10

Phau-lô Atỡng Tễ Ranáq Án Táq

1Cứq la Phau-lô yoc ễ sễq muoi ŏ́c tễ anhia. Bữn cũai pai cứq la cũai clŏ́q lứq bo cứq ỡt yơng tễ anhia. Ma tữ cứq toâq pỡ anhia, cứq cỡt clac ễn. Cỗ Crĩt bữn mứt laviei cớp khũn, cứq tũoiq án tê, cớp cứq yoc ễ sễq tễ anhia neq: 2Tữ cứq toâq pỡ anhia, sễq anhia chỗi yỗn cứq apáh ŏ́c clŏ́q chóq máh cũai tễ tỗp anhia ca chanchớm hếq táq ranáq puai ngê tâng dỡi nâi. 3Tam hếq ỡt tâng dỡi nâi, ma bo hếq rachíl cớp máh ngê sâuq, hếq tỡ bữn ĩt ngê tâng dỡi nâi. 4Crơng choac hếq yống la mpha tễ crơng choac tâng dỡi nâi. Yuaq Yiang Sursĩ toâp yỗn crơng choac hếq, crơng ki rêng lứq, dŏq têq hếq talốh dỗn toâr lứq toâq na crơng choac ki. Cỗ nhơ crơng choac ki, 5hếq riap talốh máh ngê tỡ bữn pĩeiq, cớp dũ ngê noau chanchớm toâr hỡn tễ ngê Yiang Sursĩ. Cớp hếq têq téh ễp máh mứt pahỡm cũai dŏq trĩh ngê Crĩt. 6Toâq anhia trĩh samoât samơi, ngkíq hếq thrũan ễ manrap alới ca tỡ bữn trĩh.
7Anhia dốq nhêng chu hếq, ma anhia tỡ bữn dáng tễ mứt pahỡm hếq. Khân bữn cũai tễ anhia pai anhia bữn muoi mứt cớp Crĩt, ki hếq lứq bữn machớng ki tê. 8Cŏh lơ anhia chanchớm cứq atỡng luat ngư tễ máh chớc Ncháu hái yỗn cứq bữn. Ma cứq tỡ bữn sâng casiet ntrớu toâq cứq pai ngkíq. Ncháu hái khoiq yỗn cứq bữn chớc ki dŏq cứq chuai anhia yỗn sa‑âm pacái lứq ễn, tỡ cỡn án yỗn cứq chớc dŏq talốh anhia. 9Cứq tỡ ễq anhia chanchớm cứq chĩc choâiq thỡ dŏq prưt anhia yỗn cỡt ngcŏh. 10Yuaq bữn cũai pai cứq neq: “Choâiq thỡ tễ án atỡng rêng cớp blễng lứq, ma bo án ỡt parnơi cớp hái, án ieuq cớp máh santoiq án pai la tỡ bữn blễng ntrớu.”
11Cũai dốq pai ngkíq cóq dáng tê neq: Santoiq hếq chĩc tâng choâiq thỡ bo hếq ỡt yơng tễ anhia la machớng santoiq hếq atỡng bo hếq ỡt parnơi cớp anhia tê.
12Hếq tỡ ễq tarlĩ cớp máh cũai achỗn tỗ. Alới ngin alới la cũai o, ma hếq tỡ khớn ngin hếq la cũai o. Alới puai ngê alới bữm khân yoc ễ dáng aléq la o cớp aléq tỡ bữn o. Alới táq ngkíq la sacũl lứq! 13Hếq tỡ bữn achỗn tỗ yỗn luat tễ máh ranáq Yiang Sursĩ khoiq rưoh yỗn hếq. Ma hếq táq máh ranáq Yiang Sursĩ khoiq anoat yỗn hếq táq sâng. Cớp án yỗn hếq táq ranáq atỡng anhia. 14Ngkíq, cỗ Yiang Sursĩ toâp yỗn hếq toâq pỡ anhia, tỡ cỡn hếq chống ễ luat ngư tễ ŏ́c án anoat bo hếq atỡng anhia parnai o tễ Crĩt. 15Máh ranáq Yiang Sursĩ yỗn cũai canŏ́h táq, hếq tỡ bữn achỗn tỗ pai hếq táq ranáq ki. Khân hếq táq ngkíq, hếq táq luat ranáq máh Yiang Sursĩ khoiq rưoh yỗn hếq. Ma hếq yoc lứq anhia sa‑âm pacái lứq ễn, yỗn hếq têq táq ranáq toâr hỡn ễn tâng tỗp anhia, samoât Yiang Sursĩ chiau yỗn hếq táq. 16Moâm ki hếq têq atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt tâng cruang canŏ́h hỡ, yơng tễ cruang anhia. Hếq tỡ ễq táq ranáq Yiang Sursĩ tâng ntốq khoiq bữn noau táq chơ, hếq ngcŏh noau pai hếq achỗn tỗ, yuaq hếq táq ranáq ca Yiang Sursĩ khoiq chiau yỗn cũai canŏ́h táq.
17Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q án khoiq pai neq:
  “Khân cũai aléq yoc ễ mangkhễn,
cóq án mangkhễn tễ ranáq Yiang Sursĩ.”
18Yuaq cũai ca khễn tỗ bữm, ranáq ki la tỡ bữn o; ma cũai ca Ncháu hái khễn toâp, ŏ́c ki la lứq o.