11

Bar Náq Ca Cuchĩt Cớp Tamoong Loah

1Moâm ki noau yỗn cứq muoi ntreh aluang, chơ ớn cứq neq: “Mới pỡq chiaq dống sang Yiang Sursĩ cớp prông ca ỡt tâng dống ki toâq aluang nâi. Cớp mới ngih maléq clứng cũai rôm sang toam tâng dống ki. 2Ma máh nchŏh yáng tiah dống sang, ki mới chỗi chiaq, yuaq ntốq ki noau yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarel têq mut. Nỡ‑ra cũai ki cỡt sốt tâng vil Yaru-salem, la vil miar khong Yiang Sursĩ, nheq pỗn chít la bar casâi. 3Tâng 1,260 tangái, cứq ớn bar náq pỡq pỡ ki, dŏq atỡng tễ ngê Yiang Sursĩ. Bar náq nâi tâc tampâc tanúh.”
4Alới bar náq ca atỡng parnai ki la samoât bar nỡm aluang o‑li‑vê cớp samoât bar rông tớu noau dŏq yáng moat án ca Ncháu cốc cutễq nâi. 5Khân bữn cũai aléq ma yoc ễ táq bar náq ki, bữn ũih loŏh tễ bỗq alới bar náq dŏq cachĩt cũai ca yoc ễ táq alới. Ngkíq, cũai aléq ma ễ táq alới bar náq, cũai ki cóq cuchĩt na ũih. 6Alới bar náq ki bữn chớc têq catáng dỡq mia, tỡ yỗn mia sễng noâng tâng máh tangái alới atỡng tễ ngê Yiang Sursĩ. Alới bữn chớc têq táq yỗn dỡq cỡt chíq aham. Cớp alới bữn chớc têq ớn dũ ramứh túh coat toâq pỡ cốc cutễq nâi puai pahỡm alới yoc.
7Toâq nheq ngư alới bar náq ki atỡng tễ ngê Yiang Sursĩ, bữn muoi lám charán pla chỗn tễ pống sarloac rachíl cớp alới bar náq ki. Charán pla ki ễ chíl riap cớp cachĩt alới. 8Chơ tỗ alới radốc tâng rana put tâng vil toâr ca noau khoiq téh Ncháu alới tâng aluang sangcáng. Vil ki la vil Yaru-salem, ma Raviei Yiang Sursĩ dŏq vil ki la Sadôm cớp Ê-yip-tô, yuaq ranáq cũai tâng vil ki táq tỡ bữn pĩeiq yáng moat Yiang Sursĩ. 9Bữn cũai tễ dũ thữ cũai, dũ tỗp cũai, dũ parnai cũai, cớp dũ cruang cũai, nheq tữh alới lứq hữm tỗ bar náq ki nheq pái tangái tadĩ. Cớp alới tỡ yỗn noau tứp cumuiq bar náq ki. 10Máh cũai tâng cốc cutễq nâi sâng bũi óh lứq tữ bar náq ki cuchĩt. Alới cha pêl bũi, cớp manoaq yỗn crơng bũi chu manoaq, yuaq máh cũai tâng cốc cutễq nâi khoiq chĩuq sa‑ữi ramứh túh coat cỗ tian bar náq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ki.
11Toâq vớt pái tangái tadĩ ki, bữn carhỡ tễ Yiang Sursĩ mut tâng tỗ bar náq ki. Chơ alới tamoong loah cớp yuor tayứng. Máh cũai ca hữm ŏ́c ki, alới sâng ngcŏh lứq. 12Chơ bar náq ki sâng sưong casang lứq tễ paloŏng atỡng alới neq: “Anhia chỗn pỡ nâi!”
 Chơ bar náq ki chỗn chu paloŏng tâng mpứng dĩ ramứl. Cớp máh cũai ca kêt alới bữn hữm ranáq ki.
13Muoi prớh ki cutễq cacưt hâp lứq; chơ vil ki cỡt rúng ralốh muoi pún tễ muoi chít pún. Bữn tapul ngin náq cũai cuchĩt tâng vil ki. Ma máh cũai noâng tamoong, alới khễn Yiang Sursĩ ca ỡt tâng paloŏng, cỗ alới sâng ngcŏh lứq.
14Ramứh túh coat bar khoiq vớt chơ. Ma nhêng tíh! Ramứh túh coat pái ễn toâq chái lứq!

Ranễng Tapul Plóng Lavia

15Moâm ki ranễng tapul ễn plóng lavia án. Chơ bữn máh sưong tâng paloŏng pai casang lứq neq: “Sanua máh ramứh sốt tâng cutễq nâi chu nheq pỡ Ncháu hái cớp pỡ Crĩt, Ncháu hái khoiq rưoh yỗn chuai amoong cũai. Án toâp cỡt sốt tễ nâi chumát cớp toau sốt dỡi lơi cumo!”
16Chơ alới bar chít la pỗn náq arieih thâu ca tacu yáng moat Yiang Sursĩ, alới sacốh racớl cớp sang toam Yiang Sursĩ. 17Alới pai neq: “Ơ Ncháu hếq ơi! Anhia la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq! Anhia la Yiang ca tamoong sanua, cớp tamoong tễ dâu lứq. Hếq sa‑ỡn anhia khoiq ĩt chớc toâr anhia, cớp sanua anhia cỡt sốt dũ ramứh. 18Máh cruang cutễq khoiq sâng ũan chóq anhia. Ma sanua khoiq toâq tangái anhia táq loah cũai ki. Khoiq toâq chơ tangái anhia rablớh máh cũai cuchĩt. Cớp anhia ễ culáh cóng chóq máh cũai ca táq ranáq anhia. Cũai ki la máh cũai tang bỗq anhia, cớp dũ náq ca puai ngê anhia cớp yám noap ramứh anhia, dếh cũai toâr, dếh cũai cacớt. Cớp khoiq toâq chơ tangái anhia pupứt máh cũai khoiq talốh cutễq.”
19Chơ noau pớh toong dống sang Yiang Sursĩ tâng paloŏng. Cớp cứq hữm hĩp bữn tếc Yiang Sursĩ par‑ữq cớp cũai tâng dống sang ki. Moâm ki bữn lalieiq, bữn máh sưong bubữr, bữn crứm, bữn cutễq cacưt, cớp bữn prễl toâr lứq.