51

Yiang Sursĩ Noâng Manrap Cruang Ba-bulôn

1Yiang Sursĩ pai neq: “Sanua cứq amoaih cuyal rêng lứq yỗn pỡq talốh nheq cruang Ba-bulôn cớp máh cũai tâng cruang ki. 2Cứq ễ ớn máh cũai tễ cruang canŏ́h toâq talốh cruang Ba-bulôn, samoât cuyal phát soc saro sapâr chu nâi chu ki. Tữ tangái talốh ki toâq, tỗp alới ễ toâq chíl cu coah, cớp cloong cutễq nâi cỡt ntốq rangual ễn. 3Chỗi yỗn tỗp tahan tâng vil loâp pán tamĩang, tỡ la sớp tampâc tac. Chỗi dŏq dỡi tamoong samiang póng, cóq pupứt nheq. 4Nheq tữh alới chũl hâp lứq, chơ cuchĩt tâng máh rana dũ vil alới. 5Cứq Yiang Sursĩ, la Ncháu Sốt Toâr Lứq, tỡ bữn táh tỗp I-sarel cớp tỗp Yuda, tam tỗp alới khoiq táq lôih chóq cứq, la Ncháu ca bráh o lứq tỗp I-sarel sang. 6Cóq lúh chíq tễ cruang Ba-bulôn! Cóq lúh yỗn vớt dŏq anhia bữn tamoong! Chỗi yỗn noau cachĩt anhia cỗ tian ŏ́c lôih cruang Ba-bulôn. Sanua, cứq ntôm carláh dỡq cớp manrap cruang Ba-bulôn, na pĩeiq alới cóq roap. 7Cruang Ba-bulôn khoiq cỡt samoât cachoc yễng tâng talang atĩ cứq, chơ cứq táq yỗn nheq cốc cutễq nâi cỡt bũl. Máh cruang cũai khoiq nguaiq blŏ́ng nho tễ cachoc ki, chơ alới pứt nheq sarnớm. 8Cruang Ba-bulôn cỡt rúng ralốh chái lứq, máh vil khoiq ralốh nheq chơ. Ngkíq cóq tanúh yỗn án. Cóq chuaq rahâu tahâu bớc án, cŏh lơ bán cống bữn. 9Máh cũai cruang canŏ́h ca ỡt tâng vil ki pai neq: ‘Tỗp hếq khoiq chuaq yoc ễ rachuai cruang Ba-bulôn, ma tỡ loâp. Ngkíq, sanua hếq táh cruang ki, chơ píh chu loah pỡ vil viang hếq bữm. Yiang Sursĩ yỗn cruang Ba-bulôn roap tôt cỗ lôih cruang ki ntâng lứq, cớp án talốh thréc nheq cruang ki.’”
10Yiang Sursĩ pai neq: “Ơ máh cũai proai cứq ơi! Cóq anhia triau cupo neq: ‘Yiang Sursĩ khoiq apáh yỗn noau hữm hếq pĩeiq lứq. Cóq pỡq atỡng máh cũai tâng vil Yaru-salem dáng tễ ranáq Yiang Sursĩ, la Ncháu hái, khoiq táq.’”
11Yiang Sursĩ khoiq racoâi máh puo tâng cruang Mê-dia, yuaq Ncháu chanchớm ễ talốh cruang Ba-bulôn. Na ngê nâi Ncháu carláh dỡq chóq tỗp Ba-bulôn, cỗ tian alới talốh Dống Sang Toâr án.
 Máh sốt taniap tahan ớn neq: “Cóq anhia kit saráh yỗn nhôiq! Cóq ĩt yống khễl!
12Cóq táq tếc yỗn mut chíl viang vil Ba-bulôn. Cóq rưoh anoat cũai rapĩen kĩaq yỗn khâm. Cóq yai cũai kĩaq ĩn khoiq anoat dŏq. Cóq chóh cũai yỗn crŏ́q catáng!”
 Yuaq Yiang Sursĩ khoiq aloŏh ngê, cớp táq yỗn moâm ariang án khoiq pai ễ táq chóq vil Ba-bulôn.
13Cruang Ba-bulôn bữn sa‑ữi crỗng, cớp bữn sanốc ntữn sa‑ữi lứq. Ma khoiq toâq ngư parsốt chơ yỗn cruang ki, cớp dỡi tamoong án khoiq noau cứt táh. 14Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq khoiq thễ dũan nhơ dỡi tamoong án bữm neq: Án lứq táq yỗn bữn clứng cũai mut chíl vil Ba-bulôn, ĩn sampứh lam khuoq bũm, cớp tỗp alới triau cupo bũi óh cỗ bữn riap.

Cansái Ũat Dŏq Khễn Yiang Sursĩ

  15Yiang Sursĩ khoiq tễng cốc cutễq nâi nhơ chớc toâr lứq tễ án bữm;
   lứq án toâp tễng manlôc nâi cớp paliang paloŏng tễ sarnớm roan rangoaiq án bữm.
  16Toâq án aloŏh sưong ớn, dỡq tâng paloŏng hỗ rasỗ ravĩat;
   chơ án táq yỗn ramứl sapâr achỗn tễ máh pứp cốc cutễq nâi;
  án táq yỗn lalieiq lacang tâng mpứng dĩ dỡq mia,
   cớp dững aloŏh cuyal tễ ntốq án kháng dŏq.
  17Dũ náq cũai la sacũl cớp tỡ bữn dáng ntrớu;
   máh cũai chiang mial rup cỡt casiet táq cỗ tễ máh rup alới táq.
   Yuaq rup yiang ki moang yiang táq nan sâng, cớp tỡ bữn tamoong.
  18Máh yiang ki tỡ bữn khlữr ntrớu,
   cớp pĩeiq noau ayê ra‑ac;
  máh yiang ki cóq pứt nheq toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh.
  19Yiang Sursĩ Yacốp sang, tỡ bữn ĩn máh yiang ki.
   Yuaq Ncháu la Yiang ca tễng dũ ramứh,
   cớp máh cũai I-sarel cỡt samoât mun án.
  Ramứh án la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq.

Parnúh Khong Yiang Sursĩ

20Yiang Sursĩ pai neq: “Ơ cruang Ba-bulôn ơi! Mới cỡt samoât parnúh cớp crơng choac khong cứq. Toâq cứq loŏh rachíl, cứq ớn mới pỡq tĩn sarúq sa‑ữi cruang cũai, cớp talốh táh sa‑ữi ntốq máh puo sốt. 21Cứq ớn mới pieih máh aséh cớp cũai ỡt tâng cloong aséh yỗn pacháh abuoiq nheq; cứq ớn mới pieih máh sễ aséh rachíl cớp máh cũai dững sễ ki. 22Cứq ớn mới cachĩt táh máh cũai mansễm samiang, cũai thâu cớp cũai póng, carnễn samiang cớp carnễn mansễm, 23cớp cachĩt táh nheq máh cũai mantán cữu cớp tỗp cữu. Cứq ớn yỗn mới pieih máh cũai táq nia sarái cớp ntroŏq alới, cớp tĩn sarúq máh cũai sốt cớp cũai ayững atĩ sốt, yỗn dưoiq abuoiq nheq.”

Manrap Tỗp Ba-bulôn

24Yiang Sursĩ pai neq: “Tỗp anhia têq bữn hữm máh ranáq cứq táq dŏq carláh dỡq chóq cruang Ba-bulôn cớp chóq cũai proai tâng ki, cỗ tian máh ranáq sâuq alới khoiq táq chóq vil Yaru-salem. 25Ơ cruang Ba-bulôn ơi! Mới cỡt samoât muoi anũol cóh ca talốh chũop cốc cutễq nâi; ma cứq Yiang Sursĩ cỡt án ca par‑ũal mới. Cứq ễ catoâng cớp cũat mới pali yỗn li cớp cloong cutễq, dếh táq yỗn mới cỡt samoât bŏ́h. 26Tỡ bữn noau ĩt tamáu tễ mới dŏq co táq soq, cớp tỡ bữn noau ĩt tâc noâng tamáu ki. Ma mới lứq cỡt ntốq aiq mantái níc. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.
27“Cóq ayứng aroâiq tếc dŏq mut chíl; cóq plóng lavia yỗn máh cruang cũai sâng. Cóq ớn nheq tữh cũai thrũan loŏh rachíl cớp cruang Ba-bulôn. Cóq arô máh cruang A-rarat, Mi-ni, cớp At-canat yỗn thrũan loŏh chíl cruang ki tê. Cóq chóh muoi noaq taniap dŏq ayông máh tahan. Cóq dững aséh yỗn sa‑ữi samoât lam khuoq bũm. 28Cóq thrũan máh cruang cũai yỗn loŏh rachíl cớp cruang Ba-bulôn. Cóq arô puo Mê-dia cớp cũai sốt tâng dũ vil, dếh cũai sốt canŏ́h chũop cruang Mê-dia ndỡm. 29Cutễq lứq cỡt cacưt nheq, yuaq Yiang Sursĩ táq samoât án khoiq anoat dŏq, táq yỗn cruang Ba-bulôn cỡt ntốq aiq, la ntốq ŏ́q cũai ỡt. 30Máh tỗp tahan Ba-bulôn khoiq tangứt rachíl, cớp ỡt ra‑ĩap tâng ntốq kĩaq. Alới khoiq pứt sarméq, cỡt samoât mansễm miat sâng. Ngoah toong viang vil khoiq noau talốh yỗn ralíh nheq, cớp máh dống khoiq noau chŏ́ng cat. 31Máh cũai ranễng manoaq puai manoaq, dững santoiq pau pỡ puo Ba-bulôn neq: Cu coah vil puo khoiq noau cheng bữn nheq chơ. 32Ntrin dỡq bân ntốq noau clong, la noau cheng bữn tê, dếh chŏ́ng táh nheq ntốq kĩaq. Máh tahan tâng vil cỡt santar ngcŏh lứq. 33Cứq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq pai neq: ‘Tỡ bữn dũn noâng, máh cũai par‑ũal alới tráh alới toâq dau cớp tĩn sarúq alới, samoât noau tĩn saro bân ntốq púh saro.’”
34Máh cũai tâng vil Yaru-salem pai neq: “Nabũ-canêt-sa puo Ba-bulôn cŏ́h cớp lưn cha cũai tâng vil Yaru-salem; án táq yỗn vil ki cỡt rangual samoât khang sarŏh sâng. Án cỡt samoât muoi lám charán pla lưn cha vil ki. Án cheng ndỡm máh crơng ntrớu án yoc ễ bữn, cớp voang táh crơng án tỡ ễq ễ bữn noâng. 35Cóq cũai proai Si-ôn pai neq: ‘Sễq máh ranáq sâuq alới táq chóq tỗp hái, toâq loah pỡ cruang Ba-bulôn ễn.’ Cớp máh cũai vil Yaru-salem pai neq: ‘Máh ranáq cũai Ba-bulôn táq yỗn tỗp hái ramóh túh arức, sễq alới roap dỗl loah ranáq ki tê.’”

Yiang Sursĩ Rachuai Tỗp I-sarel

36Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ pai chóq cũai vil Yaru-salem neq: “Cứq ễ rapai chuai anhia, cớp carláh dỡq chuai anhia. Cứq ễ táq yỗn dỡq mưt tâng cruang Ba-bulôn cỡt khỗ, cớp máh dỡq tũm cỡt sarễt. 37Chơ cruang Ba-bulôn cỡt ntốq rúng ralốh, cớp cỡt ntốq charán cruang ỡt ễn. Dũ náq cũai bữn hữm, ki alới sâng cahĩal cớp ngcŏh lứq, yuaq ŏ́q cũai ỡt noâng. 38Máh cũai Ba-bulôn la ariang cula samín. Alới la samoât cula samín con cri, cỗ sâng panhieih. 39Ngkíq, cứq ễ thrũan muoi pêl cha bũi yỗn tỗp alới, cớp yỗn alới sâng bũi óh nguaiq toau cỡt bũl. Chơ tỗp alới mut bếq, ma tỡ nai tamỡ noâng. 40Cứq ễ dững alới pỡq samoât noau dững cữu, mbễq tangcáh, cớp cữu tôl dŏq cachĩt. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”
41Yiang Sursĩ pai tễ vil Ba-bulôn ễn neq: “Ba-bulôn ca dũ cruang tâng cốc cutễq nâi khễn, sanua noau khoiq cheng ĩt. Vil ki khoiq cỡt ntốq cahĩal lứq; yỗn máh cũai, cớp noau tỡ ễq hữm noâng vil ki. 42Dỡq mưt clưn clũom nheq cruang Ba-bulôn, cớp dỡq mưt canoâq hỗ rloâm-rlức culuah cũat nheq cruang ki. 43Máh vil tâng cruang ki cỡt ntốq rangual, cỡt samoât ntốq aiq, ntốq ŏ́q cũai ỡt, cớp tỡ bữn noau pỡq pha. 44Cứq ễ táq yỗn yiang Bel tâng cruang Ba-bulôn roap tôt; ntrớu án lưn cha, cứq ễ ĩt loah nheq tễ bỗq án; chơ máh cũai tỡ ễq sang noâng án.
 “Viang vil Ba-bulôn khoiq ralíh nheq.
45Ơ tỗp I-sarel ơi! Cóq anhia dễq nheq tễ ntốq ki! Cóq anhia lúh yỗn vớt tễ ŏ́c cứq cutâu mứt ntâng lứq! 46Chỗi yỗn mứt anhia cỡt clơng, cớp chỗi ngcŏh ntrớu tễ ŏ́c parchia parhan anhia sâng tễ cruang ki. Cu cumo toâq anhia sâng ŏ́c parhan tễ muoi noaq puo rachíl cớp muoi noaq puo canŏ́h ễn. 47Ma lứq toâq tangái cứq ễ táq yỗn máh rup yiang tâng cruang Ba-bulôn roap tôt. Máh cũai chũop cruang ki lứq sâng casiet, cớp noau cachĩt nheq alới. 48Dũ ramứh tâng paloŏng cớp tâng cốc cutễq nâi bữn triau cupo bũi óh lứq, toâq máh cũai proai tễ angia pỡng bữn chíl riap cruang Ba-bulôn cớp talốh táh nheq cruang ki. 49Cruang Ba-bulôn cóq pứt, yuaq án khoiq cỡt nỡm táq yỗn máh cũai tâng dũ cruang cuchĩt, dếh táq yỗn cũai I-sarel cuchĩt sa‑ữi lứq. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”

Yiang Sursĩ Atỡng Tễ Máh Cũai I-sarel Ca Ỡt Tâng Cruang Ba-bulôn

50Yiang Sursĩ pai chóq máh cũai proai án tâng cruang Ba-bulôn neq: “Anhia khoiq vớt chơ tễ ŏ́c cuchĩt! Anhia chỗi acoan noâng! Tam anhia ỡt yơng tễ vil viang anhia bữm, ma cóq anhia sanhữ cứq la Yiang Sursĩ anhia, cớp sanhữ vil Yaru-salem hỡ. 51Anhia dốq pai neq: ‘Hếq pĩeiq noau mumat yỗn cỡt casiet táq; ŏ́c ngcuang hếq khoiq pứt nheq chơ, yuaq máh cũai cruang canŏ́h khoiq cheng ndỡm nheq ntốq miar khong Yiang Sursĩ tâng Dống Sang Toâr.’ 52Yuaq ngkíq, cứq pai neq: Lứq toâq tangái cứq ễ táq yỗn máh rup noau cucốh sang roap tôt; chơ chũop cruang ki bữn cũai bớc chũl cu‑ỗi cớp chuchỗr. 53Tam cruang Ba-bulôn têq poah chỗn chu paloŏng, cớp táq ntốq kĩaq khâm lứq pỡ ki, ma cứq ễ ớn máh cũai toâq talốh nheq. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”

Ranáq Rúng Pứt Tâng Cruang Ba-bulôn

54Yiang Sursĩ pai neq: “Cóq anhia tamứng! Bữn sưong nhiam cuclỗiq cucling loŏh tễ cruang Ba-bulôn, cỗ tian cruang alới khoiq rúng ralốh. 55Cứq talốh cruang Ba-bulôn yỗn án cỡt ntốq rangiac. Poâl tahan mut tưn-ưn tâng vil samoât dỡq mưt canoâq rêng lứq; sưong alới ralông casang lứq. 56Máh cũai talốh khoiq toâq pỡ cruang Ba-bulôn chơ; máh tahan Ba-bulôn khoiq noau cỗp nheq; máh cứr tamĩang khoiq noau déh táh nheq chơ. Cứq Yiang Sursĩ, án ca carláh dỡq chóq tỗp alới; cứq ễ culáh cóng yỗn dũ náq cũai tâng cruang Ba-bulôn, puai ranáq alới khoiq táq. 57Cứq ễ táq yỗn máh cũai sốt, cũai rangoaiq, cũai ayông, cớp cũai tahan cỡt bũl plêc. Nheq náq alới bếq, ma tỡ bữn tamỡ noâng. Cứq Yiang Sursĩ la Puo Sốt Toâr Lứq. 58Máh viang vil Ba-bulôn ca khâm lứq, khoiq sarũq asễng chu cutễq; cớp máh ngoah toong vil sarỡih la cat thréc nheq. Máh ranáq cũai chiang tễ cruang canŏ́h táq la pứt miat cỗ tễ ũih cat thréc nheq. Cứq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq toâp pai máh ŏ́c nâi.”

Sê-raya Dững Santoiq Yê-ramia Chu Cruang Ba-bulôn

59Sê-raya con samiang Nê-ria, châu Masĩah, la cũai ayững atĩ ca ỡt níc cớp Sê-dakia puo cruang Yuda. Tâng cumo pỗn Sê-dakia cỡt puo, Sê-raya pỡq chu cruang Ba-bulôn parnơi cớp Sê-dakia; chơ cứq yỗn án dững parnai pỡ ki. 60Cứq Yê-ramia chĩc tâng parnĩal choâiq tễ nheq máh ranáq cuchĩt pứt ễ toâq pỡ cruang Ba-bulôn, dếh máh ranáq canŏ́h hỡ ễ toâq pỡ cruang Ba-bulôn. 61Cứq atỡng Sê-raya neq: “Tữ mới pỡq toâq pỡ cruang Ba-bulôn, cóq mới doc yỗn casang máh ŏ́c cứq khoiq chĩc tâng parnĩal choâiq nâi yỗn cũai proai tamứng. 62Chơ cóq mới câu neq: ‘Ơ Yiang Sursĩ ơi! Anhia khoiq pai ễ talốh táh ntốq nâi dŏq tỡ bữn acán ntrớu têq tamoong noâng, tam cũai tỡ la charán, cớp táq yỗn cruang nâi cỡt ntốq aiq mantái níc.’ 63Sê-raya ơi! Moâm mới doc nheq parnĩal choâiq nâi yỗn cũai proai tamứng, cóq mới chŏ́q choâiq nâi tâng muoi cốc tamáu, chơ voang asễng chu crỗng Ơ-phơ-rat; 64cớp pai neq: ‘Cruang Ba-bulôn lứq cỡt dớp asễng samoât nâi tê. Án tỡ nai dỗih noâng, cỗ Yiang Sursĩ ễ dững atoâq ranáq cuchĩt pứt pỡ cruang nâi.’”
 Máh santoiq Yê-ramia pai la nheq máh nâi toâp.