19

Gióp trả lời Binh-đát

1Gióp liền trả lời:
  2“Các anh sẽ làm tổn thương tôi,
   và dùng lời lẽ chà đạp tôi cho đến bao giờ?
  3Đã mười lần các anh nhục mạ tôi,
   và công kích tôi không biết xấu hổ.
  4Nếu quả tôi có phạm tội,
   thì đó là chuyện của riêng tôi.
  5Nếu các anh muốn chứng tỏ mình tốt hơn tôi,
   để trách tôi vì nỗi khốn khổ tôi.
  6Thì nên biết rằng CHÚA đã hại tôi,
   và giăng lưới quanh tôi.
  7Tôi kêu lên, ‘Tôi đã bị ức hiếp!’
   Nhưng chẳng ai trả lời.
   Tôi kêu cứu nhưng chẳng thấy công lý.
  8Thượng Đế đã chận đường để tôi không thể đi qua;
   Ngài lấy bóng tối che phủ lối tôi đi.
  9Ngài đã tước đoạt danh dự tôi,
   và lấy mão triều trên đầu tôi.
  10Ngài đánh tôi ngã tứ phía, cho đến khi tôi qua đời;
   Ngài tiêu diệt hi vọng tôi như cây bị đốn.
  11Cơn thịnh nộ Ngài cháy phừng cùng tôi,
   Ngài xem tôi như kẻ thù Ngài.
  12Đạo binh Ngài tập trung lại;
   chuẩn bị tấn công tôi.
  Chúng đóng trại vây quanh lều tôi.
  13Thượng Đế khiến anh em tôi trở nên thù nghịch tôi,
   và làm cho bạn hữu tôi như người xa lạ.
  14Thân nhân tôi đã bỏ đi,
   bạn bè tôi cũng quên tôi.
  15Khách khứa và tớ gái tôi xem tôi như người lạ;
   chúng nhìn tôi như người ngoại quốc.
  16Tôi gọi đầy tớ tôi nhưng nó chẳng thèm trả lời,
   đến nỗi tôi năn nỉ nó muốn gãy lưỡi.
  17Vợ tôi không chịu được hơi thở tôi,
   đến gia đình tôi cũng gớm ghiếc tôi.
  18Lũ trẻ nhỏ không thích tôi,
   và xầm xì về tôi khi tôi đứng lên.
  19Các bạn thân tôi ghét tôi;
   thậm chí đến các người tôi thương cũng trở mặt với tôi.
  20Tôi chỉ còn da bọc xương;
   Tôi đã suýt chết.
  21Các bạn ơi, hãy thương xót tôi, tội nghiệp cho tôi,
   vì tay Thượng Đế đã đánh tôi.
  22Tại sao các bạn rượt đuổi tôi giống như Thượng Đế?
   Các bạn làm tôi tổn thương chưa đủ sao?
  23Ước gì lời tôi được ghi lại,
   viết trên một cuộn giấy.
  24Ước gì tiếng nói tôi được ghi bằng bút sắt vào chì,
   hay khắc vào đá để đời.
  25Tôi biết Đấng Bảo Vệ tôi đang sống,
   cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất.
  26Dù cho sau khi da tôi tan nát,
   ngoài xác thịt tôi sẽ thấy Thượng Đế.
  27Chính tôi sẽ nhìn thấy Ngài;
   và chính mắt tôi sẽ chiêm ngưỡng CHÚA.
  Lòng tôi mong mỏi điều đó mau đến!
  28Nếu các anh nói, ‘Chúng ta sẽ tiếp tục gây bực dọc cho Gióp,
   vì chính anh ta có lỗi,’
  29thì các anh hãy biết sợ lưỡi gươm.
   Cơn thịnh nộ của Thượng Đế sẽ mang trừng phạt bằng lưỡi gươm.
   Rồi các anh sẽ biết quả có công lý.”