GIĂNG (II)

Lời chào thăm

1Tôi là Giăng, một trưởng lão của Hội thánh,
Kính lời chào thăm bà và quỷ Hội thánh mà tôi cũng như tất cả những người đã biết chân lỷ đều rất yêu mến.
2Vì chân lý tồn tại trong chúng ta và ở với chúng ta muôn đời.

Thực hành yêu thương

3Cầu xin Thượng Đế, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Ngài, ban cho chúng ta ân phúc, nhân từ, bình an trong chân lý và tình yêu.
4Tôi rất sung sướng được gặp một số anh em tín hữu của quỷ Hội thánh tại đây và thấy họ sống theo chân lý như Chúa Cha đã truyền dạy chúng ta. 5Thưa bà và các anh em, tôi xin ân cần nhắc nhở quy luật Thượng Đế ban cho chúng ta từ đầu là chúng ta phải yêu thương nhau. 6Nếu chúng ta yêu Thượng Đế, chúng ta phải thực hành mệnh lệnh Ngài và ngay từ ban đầu, Ngài dạy chúng ta phải yêu thương nhau.

Coi chừng giáo sư giả

7Hãy coi chứng các lãnh tụ giả dối đã xuất hiện ở nhiều nơi; họ không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian trong hình hài xương thịt như chúng ta. Đó là kẻ lừa gạt, kẻ Phản Chúa Cứu Thế. 8Anh em hãy đề phòng, đừng đánh mất thành quả mà anh em đã dày công gây dựng, nhưng hãy cố gắng để lãnh trọn phần thưởng nơi Chúa. 9Vì nếu anh em xa lìa lời dạy của Chúa Giê-xu, anh em sẽ mất Thượng Đế, nhưng nếu anh em vâng giữ giáo huấn của Chúa, anh em sẽ có cả Chúa Cha và Chúa Con.
10Nếu có ai đến giảng dạy anh em mà không tin lời dạy của Chúa Giê-xu, đứng rước họ vào nhà, cũng đừng hoan nghênh họ. 11Nếu tiếp đón họ là đồng lõa với họ làm việc ác.

Kết luận

12Tôi còn có nhiều điều cần nói, nhưng không muốn viết ra đây. Mong sẽ có dịp đến thăm bà và các anh em, hàn huyên tâm sự, để tất cả chúng ta đều vui mừng trọn vẹn.
13Các tín hữu tại đây kính lời chào thăm bà và quý Hội thánh.
Thân kính,
Giăng