16

Táq Tếc Yỗn Davĩt Cỡt Puo

1Yiang Sursĩ pai chóq Samu-ễl neq: “Noâng dũn maléq mới noâng sâng ngua tễ Salơ? Cứq khoiq pũot aloŏh án tễ cỡt puo. Ma sanua, mới ĩt dỡq nsễng miar, cớp dững chu vil Bet-lahem. Chơ mới chuaq muoi noaq samiang ramứh Yê-sai, yuaq cứq khoiq rưoh manoaq tễ tỗp con samiang án yỗn cỡt puo.”
2Samu-ễl blớh loah neq: “Nŏ́q têq cứq táq ranáq nâi? Khân Salơ dáng, án cachĩt toâp cứq.”
 Yiang Sursĩ ta‑ỡi neq: “Mới dững muoi lám con ntroŏq cán cớp pai neq: ‘Cứq toâq pỡ nâi cỗ ễ chiau sang ntroŏq yỗn Yiang Sursĩ.’
3Cóq mới mơi Yê-sai toâq rôm tê tâng ranáq chiau sang. Chơ cứq ễ atỡng mới cóq táq nŏ́q. Cóq mới hĩng dỡq nsễng tâng cũai cứq atỡng mới dŏq án cỡt puo.”
4Samu-ễl táq puai santoiq Yiang Sursĩ atỡng; chơ án pỡq chu vil Bet-lahem. Máh cũai sốt tâng vil ki loŏh roap chỗm án, ma alới ngcŏh, tỗ chác alới cangcoaih. Cớp alới blớh neq: “Achuaih ơi! Achuaih toâq pỡ nâi bữn ranáq ntrớu tỡ?”
5Samu-ễl ta‑ỡi: “Ơq! Cứq toâq ễ chiau sang crơng yỗn Yiang Sursĩ. Cóq anhia sambráh tỗ chác puai rit, chơ pỡq cớp cứq.”
 Chơ án ớn Yê-sai cớp máh con samiang Yê-sai yỗn sambráh tê. Cớp Samu-ễl mơi alới toâq rôm tê tâng ranáq chiau sang.
6Bo alới toâq, Samu-ễl hữm E-liap con samiang clúng Yê-sai. Án chanchớm tâng mứt neq: “Samiang tayứng choâng moat Yiang Sursĩ sanua, án toâp la cũai Yiang Sursĩ khoiq rưoh.”
7Ma Yiang Sursĩ pai neq: “Mới chỗi nhêng tễ án sarỡih cớp thán riang o, yuaq cứq tỡ bữn rưoh án. Cứq la Yiang Sursĩ tỡ bữn nhêng ariang cũai nhêng. Yuaq cũai nhêng ống yáng tiah, ma cứq nhêng tâng clống mứt pahỡm cũai.”
8Chơ Yê-sai arô Abi-nadap, con samiang án, cớp dững pỡq ramóh Samu-ễl. Ma Samu-ễl atỡng án neq: “Tỡ cỡn cũai nâi! Yiang Sursĩ tỡ bữn rưoh án.”
9Chơ Yê-sai dững Samah ễn toâq ramóh, ma Samu-ễl pai sĩa: “Tỡ cỡn cũai nâi! Yiang Sursĩ tỡ bữn rưoh án.”
10Ngkíq Yê-sai dững con samiang án tapul náq machớng tễ nhũang. Ma Samu-ễl atỡng Yê-sai níc neq: “Tỡ cỡn alới nâi! Yiang Sursĩ tỡ bữn rưoh alới.”
11Chơ Samu-ễl blớh Yê-sai: “Mới noâng bữn con samiang ễn tỡ?”
 Yê-sai ta‑ỡi: “Ơq! Cứq noâng bữn muoi lám ễn con samiang; án la con ralŏ́h. Sanua án khoiq pỡq bán cữu.”
 Samu-ễl ớn neq: “Mới pỡq coâiq yỗn án chu pỡ nâi! Tỗp hái tỡ bữn táq rit chiau sang, khân án tỡ yũah toâq.”
12Ngkíq Yê-sai ớn noau pỡq coâiq Davĩt. Án la tatoam thán riang o lứq, rêng lứq, cớp moat la raloang o. Yiang Sursĩ atỡng Samu-ễl neq: “Cũai nâi ơiq! Cóq mới ĩt dỡq nsễng miar, chơ hĩng tâng plỡ án.”
13Chơ Samu-ễl ĩt dỡq nsễng miar cớp hĩng tâng plỡ Davĩt choâng moat tỗp ai án. Bo ki toâp Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm Davĩt cớp ỡt níc cớp án. Chơ Samu-ễl píh chu loah pỡ vil Rama.

Davĩt Pỡq Ramóh Salơ

14Raviei Yiang Sursĩ khoiq loŏh tễ puo Salơ, cớp Yiang Sursĩ yỗn yiang sâuq táq túh coat án. 15Máh cũai táq ranáq Salơ atỡng án neq: “Tỗp hếq dáng samoât lứq la Yiang Sursĩ khoiq yỗn yiang sâuq táq túh arức puo. 16Khân puo ớn hếq pỡq, hếq pỡq chuaq cũai khễuq tapáih achúng yỗn anhia tamứng. Bo léq yiang sâuq mut tâng tỗ anhia, yỗn samiang ki tapáih achúng án, chơ anhia lứq cỡt ien khễ loah patoat tiaq.”
17Ngkíq Salơ ớn máh cũai táq ranáq án neq: “Anhia loŏh chuaq cũai khễuq tapáih achúng. Chơ dững án toâq ramóh cứq.”
18Bữn manoaq cũai táq ranáq Salơ pai neq: “Yê-sai tễ vil Bet-lahem, án bữn muoi lám con samiang khễuq tapáih crơng lampỡiq. Cớp án la cũai clŏ́q cớp roâp riang o lứq. Án la tahan o, cớp cũai bỗq lứq. Lứq samoât, Yiang Sursĩ ỡt nứng án.”
19Ngkíq Salơ ớn cũai dốq dững parnai pỡq atỡng Yê-sai neq: “Sễq mới ớn Davĩt con samiang mới ca dốq bán cữu toâq ramóh cứq.”
20Chơ Yê-sai ớn Davĩt pỡq ramóh Salơ, dếh dững muoi lám mbễq con cớp muoi lám aséh dễn dŏq patiang bễng mi cớp blŏ́ng nho poân muoi aluoi ngcâr.
21Davĩt pỡq ramóh puo Salơ, cớp án cỡt cũai táq ranáq yỗn puo. Yuaq Salơ sâng pĩeiq pahỡm cớp Davĩt, ngkíq án rưoh Davĩt yỗn dững crơng choac yỗn án. 22Chơ, Salơ ớn manoaq pỡq atỡng Yê-sai neq: “Cứq sâng pĩeiq pahỡm chóq Davĩt, con mới. Cứq sễq tễ mới yỗn án táq ranáq chuai cứq loâng.”
23Noap tễ tangái ki, bo léq Yiang Sursĩ yỗn yiang sâuq táq túh coat Salơ, bo ki toâp Davĩt tapáih achúng toâr. Chơ yiang sâuq loŏh toâp tễ Salơ. Ngkíq Salơ sâng ien khễ loah.