5

Nau Chroh Tâm Yêsu Krist

1Mbu nơm chroh ma Brah Yêsu jêng Brah Krist geh nau deh jêh bơh Brah Ndu jêh ri mbu nơm rŏng ma nơm deh jêh ma păng, jêng rŏng ma nơm deh jêh bơh păng tâm ban lĕ. 2He gĭt năl ma he rŏng ma phung kon Brah Ndu, tơlah he rŏng ma Brah Ndu, jêh ri ƀư tĭng nâm nau păng ntăm. 3Pô aơ, jêng nau rŏng bơh Brah Ndu, tơlah he tông nau păng ntăm, jêh ri nau păng ntăm mâu jêng nau jâk ôh. 4Yorlah lĕ rngôch mbu nơm deh bơh Brah Ndu dơi đah neh ntu, jêh ri nau dơi đah neh ntu jêng nau he chroh. 5Mbu nơm dơi jêh đah neh ntu? Mâu di hĕ mbu nơm chroh ma Brah Yêsu jêng Kon Brah Ndu?
6Yêsu Krist nơm yơh văch jêh ma dak jêh ri ma mham; mâu di. Knŏng ma dak ôh, ƀiălah dak nđâp ma mham. 7Brah Huêng Ueh yơh jêng nơm mbơh yorlah Brah Huêng Ueh jêng nau nanê̆. 8Geh pe ntil nau mbơh: Brah Huêng Ueh, dak jêh ri mham, lĕ pe ntil tâm rnglăp dơn dadê. 9Tơlah he dơn nau mbơh bơh bunuyh, nau Brah Ndu mbơh jêng toyh lơn, yorlah nau Brah Ndu mbơh jêng nau mbơh ma Kon Păng. 10Mbu nơm chroh ma Kon Brah Ndu geh nau mbơh nĕ tâm păng nơm. Mbu nơm mâu chroh ma Brah Ndu, njêng Brah Ndu mƀruh, yorlah păng mâu chroh ma nau Brah Ndu mbơh jêh ma Kon Păng Nơm. 11Pô aơ jêng nau Păng mbơh: Brah Ndu ăn jêh ma he nau rêh n'ho ro, jêh ri nau rêh aơ gŭ tâm Kon Păng Nơm. 12Mbu nơm geh kon geh nau rêh; mbu nơm mâu geh Kon Brah Ndu mâu geh nau rêh ôh.

Nau Mbơh Sơm Jêng Khlay

13Gâp nchih jêh nau nĕ ma khân may phung chroh jêh ma amoh Kon Brah Ndu, gay ma khân may gĭt khân may geh jêh nau rêh n'ho ro. 14Pô aơ nau rnơm phung he geh ta năp Brah Ndu, tơlah he dăn ndơ tĭng nâm păng ŭch, păng iăt nau he. 15Tơlah he gĭt păng iăt nau he dăn, he gĭt ma he geh ndơ he dăn jêh ma Păng.
16Tơlah du huê saơ oh nâu păng ƀư nau tih mâu tât ma nau khĭt ôh, ăn păng mbơh sơm kơl ôbăl, jêh ri Brah Ndu mra ăn nau rêh ma phung ƀư nau tih mâu tât ma nau khĭt ôh. Geh du ntil nau tih tât geh nau khĭt; mâu di ma nau tih nĕ ôh gâp ăn bu mbơh sơm, 17lĕ rngôch nau kue jêng nau tih, ƀiălah geh nau tih mâu tât nau khĭt ôh.
18He gĭt mbu nơm deh rngloi bơh Brah Ndu mâu ƀư tih ôh, ƀiălah mbu nơm deh jêh bơh Brah Ndu chiă uănh păng nơm, jêh ri brah mhĭk mâu pah bi păng ôh. 19He gĭt he luh bơh Brah Ndu jêh ri lĕ neh ntu gŭ tâm dâng nau brah, brah mhĭk. 20He gĭt lĕ ma Kon Brah Ndu văch jêh, jêh ri ăn jêh ma he nau gĭt rbăng, gay ma he gĭt năl nơm jêng nanê̆, jêh ri he gŭ tâm nơm jêng nanê̆, tâm Kon Păng, Yêsu Krist. Păng yơh jêng Brah Ndu nanê̆ jêh ri nau rêh n'ho ro. 21Hơi phung kon jê̆, njrăng hom, lơi mbah ma rup brah ôh.