3

Gióp nguyền rủa ngày sinh của mình

1Sau bảy ngày Gióp lên tiếng và nguyền rủa ngày sinh của mình. 2Ông nói:
  3“Ngày tôi sinh ra hãy lụi tàn đi,
   và cả cái đêm được báo tin,
   ‘Một bé trai đã ra đời!’ cũng không nên có.
  4Nguyện cho ngày ấy hóa ra tăm tối.
   Đừng để CHÚA lưu ý đến nó.
   Đừng để ánh sáng chiếu trên nó.
  5Nguyền cho bóng tối bao trùm ngày đó.
   Mong cho mây mù phủ kín nó.
   Nguyền bóng tối mịt mù che ánh sáng nó.
  6Nguyền bóng tối dày đặc chụp lấy nó.
   Đừng tính nó vào trong các ngày của năm
   hay đặt nó vào ngày nào trong tháng.
  7Mong cho đêm đó hoang vắng,
   không nghe tiếng reo vui nào.
  8Nguyền cho ai hay nguyền rủa hãy nguyền rủa ngày ấy đi.
   Mong cho họ đánh thức quái vật Lê-vi-a-than trong biển cả.
  Vậy họ hãy nguyền rủa ngày tôi sinh ra đi.
  9Nguyền cho sao mai không bao giờ mọc lên cho ngày đó;
   Nguyền cho nó mong đợi ánh sáng ban ngày không bao giờ đến.
   Tôi mong nó đừng thấy ánh mặt trời lần đầu tiên,
  10vì ánh sáng đó khiến tôi ra chào đời,
   nó không che giấu khốn khổ khỏi mắt tôi.
  11Sao tôi không tắt hơi khi vừa mới sinh?
   Sao tôi không chết đi khi vừa lọt lòng mẹ?
  12Tại sao đầu gối mẹ tôi đỡ lấy tôi,
   và vú mẹ tôi cho tôi bú?
  13Nếu không có những điều đó,
   thì bây giờ tôi đã an giấc ngàn thu;
   tôi đã an nghỉ
  14cùng với các vua và những người khôn ngoan trên đất
   là những kẻ đã xây lâu đài cho mình mà nay bị đổ nát.
  15Tôi hẳn đã an giấc với các quan quyền
   là những kẻ chất vàng bạc đầy nhà mình.
  16Sao tôi không được chôn như đứa bé sanh non,
   như hài nhi không hề thấy ánh sáng ban ngày?
  17Vì trong mồ mả, kẻ ác không còn gây rối,
   và những kẻ làm công nhọc nhằn được an nghỉ.
  18Trong mồ mả, kẻ tù đày được thảnh thơi,
   không còn nghe tiếng quát tháo của chủ nô lệ nữa.
  19Người sang kẻ hèn đều nằm trong mồ,
   và kẻ nô lệ được giải thoát khỏi tay chủ mình.
  20Tại sao ban ánh sáng cho kẻ khốn khổ làm gì?
   Ban sự sống cho kẻ bất hạnh để làm chi?
  21Họ muốn chết cho rồi, nhưng cái chết không đến.
   Họ tìm cái chết còn hơn tìm bảo vật giấu kín.
  22Họ vô cùng hân hoan khi được đặt vào huyệt mả.
  23Họ không biết mình đi về đâu,
   vì Thượng Đế giấu kín tương lai của họ.
  24Khi tôi ăn, tôi chỉ than vãn vì buồn bã;
   lời rên siết tôi tuôn ra như nước.
  25Tôi lo những gì gớm ghê xảy đến cho tôi,
   Thì quả chúng đều đã xảy đến thật.
  26Tôi không an tâm hay bình thản.
   Tôi quá bực dọc, không thể nghỉ ngơi được!”