51

Nau Yêhôva Phat Dôih Ƀon Babilôn

1Pô aơ Yêhôva lah: "Aơ, gâp mra ăn sial ƀư rai tâm rdâng đah ƀon Babilôn, jêh ri phung gŭ tâm ƀon Lip-Kamai (bri Kaldê).
2Gâp mra prơh hăn phung bunăch tât rkhŭk ƀon Babilôn, jêh ri khân păng gŭm-nsiăng bri dak păng, yorlah lĕ tât nar ƀư rai jêh, khân păng mra văch ƀư ma Babilôn tă bơh puăn njônh bri gŭ jŭm pãng.
3Lơi ăn tahan djôt na van na păng ôh, jêh ri lơi ăn păng gŭ dâk nsoh ao loih păng ôh.
 Lơi hôm om ôh phung tahan ndăm păng, ƀư rai lĕ rngôch phung tahan pãng.
4Khân păng mra chôt khĭt tâm bri phung Kaldê, jêh ri bu ntâp tât khĭt tâm trong toyh păng.
5Jêh ri phung Israel nđâp phung Yuda bu mâu dun chalơi ôh yorlah Brah Ndu khân păng, Brah Ndu Yêhôva ma phung tahan; nđâp lah bri dak khân păng bêng ma nau tih mhĭk kađôi lĕ ta nãp Nơm Kloh Ueh Israel.
6"Du hom tă bơh ƀon Babilôn, ăn ăp nơm nchuăt du tâm rklaih nau rêh păng!
 Lơi ăn rai yot ôh yor ma nau tih ôbăl, yorlah aơ jêng rnôk Yêhôva plơng bôk, Păng mra mplơ̆ sĭt ma păng tĭng nâm kan păng hŏ ƀư jêh.
7Ƀon Babilôn jêng du mlâm kachok mah tâm ti Yêhôva, ăn lĕ rngôch lam bri neh ntu nhŭl ndrănh; phung ndŭl mpôl bunuyh hŏ nhêt jêh ndrănh păng, yor nây yơh dĭng jêng brŭt moih.
8Ƀât lât ƀon Babilôn lĕ tŭp jêh ri chah rai jêh; yor na păng nhĭm vơl hŏm!
 Sŏk hom dak si sãm nau ji păng, gĭt lah păng dơi bah ji?
9He ăt ŭch lĕ gay ƀư bah ƀon Babilôn, ƀiălah ôbăl mâu dơi bah ôh
 Chalơi hom păng, jêh ri ăn ăp nơm hăn sĭt rlet ma bri păng nơm; yorlah nau tâm rmal ma păng hao tât kalơ trôk, păng hao kalơ tât ma ndâr tŭk.
10Yêhôva hŏ tâm mpơl jêh nau he jêng sŏng srăng; văch hom, ăn he mbơh tâm ƀon Siôn kan Yêhôva Brah Ndu he hŏ ƀư jêh.'
11"Lanh hom hăr! Kuăn khêl ăn nâp!
 Yêhôva hŏ nsônh jêh nau ŭch mĭn phung hađăch bri Mêdơ,
 Yorlah nau păng ŭch ƀư jêng nau ƀư rai lơi ƀon Babilôn;
 Yêhôva mra plơng bôk,
 Păng mra plơng bôk ma ngih brah Păng.
12N'hao bok pla tâm rdâng đah mpêr ƀon Babilôn, ntop phung gak ăn katang, dơm phung gak, kâp ƀư ma khân păng; yorlah Yêsu hŏ nkra jêh nau
 Păng ŭch ƀư jêh ri nau Păng ngơi lah ma phung gŭ tâm ƀon Babilôn.
13Hơi ƀon toyh ndrŏng ma drăp ndơ khlay, gŭ dăch âk n'hor dak, nau rai lôch ma may tât jêh, rnôk bu mra ƀư rai may.
14Yêhôva ma phung tahan ton săk êng ma păng nơm; n'hêl nê̆ gâp mra ăn ma may bêng phung băl bu êng âk râk nâm bu krah; jêh ri khân păng mra nter troh yorlah khân păng dơi jêh tâm rdâng đah may.
15"Yêhôva yơh jêng Nơm hŏ rhăk njêng jêh neh ntu ma nau brah Păng.
 Păng ƀư nâp neh ntu ma nau blau mĭn Păng, jêh ri ma nau gĭt rbăng Păng lăk jêh phung trôk.
16Tơlah tăng Păng ngơi, geh nteh dak ro-rŏch tâm phung trôk, jêh ri Păng ăn dak ngom hao thŭl bơh bôl dũt neh ntu.
 Păng njêng lơp ndrel ma dak mih, jêh ri tă tâm jay Păng luh du sial.
17Yor ri geh âk nuyh jêng rluk, jêh ri mâu geh nau gĭt rbăng ôh; nơm rhăk mah prêng da dê yor ma rup trah brah păng, yorlah rup trah khân păng mâu ngăn ôh, jêh ri mâu geh nsôr n'hâm ôh (suh n'hâm) tâm rup nây.
18Ndơ nây mâu khlay ôh, du ntil kan ndơm bu; ta rnôk tât nau tâm rmal ma khân păng, khân păng mra rai-yot.
19Drăp ndơn Y-Yakôb mâu jêng nâm bu ndơ nây ôh, yorlah Păng yơh jêng Nơm hŏ rhăk njêng lĕ rngôch ndô ndơ, mpôl băl Israel jêng drăp ndơn Păng;
 Amoh Păng jêng Yêhôva ma phung tahan.
20"may jêng me nôp jêh ri ndơ gâp rnă tâm lơh; gâp dŏng may ƀư chah lĕ rngôch phung mpôl bunuyh jêh ri ma may gâp ƀư rai âk ƀon bri hađăch.
21Gâp mra dŏng may ƀư chah hăch rhên.
 Seh jêh ri rmăk păng, ma may gâp ƀư chah hăch-rhên ndeh seh jêh ri rmăk păng,
22ma may gâp ƀư rai bu ur jêh ri bu klâu, ma may gâp ƀư rai bu klâu ranh jêh ri phung bu mom, ma may gâp ƀư rai phung bu klâu ndăm jêh ri bu druh tang-tat,
23ma may gâp ƀư rai rmăk biăp nđâp ma biăp păng, ma may gâp ƀư rai nơm ƀư mir jêh ri ndrôk chuar mir păng ma may gâp ƀư rai kôranh toyh jêh ri phung kôranh tahan.
24"Gâp mra mplơ̆ sĭt ma ƀon Babilôn jêh ri lĕ rngôch phung gŭ tâm bri Kaldê ta năp măt khân may yor lĕ rngôch nau mhĭk khân păng hŏ mâp ƀư jêh tâm ƀon Siôn." Yêhôva lah.
25"Aơ, gâp tâm rdâng ma may,
 Ơ yôk gĭt ƀư rai."
 Yêhôva lah, "nơm ƀư rai lĕ neh ntu;
 Gâp mra yơr ti gâp ƀư ma may, jêh ri mra rlă may bơh pŭng yôk, ƀư ăn may jêng yôk ŭnh sa jêh.
26Bu mâu mra sŏk du mlâm lŭ tă bơh may dơm ta njônh, jêh ri mâu lĕ sŏk du mlâm lŭ nây ƀư mbon đŏng, ƀiălah may mra jêng ntŭk rngol ƀaƀơ n'ho ro," Yêhôva lah.
27"N'hao hom du blah bok pla ta kalơ neh ntu, uh hom nŭng ta nklang phung mpôl băl bunuyh;
 Ndrăp rơm hom phung mpôl băl bunuyh gay tâm lơh đah păng.
 Kuăl hom phung bri hađăch
 Ararat, Mini, jêh ri Askênas vãch tât ƀư ma păng! Dơm hom du huê kôranh tahan toyh tâm rdâng đah păng, djôt leo hom seh ăn âk râk nâm bu krah!
28Rơm ndrăp hom ntil mpôl bunuyh tâm lơh đah păng, phung hađăch bri Mêdơ ndrel ma phung kôranh toyh jêh ri phung kôranh păng, jêh ri lĕ rngôch bri khân păng chiă uănh.
29Neh tât n'găr jêh ri mpât n'gơ yorlah nau Yêsu nkra ŭch ƀư ma ƀon Babilôn hŏ nâp ngăn, ŭch ăn bri Babilôn jêng rngol mâu geh bunuyh gŭ ta nây ôh.
30Phung tahan bri Babilôn rlu jêh tâm lơh, khân păng ăt gŭ tâm pôih nâp khân păng; nau katang khân păng lĕ roh jêh, khân păng jêng nâm bu bu ur; ngih vâl khân păng mra bu su ma ŭnh, mâng rnăng mpông pêr pă jêh (deh jêh).
31Tahan gak rmlak, văch mbơh tâm mâp ndrel đah nơm êng, du huê nơm ntuh bâr tâm mâp đah nơm ntuh bâr êng gay mbơh ma hađăch Babilôn ma nau ƀon khân păng lĕ bu sŏk jêh jŭm pŭng meng;
32Mbõng dak ntŭk bu vay lăp rgăn lĕ bu sŏk jêh, ntŭk djut rhuh lĕ bu su jêh ma ŭnh, jêh ri phung tahan lĕ klach nsâr."
33Yorlah pô aơ Yêhôva Brah Ndu Israel lah: "Kon bu ur ƀon Babilôn jêng nâm bu ntŭk bu mprah ba ta yan bu plên ba, hôm kanŏng djê̆ lê̆, jêh ri yan bu rek păng mra tât."
34"Y-Nebukatnetsar, hađăch Babilôn, hŏ gĭnh rvăn gâp jêh, ƀư chah gâp, chalơi gâp nâm bu yăng nsoih; păng sa rvăn gâp, păng jêng nâm bu mpô mpa bri toyh; păng mbêng ndŭl păng ma ndơ kah gâp; păng mprơh luh padih."
35Ăn phung gŭ tâm ƀon Siôn lah:
 "Ăn nau ƀư ƀai hŏ ƀư ma gâp jêh ri ma nglay săk gâp tât ma ƀon Babilôn,
 "Ăn phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem lah,
 "Ăn mham gâp hoch ta kalơ phung gŭ tâm bri Kaldê."
36Yor nây pô aơ Yêhôva lah:
 Aơ, gâp mra king nau kon may, jêh ri har plơng bôk ăn ma may.
 Gâp mra nsuăt lơi dak mƀŭt păng, jêh ri ăn tu păng sơh, kroh.
37Ƀon Babilôn mra jêng du mbŭch ndơ djơh rai, ntŭk so bri gŭ, du ntil ndơ bu nkrit, jêh ri ndơ bu nsŭch n'găp, mâu hôm geh bunuyh gŭ ôh.
38Khân păng mra ngrông ndrel n'grŭp nâm bu yau mŭr khân păng mra rđuh nâm bu kla mŭr kon.
39Dôl khân păng nsônh nuih ŭch ƀư khân păng nkra nau sông sa toyh ma khân păng, jêh ri ăn khân păng nhŭl ndrănh kŏ tât khân păng troh nter jêh ri gơm, jêh ri n'ho lêt bêch, mâu hôm kah rngăl ôh," Yêhôva lah.
40"Gâp mra njŭn khân păng jŭr ma ntŭk bu sreh nkhĭt nâm bu kon biăp, nâm bu biăp nkuăng jêh ri be nkuăng.
41"Sêsăk lĕ bu sŏk jêh, jêh ri ƀon chrêk ma lơp ma lĕ rngôch neh ntu moh nau dĭng bu sŏk! Babilôn hŏ jêng rngol jêh ta nklang ntil mpôl bunuyh!
42Dak mƀŭt lip bŭk jêh bri Babilôn; bri nây lĕ nkŭm jêh ma dak rbuh.
43Ƀon bri Babilôn lĕ jêng ntŭk rngol, du n'gor bri sơh, jêh ri bri hŏng, bri mâu geh bunuyh gŭ ôh, jêh ri mâu geh du huê kon bunuyh văch rgăn ta nây ôh.
44Gâp mra tâm rmal brah Bel tâm bri Babilôn, jêh ri sŏk ntơt bơh trôm mbung păng moh ndơ păng lĕ rvăn jêh.
 Phung mpôl băl bunuyh mâu mra yơk mbah đŏng ma păng ôh; mpêr ƀon Babilôn lĕ rlâm jêh.
45"Luh du hom tă bơh ta nklang păng,
 Ơ phung ƀon lan gâp! nchuăt du hŏm gay tâm rklaih nau rêh khân may! klaih tă bơh nau Yêhôva duh nuih!
46Lơi ta djôh nuih n'hâm ôh, jêh ri mâu klach lĕ ma nau bu nkoch mbơh tâm bri dak aơ. Yorlah tâm năm aơ geh du nau bu tât mbơh, jêh ri tâm năm pakơi taơ ăt geh nau bu mbơh êng; mbơh nau bu ƀư djơh tâm n'gor, jêh ri kôranh chiă uănh tâm rdâng ndrăng kôranh chiă uănh êng.
47Yor ri, aơ, mra tât nar, gâp mra tâm rmal lĕ rup brah ƀon Babilôn, lĕ rngôch bri neh păng geh nau bêk prêng; jêh ri lĕ rngôch bunuyh gŭ tâm nklang păng mra chôt khĭt.
48Nôk nây, phung kalơ trôk jêh ri tâm neh ntu, geh bâr mprơ maak yor ƀon Babilôn; yorlah phung ƀư rai tă bơh dor lơ mra văch tât lơh đah ƀon Babilôn." Yêhôva lah.
49"Nâm bu ƀon Babilôn hŏ ƀư jêh ma phung nkhĭt Israel chôt khĭt, ăt tâm ban lĕ, phung nkhĭt Babilôn ăt mra chôt khĭt tâm lam bri neh păng.
50Phung khân may jêng phung hŏ klaih jêh bơh đao, du hom, lơi hôm gŭ gâng ôh!
 Tă bơh bri ngai kah gĭt hom ma Yêhôva, jêh ri klân rvê hom ma Yêrusalem."
51"Bu ƀư prêng he jêh, yorlah he tăng jêh nau bu nduyh; nau prêng nkŭm jêh muh măt he, yorlah phung bu năch lăp jêh tâm ntŭk kloh ueh ngih Yêhôva.
52Yor ri, Yêhôva lah: "Aơ, nar mra tât, tơlah gâp mra phat dôih rup brah păng, phung sôt rmanh mra nter lam bri păng."
53Nđâp tơlah ƀon Babilôn mra hao tât ta trôk, jêh ri nđâp lah păng ƀư ƀon toyh nâp ngăn ta kalơ ntŭk prêh kđôi, ăt phung ƀư nau tă bơh gâp prơh hăn mra tât ma păng," Yêhôva lah.
54"Iăt hom! Geh nau nter tă bơh ƀon Babilôn!
 Nteh nau ƀư rai toyh bơh bri phung Kaldê!
55Yorlah Yêhôva ƀư ma Babilôn jêng rngol, jêh ri ăn rngơt bâr păng drơu sơu tâm nây gŭ rklăk.
 Phung ƀư rai troh mâu bu n'gô dak toyh,
 Bu tăng bâr khân păng nter huy;
56Yorlah nơm ƀư rai văch ƀư jêh ma ƀon Babilôn; bu lĕ nhŭp jêh tahan păng, na păng lĕ klah jêh, yorlah
 Yêhôva jêng Brah Ndu plơng bôk nau di, tĭng nâm kan păng ƀư, n'hêl nê̆ păng mra plơng ăn nŭm.
57Hađăch lah, amoh Păng jêng Yêhôva ma phung tahan, lah: Gâp mra ƀư ăn nhŭl ndrãnh phung kôranh toyh, lĕ rngôch phung blau mĭn, phung kôranh chiă uănh, phung kôranh tahan nđâp ma phung tahan tâm ban lĕ.
 Khân păng mra lêt bêch mro, mâu hôm kah rngăl ôh,"
58Pôaơ nau Yêhôva ma phung tahan lah:
 "Mpêr ƀon Babilôn nđâp lah huy ngăn, mra klưh rlâm lĕ ƀhiau, mpông pêr nđâp lah prêh ngăn, bu mra su ma ŭnh.
 Nây yor, nau hŏt raah ƀon lan pah kan dơm dam, jêh ri phung mpôl bunuyh bri êng pah kan hŏt rgănh, kanŏng prăp ăn ma ŭnh."
59Aơ jêng nau ngơi kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi ntĭnh ma Y-Sêraya ƀon buklâu Y-Nêria sau Y-Mahseya tơlah păng hăn ndrel ma Y-Sêdêkia hađăch bri Yuda ma bri Babilôn tâm năm rơh puăn păng chiă uănh. Y-Sêraya jêng nơm mât trôm jrô ngih.
60Y-Yêrêmi chih du ndrom sămƀŭt lĕ rngôch nau mhĭk tât ma ƀon Babilôn, jêng lĕ rngôch nau ngơi hŏ chih jêh nkoch Babilôn.
61Y-Yêrêmi lah ma Y-Sêraya: "Tơlah may hŏ tât Babilôn, ăn may uănh lĕ nau ngơi ao,
62jêh ri lah, 'Ơ Yêhôva, may hŏ lah jêh mra ƀư rai ƀon aơ, pôri mâu geh du ntil ndơ mra gŭ tâm păng ôh, mâu geh bunuyh lĕ, n'ho tât ma mpô mpa kŏ mâu geh lĕ jêh ri păng mra jêng rngol ƀa ƀơ n'ho ro.' 63Tơlah may uănh hŏ lĕ ndrom sămƀŭt aơ, kât du glo lŭ ndop ma păng, jêh ri mƀăr tâm dak krong Ơprat. 64Jêh ri lah, 'Pô nây ƀon Babilôn mra ngâm tâm ban nây lĕ! Păng mâu mra ntoh du (du dâk) đŏng ôh, yorlah nau mhĭk gâp ƀư mra tât ma păng. Jêh ri phung ƀon lan păng mra chalôt.'" Ngu ngơi Y-Yêrêmi dŭt aơ.