6

1Vốn là những người cộng tác với Chúa, chúng tôi khuyên nài anh chị em chớ nhận lãnh ân sủng Đức Chúa Trời một cách vô ích. 2Vì Ngài phán:
  “Ta đã nhận lời con trong thời thuận tiện,
   Ta đã phù hộ con trong ngày cứu rỗi.
   Kìa, hiện nay là thời thuận tiện,
   Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!”
3Chúng tôi không gây cho ai vấp ngã để chức vụ khỏi bị người ta chỉ trích. 4Trái lại, trong mọi sự chúng tôi chứng tỏ mình là tôi tớ Đức Chúa Trời. Chúng tôi hết sức kiên trì, chịu hoạn nạn, bị thiếu thốn, khổ não, 5bị đánh đập, giam cầm, quấy rối, làm việc nhọc nhằn, thao thức mất ngủ, nhịn ăn nhịn uống; 6trong sự tinh khiết, trong hiểu biết, trong kiên nhẫn, nhân từ, trong Đức Thánh Linh, trong tình thương không giả dối, 7trong lời nói chân thật, trong năng lực của Đức Chúa Trời; chúng tôi dùng vũ khí công chính trong lúc tiến công lẫn phòng thủ; 8trong vinh quang lẫn tủi nhục, dù được tiếng khen hay bị chê bai. Chúng tôi bị coi như kẻ lừa dối nhưng là người thành thật, bị coi 9như người xa lạ nhưng là quen biết cả, bị coi như đang chết mà chúng tôi vẫn sống, dù bị hình phạt nhưng không mất mạng; 10thấy như đau khổ nhưng luôn luôn vui mừng, thấy như nghèo ngặt nhưng làm cho nhiều người giàu có, thấy như không có gì nhưng lại đầy đủ mọi sự.
11Thưa anh chị em tại Cô-rinh-tô, chúng tôi nói với anh chị em một cách thẳng thắn, lòng chúng tôi rộng mở đối với anh chị em. 12Chúng tôi không hẹp hòi đối với anh chị em, nhưng chính lòng anh chị em hẹp hòi. 13Hãy đền đáp chúng tôi xứng đáng, tôi nói với anh chị em như nói với con cái, cũng hãy mở rộng lòng anh chị em.

Đền Thờ Đức Chúa Trời

14Đừng mang ách chung với người không tin. Vì công chính với gian ác có thể nào chung phần được không? Hay ánh sáng và bóng tối có thể nào liên hợp được không? 15Chúa Cứu Thế hòa hợp với quỷ vương sao được? Hay người tin có chung phần gì với kẻ không tin? 16Đền thờ Đức Chúa Trời có thể chứa thần tượng được không? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống như Đức Chúa Trời đã phán:
  “Ta sẽ ở và đi lại giữa họ
   Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ
  Và họ sẽ là dân Ta.”
  17Vì thế Chúa phán:
  “Hãy ra khỏi giữa vòng chúng nó,
   Hãy phân rẽ khỏi họ,
  Chớ động đến đồ ô uế,
   Thì Ta sẽ tiếp nhận các con
  18Ta sẽ là Cha các con
   Và các con sẽ là con trai, con gái Ta,