21

Paloŏng Tamái Cớp Cutễq Tamái

1Moâm ki, cứq hữm paloŏng tamái cớp cutễq tamái. Paloŏng tiaq cớp cutễq tiaq khoiq pứt chơ; cớp dỡq mưt khoiq pứt tê. 2Cớp cứq hữm vil miar khong Yiang Sursĩ, la vil Yaru-salem Tamái. Vil ki sễng tễ paloŏng, toâq tễ Yiang Sursĩ. Vil ki o lứq, riang cumũr khoiq thrũan acoan cayac toâq racoâiq án. 3Cứq sâng muoi sưong casang lứq tễ cachơng ca puo tacu, pai neq: “Sanua Yiang Sursĩ ỡt cớp cũai! Án ỡt cớp alới, chơ alới cỡt cũai án samoât lứq. Án tỡ nai táh alới, ma án ỡt níc cớp alới. 4Yiang Sursĩ chut sarliang moat alới, cớp alới tỡ bữn ramóh ŏ́c cuchĩt tỡ la ŏ́c túh coat noâng. Alới tỡ bữn nhiam tỡ la sâng a‑ĩ noâng. Yuaq dũ ramứh tiaq khoiq pứt chơ.”
5Chơ án ca tacu tâng cachơng puo pai neq: “Sanua cứq táq yỗn dũ ramứh cỡt tamái ễn!”
 Chơ án atỡng cứq ễn neq: “Cóq mới chĩc máh santoiq nâi, yuaq santoiq nâi la pĩeiq lứq, têq noau noap ĩt samoât samơi.”
6Cớp án atỡng cứq ễn neq: “Khoiq moâm chơ! Cứq la plỡ soi. Cứq la ỡt tễ dâu lứq, cớp cứq ỡt toau toâq parsốt. Cũai aléq ma sâng khlac dỡq, cứq yỗn án bữn nguaiq miat tễ dỡq mec yỗn cũai tamoong mantái. 7Cũai aléq ma chíl riap ngê sâuq, cũai ki bữn mun neq: Cứq Yiang Sursĩ cỡt Yiang án, cớp án cỡt con cứq. 8Ma máh cũai táq ranáq sâuq, cóq alới ỡt tâng pống sarloac. Ũih cớp mữ tâng ntốq ki blữ níc, cớp noau dŏq ntốq ki Ntốq Cuchĩt Trỗ Bar. Alới ca mut tâng ntốq ki la cũai neq: Alới ca clac táq ranáq Yê-su, alới ca tỡ ễq sa‑âm ngê Yê-su, alới ca bữn mứt loâi, alới ca cachĩt cũai, mansễm samiang tỡ bữn lacuoi cayac ma bếq parnơi, alới ca puai ngê mo, alới ca sang rup yiang canŏ́h, cớp alới ca táq ntỡng lauq.”

Vil Yaru-salem Tamái

9Moâm ki, bữn muoi noaq tễ tapul náq ranễng Yiang Sursĩ ca yống tapul bễng tangan ca poân moang tapul ramứh túh coat parsốt tháng. Ranễng ki toâq pỡ cứq cớp pai neq: “Toâq pỡ nâi. Cứq yỗn mới hữm cumũr ca cỡt lacuoi Cữu Con.”
10Chơ Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt sĩa tâng mứt pahỡm cứq, cớp ranễng Yiang Sursĩ dững cứq toâq pỡ anũol cóh toâr cớp sarỡih lứq. Tễ ntốq ki án yỗn cứq hữm vil miar khong Yiang Sursĩ, la vil Yaru-salem Tamái. Vil ki toâq tễ Yiang Sursĩ, sễng tễ paloŏng. 11Vil ki ang‑ữr machớng Yiang Sursĩ tê, cớp vil ki báiq sáh ariang tamáu moat ramứh yat-pít. Tamáu moat ki raloang lứq. 12Vil ki bữn viang la‑a cớp sarỡih; bữn muoi chít la bar ngoah toong. Noau khoiq chĩc tâng dũ toong ki, muoi toong muoi ramứh. Ramứh ki la ramứh muoi chít la bar tỗp cũai I-sarel. 13Vil ki muoi coah bữn pái ngoah toong: Coah angia mandang loŏh bữn pái ngoah toong. Coah angia mandang pât bữn pái ngoah toong. Coah angia yáng pỡng cớp angia yáng pưn la machớng ki tê. 14Noau táq viang vil ki tâng pỡng muoi chít la bar tamáu tễl. Cớp noau khoiq chĩc tâng tamáu tễl ki, muoi tamáu muoi ramứh. Ramứh ki la ramứh tỗp muoi chít la bar náq ca rien tễ Cữu Con.
15Ranễng Yiang Sursĩ ca táq ntỡng cớp cứq, án yống muoi ntreh dũi táq toâq yễng. Án ễ chiaq vil, ngoah toong, cớp viang vil ki toâq dũi. 16Piang pa vil ki sarỡih cớp dễn la machớng nheq. Ranễng Yiang Sursĩ ki chiaq vil ki toâq dũi án. Muoi coah vil ki bữn bar ngin pỗn culám ki-lô-mễt. Piang pa sarỡih cớp dễn la machớng nheq. 17Ranễng ki chiaq viang tê. Viang ki sarỡih bữn muoi culám pỗn chít la pỗn coat, puai cũai dốq chiaq. Ranễng ki chiaq machớng ki tê. 18Noau khoiq táq viang ki toâq tamáu moat ramứh yat-pít. Cớp noau táq vil ki toâq yễng muoi chít. Yễng ki raloang samoât kếng. 19Noau pasang tanang viang vil ki toâq muoi chít la bar thữ tamáu moat ramứh neq: Muoi la yat-pít, bar la sapĩr, pái la cal-cadôn, pỗn la samar-danô, 20sỡng la sar-danuc, tapoât la sardĩan, tapul la cru-salit, tacual la barũl, takêh la tupat, muoi chít la cru-saprat, muoi chít la muoi la hua-kin, cớp muoi chít la bar la amễt. 21Cớp noau táq muoi chít la bar lám toong toâq muoi chít la bar ŏ́c hỗt moat lứq noau dŏq ma-carit, muoi toong muoi ŏ́c. Rana tâng vil ki noau táq toâq yễng muoi chít raloang samoât kếng.
22Ỡt tâng vil ki, cứq tỡ bữn hữm dống sang ntrớu, yuaq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, cớp Cữu Con, alới ỡt dũ ntốq tâng vil ki. Ngkíq, ntốq aléq la têq nheq noau sang toam. 23Vil ki tỡ bữn túh cóq bữn moat mandang tỡ la rliang casâi, yuaq Yiang Sursĩ toâp aclaq poang tâng vil ki, cớp Cữu Con la samoât riang chớp tớu yỗn vil ki. 24Chơ nheq tữh cũai têq hữm cớp têq pupỡq cỗ nhơ tễ ŏ́c poang ki. Cớp dũ náq puo tâng cốc cutễq nâi ễ dững máh sanốc ntữn alới amut tâng vil ki. 25Máh toong noau mut loŏh tâng vil ki, noau tỡ nai catáih, yuaq tỡ nai bữn sadâu noâng tâng vil ki. 26Ramứh ntrớu o tỡ la nêuq, cớp ramứh ntrớu cũai dốq khễn, dũ ramứh ki noau dững amut tâng vil ki. 27Ma ramứh sâuq tỡ têq dững amut tâng vil ki. Cũai loâi cớp cũai táq ntỡng lauq, tỡ têq mut tâng vil ki. Ống cũai bữn ramứh tâng tâm saráq ca noau chĩc ramứh cũai bữn tamoong mantái sâng têq mut tâng vil ki. Tâm saráq ki la khong Cữu Con.