9

Yê-hu Chỗn Cỡt Puo Cũai I-sarel

1Bo ki Ê-li-sa, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, arô manoaq cũai póng ca cỡt cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tê, yỗn toâq ramóh án, cớp án atỡng neq: “Cóq mới thrũan pỡq chu vil Ramôt, cruang Ki-liat, cớp dững dỡq nsễng o‑li‑vê muoi khang cớt. 2Tữ mới toâq pỡ ki, cóq mới pỡq chuaq Yê-hu con samiang Yê-hô-saphat, châu Nim-si; chơ dững án loŏh tễ yớu, cớp dững án mut tâng clống dống tỡ bữn cũai ỡt. 3Chơ ĩt dỡq nsễng o‑li‑vê hĩng tâng plỡ án, cớp pai neq: ‘Yiang Sursĩ pai neq: Cứq chóh mới cỡt puo cũai I-sarel.’ Moâm ki, cóq mới pớh ngoah toong, cớp loŏh chái tễ ntốq ki.”
4Ngkíq, samiang póng ca cỡt cũai tang bỗq Yiang Sursĩ pỡq chu vil Ramôt. 5Pỡ ntốq ki án ramóh muoi tỗp sốt tahan ntôm sarhống, cớp án pai neq: “Arieih ơi! Cứq bữn ranáq ễ atỡng.”
 Yê-hu blớh án: “Mới yoc táq ntỡng cớp noau tễ tỗp hếq?”
 Án ta‑ỡi: “Cớp arieih.”
6Chơ alới bar náq mut chu clống dống, cớp samiang póng ca cỡt cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ĩt dỡq nsễng o‑li‑vê hĩng tâng plỡ Yê-hu, cớp pai neq: “Yiang Sursĩ, Ncháu cũai I-sarel, pai neq: ‘Cứq chóh mới cỡt puo tỗp I-sarel proai cứq. 7Ma cóq mới cachĩt táh chíq cũai sốt mới, la con samiang Ahap, dŏq carláh dỡq chóq niang Yê-sabel, yuaq án khoiq cachĩt máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, cớp máh cũai táq ranáq cứq canŏ́h hỡ. 8Nheq tữh tŏ́ng toiq Ahap cóq cuchĩt; cứq ễ cachĩt táh dũ náq cũai samiang tễ dống sũ Ahap, tỡ bữn pai samiang sũl, tỡ la tỡ bữn sũl. 9Cứq ễ táq chóq dống sũ án machớng cứq khoiq táq chóq dống sũ puo Yê-rabũam con samiang Nê-bat, cớp dống sũ Basa con samiang Ahi-cha. 10Sac niang Yê-sabel tỡ bữn noau tứp, chơ máh acho tễ vil Ye-triel toâq cha sac án.’”
 Toâq án pai sốt, samiang póng ca cũai tang bỗq Yiang Sursĩ loŏh tễ clống dống cớp lúh toâp.
11Toâq Yê-hu loŏh loah pỡ máh yớu án, la cũai sốt tahan tê, alới blớh án neq: “Bữn ranáq ntrớu tỡ? Cũai yúh ki toâq ramóh mới táq ntrớu?”
 Yê-hu ta‑ỡi: “Anhia dáng chơ, ntrớu án ễ bữn.”
12Alới ta‑ỡi: “Hếq tỡ dáng mŏ! Sễq mới atỡng yỗn tỗp hếq dáng tê ntrớu án pai chóq mới.”
 Yê-hu atỡng alới ca samiang ki pai neq: “Yiang Sursĩ pai: ‘Cứq rưoh cớp chóh mới cỡt puo cũai I-sarel.’”
13Bo ki toâp, máh sốt tahan ca cỡt yớu Yê-hu tũot au tuar alới tâc, chơ sữn tâng ntruang yỗn Yê-hu tayứng, cớp plóng máh lavia dếh triau cupo neq: “Yê-hu bữn cỡt puo chơ!”

Yê-hu Cachĩt Yô-ram

14-15Chơ Yê-hu con samiang Yê-hô-saphat, châu Nim-si, aloŏh ngê ễ chíl Yô-ram ỡt tâng vil Ye-triel, la ntốq án tahâu bớc cỗ chũl bo án rachíl cớp Hasel puo Si-ri tâng vil Ramôt. Yê-hu atỡng máh yớu án, la cũai sốt tahan neq: “Khân anhia ỡt coah cứq, ki chỗi yỗn manoaq aléq bữn loŏh tễ vil Ramôt, chơ pỡq atỡng yỗn tỗp Ye-triel dáng.”
16Chơ Yê-hu chỗn tâng sễ aséh rachíl pỡq chu vil Ye-triel. Bo ki bớc Yô-ram tỡ yũah bán; Aha-sia puo Yuda toâq sa‑óh Yô-ram tâng ntốq ki.
17Ma bữn manoaq tahan ỡt tâng ngôl kĩaq pỡ vil Ye-triel, án hữm Yê-hu cớp tỗp tahan toâq, cheq ễ mut vil. Ngkíq án arô neq: “Cứq hữm máh cũai ỡt aséh toâq pỡ nâi!”
 Puo Yô-ram atỡng án ớn cũai tahan ỡt aséh loŏh blớh cũai ki neq: “Anhia la yớu hái tỡ la yớu cũai par‑ũal.”
18Chơ tahan ỡt aséh pỡq ramóh Yê-hu, cớp blớh neq: “Puo cứq yoc ễ dáng, anhia toâq cỡt yớu, tỡ la tỡ bữn?”
 Yê-hu ta‑ỡi: “Ranáq nâi tỡ cỡn ranáq mới, cóq mới puai cứq.”
 Tahan ỡt kĩaq tâng ngôl ki atỡng neq: “Tahan ỡt aséh ca pỡq ramóh tỗp ki khoiq toâq pỡ alới chơ, ma tỡ bữn hữm án píh chu loah.”
19Chơ puo ớn manoaq ễn cũai ỡt aséh pỡq blớh; ma Yê-hu atỡng machớng tễ nhũang sĩa neq: “Ranáq nâi tỡ cỡn ranáq mới, cóq mới puai cứq!”
20Tahan ỡt kĩaq tâng ngôl ki atỡng ễn neq: “Án khoiq toâq pỡ tỗp ki chơ, ma tỡ hữm án píh chu. Ma cũai ayông máh cũai ki dững aséh ariang cũai yúh, ĩn tháng Yê-hu con samiang Nim-si.”
21Yô-ram ớn neq: “Thrũan sễ aséh rachíl yỗn cứq.”
 Toâq moâm alới thrũan, puo Yô-ram cớp puo Aha-sia miar chỗn tâng sễ aséh rachíl alới bữm; chơ alới pỡq ramóh Yê-hu tâng cutễq Nabôt tễ tỗp Ye-triel ndỡm tễ nhũang.
22Puo Yô-ram blớh Yê-hu neq: “Anhia toâq ien khễ tỡ?”
 Yê-hu ta‑ỡi: “Nŏ́q têq ien khễ, yuaq noâng bữn ranáq arĩen ramoon, cớp cucốh sang yiang rup ca Yê-sabel, mpiq mới, khoiq táq dŏq sa‑ữi lứq?”
23Tữ án sâng ŏ́c ki, puo Yô-ram abĩat sễ aséh rachíl ễ lúh, cớp án pai neq: “Aha-sia ơi! Tỗp nâi la cũai ễ chếq cruang bữm!”
24Yê-hu sĩ tamĩang nheq rêng, chơ án pán; saráh pĩeiq tâng cloong Yô-ram toau sarloâiq chu coâl pahỡm. Chơ án cuchĩt loâng tâng sễ aséh rachíl. 25Yê-hu pai chóq Bit-car, cũai sốt tahan ca ỡt cớp án, neq: “Ĩt dững sac Yô-ram, chơ voang tâng cutễq Nabôt. Mới sanhữ ma tỡ bữn, bo bar náq hái ỡt aséh pỡq ntun clĩ puo Ahap, mpoaq Yô-ram. Bo ki Yiang Sursĩ pai sacoâiq tễ puo Ahap neq: 26‘Cứq hữm mới cachĩt Nabôt cớp máh con samiang án tangái mahái. Cứq thễ dũan samoât samơi, cứq lứq cachĩt mới pỡ tâm cutễq án.’ Ngkíq cóq mới ĩt sac Yô-ram, chơ dững voang pỡ cutễq Nabôt, táq puai parnai Yiang Sursĩ khoiq pai chơ.”

Yê-hu Cachĩt Aha-sia

27Tữ puo Aha-sia hữm ranáq ngkíq, án ỡt sễ aséh rachíl lúh ễ pỡq pỡ vil Bet Hacan, ma Yê-hu rapuai án.
 Yê-hu ớn máh tahan án neq: “Anhia cachĩt dếh án ki hỡ!”
 Alới táq yỗn án chũl bo án ỡt sễ aséh rachíl ntôm lúh chu rana vil Cur, cheq cớp vil Ip-liam. Ma án lúh toâq pỡ vil Maki-dô, cớp án cuchĩt ngki.
28Máh cũai ayững atĩ án, ĩt sac án chóq tâng sễ aséh rachíl, chơ dững achu pỡ vil Yaru-salem, cớp tứp án pỡ Vil Davĩt, bân ntốq noau dốq tứp puo. 29Tâng cumo muoi chít la muoi Aha-sia cỡt puo cruang Yuda, Yô-ram con samiang Ahap chỗn cỡt puo cruang I-sarel.

Noau Cachĩt Yê-sabel

30Moâm ki Yê-hu toâq pỡ vil Ye-triel. Toâq niang Yê-sabel bữn sâng tễ ranáq khoiq toâq, ngkíq án atia acốh moat, siet sóc yỗn siel, chơ tayứng bân toong piang dống puo tapoang chu tiah. 31Toâq Yê-hu mut ngoah toong viang vil, Yê-sabel sabau blớh neq: “Cũai ca cachĩt sốt bữm ơi! Mới toâq táq ntrớu pỡ nâi? Máh ranáq mới táq la tỡ bữn mpha ntrớu tễ Sim-ri.”
32Yê-hu tapoang achỗn cớp pai casang neq: “Bữn noau noâq pruam muoi mứt cớp cứq?”
 Bo ki bữn bar pái náq cũai ayững atĩ puo tapoang asễng chu án tễ toong piang.
33Yê-hu pai neq: “Apŏ́ng mansễm ki chu nâi!”
 Ngkíq alới apŏ́ng án, ma aham án pardáih pĩeiq tâng viang vil cớp tâng aséh hỡ. Chơ máh aséh ki tĩn sarúq tỗ án.
34Yê-hu mut chu dống puo cớp cha dỗi. Chơ án pai neq: “Cỗ mansễm ki la con puo, ngkíq cóq anhia tứp sac án, tam noau khoiq pupap án chơ.”
35Ma bo tỗp alới ễ dững tứp, alới ramóh ống cantar plỡ, máh nghang atĩ, cớp máh nghang ayững sâng. 36Chơ alới chu atỡng Yê-hu, cớp Yê-hu pai neq: “Nâi! Lứq cỡt ariang Yiang Sursĩ khoiq pai chơ, yuaq Ncháu khoiq atỡng toâq Ê-li tễ tỗp Tit-bê neq: ‘Máh acho bữn cha sâiq Yê-sabel pỡ cutễq vil Ye-triel. 37Clữi ki sâiq án caldáih chu dũ ntốq, cỡt ariang créq charán toau tỡ bữn noau sanhữ noâng pai sâiq án.’”