10

Chức vụ của Phao-lô

1Tôi, Phao-lô, nài khuyên anh em, theo đức khiêm tốn hiền hòa của Chúa Cứu Thế (có người bảo tôi rất nhút nhát khi gặp mặt anh em, chỉ bạo dạn khi vắng mặt). 2Xin anh em đừng để khi gặp mặt, tôi phải đối xứ nặng nề. Vì tôi phải dùng biện pháp mạnh với những người tưởng chúng tôi ăn ở như người đời. 3Chúng tôi dù sống trong thế gian, nhưng không đấu tranh theo lối người đời. 4Khí giới chiến đấu của chúng tôi không do loài người chế tạo, nhưng là vũ khí vô địch của Thượng Đế để san bằng mọi chiến lũy kiên cố, 5chiến thắng mọi lý luận, mọi tư tưởng tự cao cản trở sự hiểu biết Thượng Đế, bắt mọi mưu lược phải đầu hàng Chúa Cứu Thế. 6Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu chống tất cả những ai không vâng phục, sau khi hướng dẫn anh em đầu phục Chúa Cứu Thế.
7Sao anh em chỉ suy xét hời hợt bên ngoài? Nếu có ai nghĩ mình thuộc về Chúa Cứu Thế, đừng quên chúng tôi cũng thuộc về Ngài. 8Dù tôi nói hơi nhiều về quyền hành Chúa cho chúng tôi để gây dựng anh em — chứ không phải để phá hoại — tôi cũng không hổ thẹn. 9Anh em đừng tưởng tôi dùng thư từ dọa nạt anh em. 10Vì có người nói: lời Phao-lô viết trong thư thật đành thép, mạnh bạo, nhưng đến khi gặp mặt, chỉ thấy một người yếu ớt, nói năng tầm thường.
11Người đó nên biết: lúc vắng mặt chúng tôi viết thế nào, khi có mặt chúng tôi hành động thế ấy.
12Chúng tôi không dám xếp hàng với những người tự đề cao, cũng không muốn ganh đua với họ. Họ lấy mình làm mẫu mực để đo lường chính mình và đánh giá, đề cao lẫn nhau; thật thiếu khôn ngoan! 13Chúng tôi không khoe khoang quá mức, chỉ muốn giữ đúng giới hạn Thượng Đế phân định cho chúng tôi; giới hạn ấy bao gồm chức vụ chăn dắt anh em. 14Anh em thuộc lãnh vực hoạt động của chúng tôi, nên chúng tôi không đi quá giới hạn khi đem Phúc âm của Chúa Cứu Thế đến nơi anh em. 15Chúng tôi không vượt giới hạn, khoe khoang công lao người khác, chỉ mong đức tin anh em tăng trưởng, công việc chúng tôi giữa anh em cũng mở rộng, trong giới hạn Chúa đã phân định. 16Nhờ thế, chúng tôi có thể truyền giảng Phúc âm tại các vùng xa xôi hơn Cổ-linh, chứ không khoe khoang công việc người khác thực hiện trong lãnh vực của họ.
17Ai khoe khoang, hãy khoe những việc Chúa làm. 18Vì người được tán thưởng không phải kẻ tự đề cao, nhưng người được Chúa khen.