5

Hĩp Parnai Parkhán Ỡt Tâng Ntốq Tỗp Phi-li-tin

1Toâq tỗp Phi-li-tin bữn Hĩp Parnai Parkhán, tỗp alới crang hĩp aloŏh tễ vil Ê-bani-sơ dững achu pỡ vil At-dôt, la vil alới bữm. 2Alới dững amut hĩp ki tâng dống sang yiang Dacôn, la yiang alới sang. Alới dŏq kễng rup yiang Dacôn. 3Toâq tỗp At-dôt tamỡ tarưp, alới hữm rup yiang Dacôn dớm muoi tatứp choâng moat Hĩp Parnai Parkhán. Chơ tỗp alới acŏ́q achỗn loah rup yiang ki, cớp achúh dŏq bân ntốq tiaq. 4Toâq poang tarưp tangái tamái noâng tễ cláih, alới hữm rup yiang ki la dớm muoi tatứp sĩa choâng moat Hĩp Parnai Parkhán, machớng tễ nhũang. Ma trỗ nâi, plỡ cớp bar coah atĩ rup yiang ki tacoaih, ariang noau bốq dŏq bân ngoah toong. Bữn ống tỗ yiang ki sâng noâng ỡt ntốq tiaq. 5Cỗ tian tễ ranáq nâi máh cũai tễng rit yiang Dacôn, dếh máh cũai proai tâng vil At-dôt ca sang yiang Dacôn, toau tangái nâi alới tỡ bữn tĩn noâng bân ngoah toong ki.
6Yiang Sursĩ manrap ntâng lứq máh cũai tâng vil At-dôt, dếh cũai ỡt mpễr vil ki. Ncháu táq yỗn alới cỡt ngcŏh lứq, cớp yỗn alới cỡt satễng hỡ. 7Tữ tỗp alới hữm ranáq nâi, alới pai neq: “Yiang Sursĩ cũai I-sarel sang táq yỗn tỗp hái roap tôt, dếh yỗn yiang Dacôn hái hỡ roap tôt. Hái chỗi dŏq noâng Hĩp Parnai Parkhán tâng ntốq nâi.”
8Chơ alới ớn cũai dững parnai pau pỡq mơi sỡng náq puo Phi-li-tin, cớp blớh neq: “Nŏ́q hái ễ táq tễ Hĩp Parnai Parkhán khong tỗp I-sarel?”
 Máh cũai ki ta‑ỡi: “Anhia dững cơiq dŏq pỡ vil Cat.”
 Ngkíq tỗp alới dững dŏq Hĩp Parnai Parkhán pỡ vil Cat, la vil tỗp Phi-li-tin tê.
9Ma toâq Hĩp Parnai Parkhán ỡt pỡ vil ki, Yiang Sursĩ táq chóq máh cũai tâng vil ki machớng án khoiq táq chóq vil At-dôt tê. Án táq yỗn tỗp alới cỡt ngcŏh, cớp cỡt satễng, dếh cũai póng, dếh cũai thâu, la cỡt a‑ĩ machớng nheq. 10Ngkíq tỗp alới dững Hĩp Parnai Parkhán nâi pỡ vil Ec-rôn ễn, la vil tỗp Phi-li-tin tê. Ma tữ Hĩp Parnai Parkhán ỡt tâng vil nâi, máh cũai proai nhiam atếh neq: “Tỗp alới dững Hĩp Parnai Parkhán khong tỗp I-sarel pỡ nâi dŏq cachĩt nheq tỗp hái.”
11Cỗ tian tễ ranáq nâi, tỗp alới arô loah máh puo Phi-li-tin, cớp sễq tễ máh puo ki neq: “Sễq anhia dững achu loah Hĩp Parnai Parkhán khong tỗp I-sarel, cớp dŏq loah bân ntốq tiaq án; chơ hếq cớp nheq cũai tâng dống sũ hếq bữn vớt cuchĩt.”
 Chũop vil cỡt ŏ́c croŏq lứq, yuaq Yiang Sursĩ yỗn alới roap tôt ntâng.
12Cũai aléq tỡ bữn cuchĩt, ki alới cỡt a‑ĩ satễng. Tỗp alới cuclỗiq cucling sễq tễ máh yiang alới sang yỗn toâq rachuai.