, “Có con sư tử ngoài kia!
   Tôi có thể bị nó xé xác ngoài phố!”
  14Lời dụ dỗ của người vợ bất chính như bẫy sâu.
   Những kẻ chọc giận CHÚA sẽ rơi vào đó.
  15Trẻ con nào cũng dại dột,
   nhưng nhờ sửa phạt mà chúng sẽ trở nên khôn ngoan.
  16Ai làm giàu do ngược đãi người nghèo,
   hay do hối lộ kẻ giàu sẽ trở nên nghèo khó.

Những câu châm ngôn khác

  17Hãy nghe thật kỹ lời người khôn nói;
   hãy để ý lời ta dạy con.
  18Nên ghi tạc những lời nầy trong trí con để lúc nào con cũng sẵn sàng dùng đến.
  19Nay ta dạy con những điều ấy
   để con đặt lòng tin cậy nơi CHÚA.
  20Ta đã viết ba mươi câu châm ngôn
   và hiểu biết nầy cho con.
  21Ta dạy con những lời chân thật và đáng tin
   để con có thể trả lời chân thật cho những ai hỏi con.

— 1 —

  22Đừng thấy kẻ nghèo mà hiếp đáp họ,
   chớ nên lợi dụng họ nơi tòa án.
  23CHÚA sẽ bênh vực họ. Ngài nâng đỡ người nghèo khổ.
   Ngài sẽ tước đoạt những kẻ nào tước đoạt họ.

— 2 —

  24Chớ nên làm bạn với người nóng tính,
   hay kết thân với kẻ dễ nổi giận.
  25Nếu không con cũng sẽ giống chúng.
   Rồi con sẽ mắc bẫy.

— 3 —

  26Chớ nên bảo lãnh cho ai,
   hay bảo đảm nợ của kẻ khác.
  27Vì nếu con không trả nổi,
   thì cho đến cái giường con nằm cũng bị lấy đi.

— 4 —

  28Chớ dời lằn ranh cũ,
   vì đó là ranh do tổ tiên con dựng lên.

— 5 —

  29Con có thấy người khéo tay trong việc mình làm không?
   Họ sẽ làm việc cho vua chứ không phải cho người thường đâu.