7

Muoi Culám Pỗn Chít La Pỗn Ngin Náq Cũai I-sarel

1Vớt ki, cứq hữm pỗn náq ranễng Yiang Sursĩ tayứng tâng pỗn pứp paloŏng cutrúq, manoaq muoi pứp. Alới catáng cuyal ca toâq tễ pỗn angia, tỡ yỗn phát noâng tâng cutễq, tỡ la tâng dỡq mưt, tỡ la tâng aluang aloai. 2Cớp cứq hữm muoi ranễng ễn toâq tễ angia mandang loŏh. Án yống crơng táq tếc yỗn noau dáng cũai aléq la khong Yiang Sursĩ, án ca tamoong mantái. Ranễng ki arô casang lứq pỗn náq ranễng ca Yiang Sursĩ yỗn bữn chớc talốh cốc cutễq cớp dỡq mưt. 3Án atỡng pỗn ranễng ki neq: “Chỗi táq ntrớu yũah chóq cốc cutễq, tỡ la dỡq mưt, tỡ la aluang aloai yỗn toau toâq hếq bữn táq tếc Yiang Sursĩ tâng caliac máh cũai táq ranáq Yiang Sursĩ hái.”
4Cớp cứq sâng noau pai máh cũai bữn tếc ki la 144,000 náq. Alới ki la tễ muoi chít la bar tỗp cũai I-sarel. 5Tễ tỗp Yuda bữn 12,000 náq. Tễ tỗp Ruben bữn 12,000 náq. Tễ tỗp Cát bữn 12,000 náq. 6Tễ tỗp Asêr bữn 12,000 náq. Tễ tỗp Nep-tali bữn 12,000 náq. Tễ tỗp Ma-nasê bữn 12,000 náq. 7Tễ tỗp Si-mê-ôn bữn 12,000 náq. Tễ tỗp Lê-vi bữn 12,000 náq. Tễ tỗp I-sacar bữn 12,000 náq. 8Tễ tỗp Sa-bulôn bữn 12,000 náq. Tễ tỗp Yô-sep bữn 12,000 náq. Cớp tễ tỗp Ben-yamin bữn 12,000 náq.

Clứng Cũai Noau Tỡ Têq Noap

9Vớt ki cứq nhêng, chơ cứq hữm clứng lứq cũai, tỡ rơi ngih noâng. Alới toâq tễ dũ cruang, dũ tỗp, dũ thữ cũai, cớp dũ parnai. Alới tayứng yáng moat cachơng puo tacu, cớp yáng moat Cữu Con. Alới sớp au tuar cloc, cớp alới yống ngcoong po. 10Alới arô casang lứq neq: “Yiang Sursĩ hái, án ca tacu tâng cachơng puo, cớp Cữu Con ki, alới toâp chuai amoong hái!”
11Ngkíq nheq tữh ranễng Yiang Sursĩ ỡt tayứng mpễr cachơng puo tacu, mpễr máh arieih thâu cớp pỗn lám charán. Chơ nheq tữh ranễng ki sacốh racớl yáng moat cachơng puo tacu, cớp alới sang Yiang Sursĩ, pai neq: 12“Amen! Cóq hái khễn cớp sa‑ỡn Yiang Sursĩ hái, yuaq án bữn chớc, bữn rêng, cớp bữn ŏ́c rangoaiq. Yỗn nheq ramứh sốt toâq pỡ án toau sốt dỡi lơi cumo! Amen!”
13Chơ bữn manoaq tễ máh arieih thâu ki blớh cứq neq: “Cũai ca sớp au tuar cloc ki la noau? Cớp tễ léq alới toâq?”
14Cứq ta‑ỡi án neq: “Ncháu ơi! Ống Ncháu toâp dáng tễ ramứh ki.”
 Chơ án atỡng cứq neq: “Nâi la máh cũai khoiq chĩuq túh coat lứq bo alới ỡt tâng cốc cutễq. Alới khoiq pooh au tuar alới yỗn cỡt cloc lứq. Cỗ nhơ tễ aham Cữu Con ki, au tuar alới cỡt cloc.
15Yuaq ngkíq, alới ỡt tayứng yáng moat Yiang Sursĩ dŏq táq ranáq án cu rangái cu sadâu tâng dống sang án. Án ca tacu tâng cachơng puo lứq kĩaq rabán níc alới. 16Alới tỡ nai sâng panhieih khlac; cớp moat mandang tỡ nai claq rêng lứq chóq alới, tỡ la ũih táq yỗn alới sâng a‑ĩ, 17yuaq Cữu Con ca ỡt yáng moat cachơng puo tacu chứm siem alới. Án toâp cỡt mantán alới, cớp dững alới toâq pỡ dỡq mec yỗn tamoong. Cớp Yiang Sursĩ chut sarliang moat alới.”