13

Những Lời Khuyên Nhủ Chung

1Hãy duy trì tình thương giữa anh chị em với nhau. 2Ðừng xao lãng lòng hiếu khách đối với những người lạ, vì làm như thế anh chị em có thể đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. 3Hãy nhớ đến những người đang ở trong vòng lao lý như thể anh chị em cũng bị tù với họ. Hãy nhớ đến những người bị tra tấn hành hạ như thể chính thân thể anh chị em cũng bị tra tấn hành hạ.
4Mọi người phải tôn trọng hôn nhân. Chớ biến chốn loan phòng ra ô uế, vì Ðức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và kẻ ngoại tình.
5Hãy có nếp sống không tham tiền; hãy thỏa lòng về những gì mình có; vì chính Ngài đã phán,
  “Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi,
  Ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi.”
  6Do đó chúng ta có thể nói mạnh dạn,
  “Chúa là Ðấng giúp đỡ tôi,
  Tôi sẽ không sợ,
  Loài người làm gì được tôi?”

Khuyên Phải Trung Thành

7Hãy nhớ đến những người lãnh đạo của anh chị em, tức những người giảng dạy lời Ðức Chúa Trời cho anh chị em. Hãy nghĩ đến kết quả của cuộc đời họ và hãy noi theo đức tin họ.
8Ðức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi.
9Anh chị em đừng để mọi thứ tín lý lạ lôi cuốn mình đi sai lạc. Vì tấm lòng nhờ ân sủng được vững mạnh mới tốt, chứ không phải nhờ thức ăn là thứ không ích lợi gì cho những kẻ dùng nó. 10Chúng ta có một bàn thờ mà những người phục vụ trong Lều Tạm không được phép ăn những gì đã dâng trên đó, 11vì thân xác của các thú vật hiến tế, mà huyết của chúng đã được vị thượng tế mang vào Nơi Thánh để chuộc tội, phải bị thiêu đốt ngoài doanh trại. 12Vì thế Ðức Chúa Jesus cũng đã chịu đau đớn bên ngoài cổng thành, để Ngài có thể thánh hóa cho dân bằng chính huyết Ngài. 13Vậy chúng ta hãy ra bên ngoài doanh trại để cùng chịu sỉ nhục với Ngài. 14Vì trong thế gian nầy chúng ta không có thành nào bền vững, nhưng chúng ta tìm kiếm một thành sắp đến. 15Vậy nhờ Ngài chúng ta hãy liên tục dâng của lễ bằng sự ca ngợi lên Ðức Chúa Trời, tức dùng miệng lưỡi mình xưng tụng danh Ngài. 16Xin anh chị em đừng quên làm việc từ thiện và chia sẻ cho người khác, vì đó là những của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời.

Khuyên Phải Vâng Phục Những Người Lãnh Ðạo Thuộc Linh

17Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh chị em và thuận phục họ, vì họ canh chừng linh hồn anh chị em như những người phải khai trình, để họ vui vẻ thi hành chức vụ của mình và không phải than thở gì, vì làm cho họ phải than thở không ích lợi gì cho anh chị em.
18Xin cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi có lương tâm tốt, trong mọi sự chúng tôi muốn cư xử tốt đẹp. 19Tôi tha thiết nài xin anh chị em làm điều nầy càng hơn, để tôi sớm được trở về với anh chị em.

Lời Chào Cuối Thư

20Nguyện xin Ðức Chúa Trời bình an, Ðấng đã đem Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, là Ðấng Chăn Chiên lớn đã dùng huyết mình lập một giao ước đời đời, sống lại từ cõi chết, 21trang bị anh chị em bằng mọi điều tốt đẹp để làm theo ý muốn Ngài và thực hiện giữa chúng ta những điều đẹp lòng Ngài qua Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện Ðức Chúa Jesus Christ được vinh hiển đời đời vô cùng. A-men.
22Thưa anh chị em, tôi xin anh chị em ráng nhẫn nại để nghe tin đáng khích lệ nầy. Tôi viết vắn tắt cho anh chị em thôi. 23Xin anh chị em biết rằng anh em chúng ta là Ti-mô-thê đã được thả ra rồi; nếu anh ấy đến sớm, tôi sẽ cùng anh ấy đến thăm anh chị em.
24Xin kính chào tất cả những vị lãnh đạo của anh chị em và tất cả các thánh đồ. Những anh chị em ở I-ta-ly gởi lời chào thăm anh chị em.
25Nguyện xin ân sủng ở cùng tất cả anh chị em.